Jødehat, eller legitim kritikk av Israel?

Av Erez Uriely
Flere personer som kritiserer Israel drøfter spørsmålet om det er jødehat eller kritikk som står bak og som er den riktige betegnelse på deres uttalelser. Følgende kreves for at kritikken mot Israel vil bli betegnet som legitim kritikk:
Israel må gjerne kritiseres på lik linje med andre land, dvs med samme omfang, spalteplass, terminologi og lidenskap.
Kritikk om menneskerettigheter f.eks. må inkludere arabiske undertrykkelsesregimer, som ikke gir sine borgere samme rettigheter som Israel gir til sine arabiske borgere.(Se Amnestys brev til Bondevidk 2004 )
Reportasjer om arabisk «elendighet» i Israel må også vise de mange arabiske finne hus og flotte biler. Situasjonen under israelsk kontroll må sammenlignes med elendigheten i araberlandene.
Arabisk terrorisme, som dreper sivile jøder, må få minst like mye spalteplass som Israels likvidering av terroristene.
Det er ytterst sjeldent at «Israel-kritikerne» følger disse kriterier. I tillegg kommer følgende, som gjør kritikken til diskriminerende og anti-jødisk:
Israels krigerske fiender kritiseres ikke.
Det er kun jødene i Israel, og ikke muslimene, som kritiseres.
Kritikken bruker argumenter som i århundrer har blitt brukt mot jøder.
Jødiske ofre får ikke sympati tross daglig terrorisme. Muslimske arabere dreper sivile jøder betraktes som «geriljasoldater» og «aktivister.»
Mediene gir navn og viser ansiktet til arabiske, men ikke til jødiske ofre. Jødiske ofre omtales mye kortere enn arabiske ofre.
Arabernes elendighet knyttes til jødenes velstand (hvilket hentyder på snylting). Det fortelles ikke om at elendigheten begynte når Arafat og PLO kom i 1995.
Israel blir fremstilt som okkupant, mens arabernes okkupasjon fra Det Arabiske Hav til Atlanterhavet og undertrykkelse av flere urfolk går upåtalt hen 
Det gis inntrykk om at Israel er et «Apartheid-regimet», mens jødene er de eneste i området som gir araberne menneskerettigheter.
Det forfalskes historier om «israelsk etnisk rensning av arabere» i den eneste stat i Midtøsten der minoriteter ikke blir etnisk renset. Samtidig støttes ensidig etnisk rensning av jøder fra Judea, kjernen i Jødeland.
Da er kritikken mot Israel ikke noe annet enn gammelt jødehat fordekt i moderne formuleringer. Da fortsetter dagens medier den vei som førte til Holocaust: Fordommer blir skapt og handling mot jødene skal følge etterStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: