Jødehat i Trondheim

Noe som er spesielt med Trondheim er at jødene har mistet Julius Paltiel som var jødenes viktigste frontfigur. Savnet er stort: her snakker vi om en jøde som overlevde Holocaust og kom tilbake til byen han var glad i. Han tilga sine medmennesker og fortsatte livet blant dem. Dette ga en mektig symboleffekt. Han sto alltid oppreist og var aldri redd for å kalle en spade for en spade.
Den andre viktige faktoren som er spesielt med Trondheim er at overgangen fra NTH til NTNU medførte at et lite, men støyende og sterkt radikalisert undervisningsmiljø med sterk vekt på samfunnsvitenskap, fikk utvikle seg uten noen seriøs politisk motvekt. Dette miljøet fungerer som magnet på mennesker med en radikal og aktivistisk holdning, noe som vi ser på mange universiteter i Europa.
Miljøet er infisert av antisemittisme som bryter ut og mister sine hemminger når det ikke er noen i miljøet som begrenser dem, eller når det ikke lenger finnes autoriteter som Paltiel som kan forsvare jødene.
De to eksemplene fra Morgenbladet er et resultat av en utvikling i dette miljøet, og vi ser her hvordan noen individer går over streken. Neste trinn kan være, måtte G-d forby, skade på mennesker.
At jøder ikke tør stå frem med navn og ikke vil delta i debatt som denne er et symptom på problemet.
 
Problemet i Trondheim er ikke noe nytt, det er noe som er observert gjennom flere år.
Vi kan nevne kravet om boikott av israelske varer som ble fremmet i Sør-Trøndelag fylkesting for noen år siden. Så kom krav om en fullstendig akademisk boikott fra omlag 100 NTNU-ansatte i 2009.
NTNU-ledelsens forsøk på å slippe luften av denne ballongen ved å arrangere den jødehat-seminar, fungerte antagelig mot sin hensikt.  Man inviterte en folk som avisene kalte «et stjernegalleri av jødehatere.»
Jeg vil berømme NRK for at de gjorde en god jobb da de tok opp det muslimske jødehat i Oslo-skolene i 2010. Kristin Halvorsen grep tak i saken og nedsatt en komité som leverte sin rapport nettopp.  I den rapport er det opprinnelige problemet forsvunnet, og man har fått inn velmente forslag om islamofobi og annet som tilslører problemet.
Det er 8 år siden NRK rapporterte om mobbing av jødiske skolebarn på Mortensrud skole i Oslo. Dette er bra men ennå kan man ikke se forbedring. Hverken Kristin Halvorsen eller NTNU har klart denne oppgaven.  Det viser de manglende resultatene og de fortsatte angrepene på jøder.
NTNU kan selvfølgelig ikke si noe annet. Problemet er at NTNU har latt et sånt virulent miljø utvikle seg uten å gripe tak i problemet med effektive midler.  Derfor rømmer studenter med familie ut av byen.
Kristin Halvorsens problem er at hun er selv en del av problemet og ikke løsningen.  Hun var selv med og ledet en demonstrasjon i Oslo i 2009 hvor det var plakater med teksten: «Drep jødene!»  Derfor var hennes rapport akkurat så tannløs som vi kunne vente oss.
Les intervjuet i NRK her…Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: