Jødehat i Skandinavia: SMAs klagebrev ang. "Snøhvit"

SMAs klagebrev på det svenske Historiska museet i Stockholms sympati for massakre på jøder
21.1.2004 / 27 Tevet 5764
Historiska museet i Stockholm
V/ Museumdirektør Kristian Berg
E-post: [email protected]
Tel: (+46) 8-519 556 01
Web: http://www.historiska.se
Svensk sympati for massakre på jøder i Historiska museet i Stockholm
Norsk Israelsenter mot antisemittisme er rystet over at Historiska museet i Stockholm utstiller Feilers installasjon «Snøhvit og sannhetens galskap» i 2004. Mens Sverige ikke har protestert mot de muslimskearabernes kontinuerlige massemord på jøder ved uttalige terroristangrep som støttes og initieres av PLO, får disse mordere støtte fra den europeiske verden og Sverige.
Folkemord som forties
Det er sjokkerende at Sverige arrangerte denne blodige utstilling i forbindelse med den internasjonale konferansen om folkemord, som arrangeres av den svenske samordningsministeren Pär Nuder. Denne konferanse vil naturligvis ikke drøfte muslimenes folkemord på ca. 100.000 kristne i Libanon (1974-82), folkemordet på ca. 1,5 millioner kristne i Sudan i våre dager eller generelt de oljerike arabernes folkemord på urbefolkningene i hele Midtøsten og Nord-Afrika. Derimot ville konferansen tilfredstille folkemordernes ønske og kritisere det jødiske demokratiet, det eneste land som gir araberne og andre etniske minoriteter i Midtøsten menneskerettigheter. (Se Amnestys brev til Bondevidk 2005 )
Misforståelse?
Vi avviser blankt at «kunstverket» kan tolkes på forskjellige måter, og også som fordømmelse av selvmordsterrorisme. Det positive bildet av «Snøhvit» viser Hanadi Jaradat, som i oktober 2003 kom inn i kafé Maxim i Haifa, Israel. Hun hadde på seg store mengder av sprengstoff som skulle drepe uskyldige sivile hun aldri har sett før. Like før hun sprengte bomben nærmet hun en babyvogn for å sikre at hun også drepte denne lille sjelen.
Teksten som følger den morderiske «Snøhvit» er ikke kritisk til mordet, men erklærer at «kunstnerne» har forståelse til at terroristen hadde «god grunn» til å massakrere jøder:
«Fordi hennes bror og fetter døde den 12.juni …tilsynelatende uskyldig med en universell ikke-voldelig karakter, lite mistenksom overfor onde hensikter……De ville dyrene kommer snart til å sluke deg. Hun gråt bittert og la til: Hvis vår nasjon ikke kan få realisere sin drøm og det ofrene kjemper for, et liv i frihet og verdighet, la da hele verden utslettes ….Løp da bort, du stakkars barn …….og det røde var så vakkert på det hvite.» Den politiske utstillingen kommer på toppen av flere antijødiske handlinger i Sverige i det siste og kan ikke bli sett uavhengig av dem.
Støtter ekstremister
Sverige har ikke moralsk grunnlag til å legitimere denne aksept av massakre på jøder ved å si at én av «kunstnerne» er en jøde. Feiler er venstreekstremist og kommer fra denne gruppe som i flere tiår har prøvd å skade jødene ved å støtte jødemorderne PLO. Nazistene fikk god hjelp av slike «jøder» til å identifisere og samle andre jøder, for å sende dem til Auschwitz . Langs historien har kristen-europeisk jødehat ført til at enkelte jøder støttet Kirkens forfølgelse av jøder. Selv om disse ekstremistiske jøder var sjeldne, har disse i likhet med dagens «kunstner» blitt omfavnet av jødefiendene.
Sverige burde ha sluttet å støtte den lille minoritet med antijødiske meninger, som er opposisjonell i Israel. Feiler kaller Israel for «apartheid-stat», men protesterte ikke mot muslimsk rasisme over hele Midtøsten og Nord-Afrika. Folk som Feiler har støttet flere morderiske regimer og med deres «kamp for menneskerettigheter» støttet folkemord på titals millioner mennesker over hele Verden.
Hvorfor velger Sverige en antijødisk installasjon? Hvorfor ikke heller et kunstverk som fokuserer på muslimsk propaganda og rekruttering av barn og ungdom til selvmordsterrorister?
Sveriges blodige fortid
Det har ikke gått lang tid siden Sverige støttet nazismens krigsmaskin i den andre verdens krigen. Ikke langt fra Historiska museet i Stockholm satt toppolitikere og finansmenn som beriket seg selv og Sverige, mens andre demokratier og folk blødde i hjel. Dere deltok ikke i kampen mot nazismen som myrdet millioner av uskyldige i Europa, men støttet den indirekte. Mange norske jøder som rømte til Sverige under krigen opplevde jødeforfølgelsen på kroppen.
Mens Sverige erklærte seg «politisk nøytral» har landet vært ganske «økonomisk aktiv:» Dere solgte til nazistene stål og kull som de trengte for å erobre Europa og myrde millioner, blant dem over 6 millioner jøder. En del av det gull som Sverige fikk for handel med nazismen (og som bidro til den rikdom som også finansierte Historiska museet) kommer fra gulltenner som ble revet fra jødiske fangers lik i Auschwitz.
Vi noterer med avsky at Sverige også i dag støtter drap på jøder. Titusenvis av jøder har blitt myrdet av muslimsk-arabiske terrorister i Israel i de siste 120 år. Vi ser på det blodbad som «pynter» Historiska museets utstilling «Snöhvit,» som en heder til en massejødemorder og en aksept av denne arabiske terror-krigen. Hvordan ville svensker ha reagert dersom de 21 personer som terroristen myrdet og de andre som ble lemlestet ikke var jøder, men svenske? Ville svenskene ha akseptert at «kunstverket» ville bli oppkalt etter en så uskyldig skikkelse som Snøhvit, som mange av oss ble opplært til å like fra ung alder? Er «Snøhvit» et riktig navn for å betegne en massejødemorder?
Vi håper at museet vil erstatte denne antijødiske og skammelige utstilling med en historisk lærdom: En sammenligning av måten svensker støttet massakre på jøder i nazitiden og i dag.
Vi oppfordrer dere på det sterkeste å be Israels ambassadør i Sverige, Zvi Mazel, om unnskyldning, for at han opplevde hvordan dere støtter drap på jøder også i 2004. Det er dessverre ikke lenge mellom jødeforfølgelser i historien.
Med vennlig hilsen
Erez Uriely, leder
Kopi:
Sveriges statsminister Göran Persson
Statsråds beredningen
Rosenbad 4
103 33 Stockholm
Fax 08-723 11 71
Sveriges samordningsministeren Pär Nuder
Statsråds beredningen
Rosenbad 4
103 33 Stockholm
Fax 08-723 11 71
Israels Ambassade i Stockholm
Postadress: Box 14006
104 40 Stockholm, Sverige
Israels ambassade i Norge
V/ ambassadør Liorah Hertzl
Parkveien 34
Box 534 SkøyenStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: