Israelsmisjonen, Vårt Land og jødene

25.05.2009  |  Av: Michal Rachel Suissa, Dr. Phil., redaktør NIS-info
Den 2.12.2004 stod det i Dagen et nytt angrep på jøder og deres venner, denne gangen fra Den Norske Israelsmisjon (DNI) ved John Edv. Olsen, som også er medlem i KrF. Olsen, sammen med Jon Lilletun (KrF) og Helge Simonnes, ansvarlig redaktør i avisen Vårt Land, opptrer som beske kritikere av to Israel-vennlige jøder som Det Mosaiske Trossamfunn i Oslo (DMT) på falskt grunnlag kastet til ulvene Krystallnatten den 9.11.2004 
Mens norske media oppførte seg stort sett profesjonelt og forsto at det bak DMTs reaksjon lå mye usagt, gikk erstatningsteologene til et frontalangrep på to jøder, NIS og ca. 20 andre Israel-vennlige organisasjoner som nekter å lese Bibelen med bind for øynene. Noen av dem t.o.m. nekter å fortie muslimenes utslettelsesplaner for Israel. Disse ekte jødevenner støtter ikke planene om et jøderent Judea, Samaria og Gaza, men vil hjelpe jøder uansett hvor de bor. Deres «forbrytelse» er med andre ord at de holder seg til Guds ord slik det står i Skriften.
Antisemittisme rundt juletider
Angivelig ble SMA angrepet av disse også fordi jeg «kastet meg inn i nominasjonsprosessen i KrF». KrF, som i sitt partiprogram og sin politikk så uforskammet blander seg i Israels interne sikkerhetstiltak, vil eliminere synspunkter som kolliderer med partiledelsens linje. Jeg har hittil trodd at jeg lever i et demokratisk land hvor det er takhøyde nok til meninger som kommer fra en ortodoks jøde som meg, men jeg tok feil. DNI-folk med sine tradisjonelle antijødiske holdninger, som er dypt forankret i deres erstatningsteologi, vil ikke at en ortodoks jøde skal være meningsberettiget, særlig hvis vedkommende er positiv til Israel.
DNI og Vårt Land har en mørk fortid, som forklarer deres fiendtlige holdning overfor jødene, Israel og alle som våger å stå opp for Israel. Det er heller ikke noen tilfeldighet at angrepene er spesielt giftige nå rundt juletider. Jeg vil imidlertid allerede nå understreke at jeg er glad for at det blant DNIs underordnete medarbeidere også var en rekke hederlige unntak som i sin holdning til Israel og erstatningsteologien avvek sterkt fra ledelsen.
Jødenes «raceegenskaber»
Bak det hele ligger en jødefiendtlig arv. En sentral person i DNI var biskop Johan C. Heuch, som var kjent for sin antijødiske holdning. Misjonsprest Gisle Johnson var en annen viktig brikke i DNI-bygget. Hans lære satte tydelige spor etter seg i DNI-folket. Johnson påsto at «religionsjøden» i nyere tid har blitt avløst av «rasejøden». Moderne jødisk «surrogat-religiøsitet» var ikke nok til å holde folket sammen. Derfor kunne disse «rasejødene» være farlige, skrev han i en artikkel i 1924:
«Det som inderst inde driver dem, blir dog de jødiske instinkter og den jødiske livsopfatning (…) Her er altsaa det springende punkt: Kan man fra folkeslagenes standpunkt have tillid til disse jødiske instinkter, denne jødiske livsopfatning, dette inderste hos jøden? Eller kan man ikke? Saa meget er sikkert, at det finnes ikke noe folk på jorden, som er saa magtsygt som jøderne. (…) Det er ialfald et sykdomstegn hos et folk eller en tidsperiode, naar jøderne blir overmæktige.. &lsaqHvor aadselet er, der samles gribberne.&rsaq (…) Hvor religionsjøden er blitt afløst af racejøden, hvor han ikke har noget andet at operere med end sine raceegenska-ber, der er det at den egentlige fare sætter ind.» (Etter Prof. Karl Egil Johansen, jødane og Israel i norsk kristenliv, i Historisk tidsskrift nr. 3, vol 83, fra side 345-384, © Universitetsforlaget 2004).
Christian Ihlen, professor i systematisk teologi, DNIs sekretær- og formannstid (1907-1948), og redaktør av DNIs blad Misjonsblad for Israel (1908-1956), sa i et foredrag fra 1934 at: » jødane var leiarar for alt som verka oppløysande og braut ned. Saman med kommunismen i Russland utgjorde jødedomen «den største og farlegaste antikristelege makt i vårt kristne Europa»…. (ibid).
Dagens DNIs markante figurer, som Rolf G. Heitmann , biskop Ole Chr. Kvarme og John Lilletun har vært mer opptatt av å støtte jødehateren og massemorderen Arafat, enn i skjebnen til de 100.000 kristne som Arafats PLO, ved hjelp av Syria, myrdet i Libanon i årene 1974-1982. Sentrale aktører i DNI har gjentatte ganger truffet og støttet Arafat, biskop Munib Younan og den greske erkebiskop Irenios . Disse tre har ofte kommet med antijødiske uttalelser og handlinger, som hvert menneske med sans for rettferdighet burde ha tatt klar avstand fra.
Generalsekretær i DNI Rolf Gunnar Heitmann besøkte Arafat i slutten av november 2002. Den 24. mars 2004 traff biskop Kvarme, den arabiske biskopen Munib Younan, som ved flere anledninger har kommet med den sterkt løgnaktige påstand om jødene «som er årsaken til palestinernes lidelse».

Biskop Kvarme hadde ingen betenkeligheter med å benytte reisen til å besøke den greskortodokse patriarken Irineos I., som den 17.6.2001 skrev følgende til Arafat: «Du er klar over de følelser av avsky og mangel på respekt som alle Den hellige gravs fedre har overfor etterkommerne til korsfesterne av vår herre Jesus…. nærmere bestemt korsfesterne av ditt folk. Sionistiske, jødiske erobrere av Det hellige landet, Palestina» 

DNI som ble etablert i 1844 (1861) har, slik man ser det her, gjennom sin historie hatt folk i ledelsen som har vært både rasister og jødehatere. Målet var klart: Å utrydde det jødiske folket åndelig, ved å omvende dem til kristendommen. Selv «messianske jøder» var uvedkommende for dem. DNI har sett på jødedommen som en fiende av kristendommen, og her var det kun en vei å gå: Jødene måtte gå over til kristendommen, alle løftene i Bibelen er blitt overført til DNI-folket, og en jødisk stat kommer aldri til å eksistere. Hederlige medarbeidere i DNI som hadde en annen oppfatning fikk aldri innflytelse over denne Herrefolks-teologien og trakk seg helst unna.
Opprettelsen av Israel
Hvor bitre var de da staten Israel ble opprettet i 1948, kommer frem i noen aggressive angrep på Israel i avisen Vårt Land i den tiden. Så sterke var angrepene at en sekulær avis i Oslo, som VG, antydet at dette var jødehat. Årene 1967 og 1973, som igjen beviste at løftene til det jødiske folk ikke går gjennom den ellers imponerende administrasjonen til DNI, var like smertefulle for erstatningsteologene. Er det rart at den sterkeste divisjonen i Palestinafronten kom fra Menighetsfakultetet i Oslo? Medieinstitusjonene i Norge har ikke bare hatt den politiske venstresiden som sine premissleverandører, men har også blitt matet og heiet frem av erstatningsteologene.
Den 13.10.2004 leste jeg en helsides annonse fra DNI, som fikk det til å gå kuldegysninger gjennom min jødiske ryggmarg. Tilsynelatende var annonsen ment å bekjempe jødehatet i Norge, men budskapet som stod bak, var etter min mening ikke bare brunt, men beksvart. Annonsen forteller om en jødinne, Haya (Lever), som overlevde Holocaust, og som aksepterte Jesus som sin Frelser. Koblingen kan antyde at de seks millioner jøder som lutheranske «kristne» brente levende, ble drept fordi de ikke aksepterte Jesus. Blant disse var det faktisk 1.5 millioner barn. Har Holocaust virkelig skjedd fordi jødene ikke aksepterte Jesus og kristendommen?
John Edv. Olsen avslutter sin artikkel i Dagen ved å tvile på om Israels venner i Norge gjør klokt i å støtte NIS. Først vil jeg gjenta et kjent jødisk ordtak: «Med slike venner som Olsen, trenger vi jøder ingen fiender.» Videre vil jeg advare alle genuine Israels-venner og sanne kristne på det sterkeste mot å slutte seg til DNI, Olsen og deres medløpere.
DNIs ledelse med sin klare jødefiendtlige holdning har ikke bare distansert seg fra de troende jøder, men også fra mesteparten av de ca. 6.000 «messianske jøder» i Israel. Jøder trenger ikke Olsen for å forstå det som står i Bibelen. Etter 1.700 år med åndelig forfølgelse, drap, brenning og utryddelse «i Jesu navn», har hverken Olsen eller andre «kristne» mandat til å preke eller å kritisere jøder som fortsatt kjemper for sin overlevelse.
Angrepene på SMA
De siste angrepene på SMA viser hvor viktig det er at det eksisterer en organisasjon som SMA, som står i frontlinjen mot dagens jødehatere, som er villig til å plassere seg som åte for jødenes fiender som har store organisasjoner og mye statlig støtte bak seg, for eksempel Norsk Folkehjelp, Kirkens Nødhjelp og Norges Kristne Råd, bare for å nevne noen.
SMA vil ikke bøye seg p.g.a. usakelige angrep uansett om det kommer fra jøder som oppfører seg illojalt, eller om det kommer fra selve kongen. Vi er her som et korrektiv i samfunnsdebatten og vil bekjempe jødehatet med ordets makt. Hverken Olsen eller Lilletun kommer til å lykkes med å stoppe vårt viktige arbeid.
Måtte Gud se i nåde og bringe viten til dem som fortsatt er smittet av erstatningsteologien og som har 1.700 år gamle bind for øynene!
Godt nytt år!

   
Statsråd John Lilletun (KrF) boikottet Israels utdanningsminister, men besøkte PLO/PAs utdanningsminister, selv om departementet står ansvarlig for utdanning av småbarn til å være antijødiske terrorister.
Israels vitenskapsminister Vilna’i nektet å treffe Lilletun, som boikottet Israels utdanningsminister. Derimot var den en israelsk politikker som var villig til å treffe boikotteren: Rabbiner Michael Melchior.
«Taler med to tunger»: Dagen analyserer KrFs politikk overfor Israel.
   
Lilletun forsvarte Israel-boikottet. Bildet viser Lilletun med Munib Younan. «Israel-vennlige» KrF ignorerer jødestatens hovedstad. Dette er bakgrunnen til at ekte kristne opprettet Internationale Kristne Ambassade Jerusalem  
   
I 2002 ble jødene i Israel anklaget for å ha utført en massakre i Jenin. Kort tid senere trakk FN anklagene og det viste seg som arabisk antijødisk propaganda. DNI, derimot, har i lang tid nektet å fjerne dens falske nettsiden om Jenin, eller i hvert fall å rette de falske anklagene den kom med.  


Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: