Israeler fikk forskningspris av Den amerikanske kreftforening

Oversatt til norsk av dr. Michal Rachel Suissa, SMA
Professor Yossi Shiloh fra Tel-Aviv universitetet i Israel ble tildelt den prestisjetunge ’American Association for Cancer Research’-pris for sin forskning. Dette er første gang organisasjonen gir prisen til en israelsk forsker som ikke er tilknyttet et amerikansk universitet.
Det er en ekstraordinær hendelse når denne store organisasjonen, som er den eldste og mest innflytelsesrike i verden innen kreftforskning gir en av de mest prestisjetunge forskningsprisene til en ikke-amerikansk forsker, nemlig til israeleren Yossi Shiloh.
”Professor Shiloh er en internasjonal ledende forsker innen sitt felt,» skrev Dr. Margaret Poti, administrerende direktør for organisasjonen. Begrunnelsen for tildeling av prisen var blant annet at «hans arbeid har revolusjonert vitenskapen og åpnet nye horisonter mot å forstå levende celler, og trenge dypere inn i problematikken rundt DNA-skader som er hovedårsaken til utvikling av kreft.”
Prisen vil bli tildelt professor Shiloh i begynnelsen av april 2011 i Orlando, Florida, i forbindelse med den årlige vitenskapelige konferansen som  American Association for Cancer Research holder. Den besøkes av ca. 33.000 kreftforskere og leger som behandler kreftpasienter fra rundt 90 land verden over. På denne konferansen presenteres hvert år de nyeste resultater innen kreftforskning.  Konferansen tiltrekker seg omlag 18.000 forskere fra hele verden.
Foreningen deler ut forskjellige priser under denne årlige prestisjetunge konferansen. Disse prisene reflekterer ulike aspekter i menneskets kamp mot kreft. En av de viktigste er Klaus-prisen. Av 50 forskere som har fått denne prisen siden 1961, var bare fire ikke-amerikanske, og dette er første gang prisen er som sagt tildelt en israelsk forsker.
Prof. Shilohs forskning dreier seg om forståelsen av de mekanismer som gjør at cellen kan overkomme skader på genetisk materiale (DNA) som skyldes miljøfaktorer, som bl.a. stråling og kjemikalier.[1] Forsvarsmekanismene er avgjørende for å redde cellene og hindre utvikling av kreft.  Medfødt skade på cellene gir arvelige sykdommer som kan forårsake alvorlig eller ekstrem følsomhet for og høy tilbøyelighet til å få kreft. Forståelse av disse mekanismene er viktig for å bedre den kreftbehandlingen som er basert på stråle- og kjemoterapi.
Professor Shiloh startet denne forskningen på slutten av syttitallet da han var student.  Drivkraften til å fortsette i denne retningen var et møte med en israelsk familie som hadde en arvelig AT-sykdom.[2]  Han valgte denne sykdommen som emne for sin doktorgrad og har siden forsket på den.
Denne sjeldne sykdommen fører til at den mekanismen i kroppen som beskytter mot ioniserende stråling og ulike kjemikalier som fragmenterer DNA-makromolekylene svekkes. Denne mekanismen skal rette opp skader som stadig skjer i kroppen når den påvirkes av eksterne og interne faktorer. Uten denne reparasjonsmekanismen får man alvorlige skader på immun- og nervesystemet, med påfølgende høy tendens til å utvikle kreft. Sykdommen, som er meget sjelden på verdensbasis, er kartlagt hos noen få familier blant jøder og arabere i Israel.
På et tidlig stadium av prof. Shilohs forskning bidro han sterkt til å forstå det vesentlige ved denne sykdommen, nemlig ufullstendig reaksjon på produksjon av DNA-fragmenter.  Måten som friske mennesker klarer å takle slike DNA fragmenter på, hadde hittil vært en gåte.
Gjennombruddet i 1995 skjedde i laboratoriet til professor Shiloh ved Tel Aviv Universitet. Det ble oppdaget et skadet gen hos dem som har AT-sykdommen. Det viste seg at dette genet programmerer et viktig protein som innleder en komplisert reparasjonsprosess gjennom mange trinn, og som man kan sammenligne med et orkester hvor dette viktige proteinet er dirigent. Hos AT-pasienter eksisterer ikke dette «dirigent-proteinet» på grunn av en feil i arvematerialets reproduksjon. Prof. Shilohs gruppe arbeider med å finne måter til å sørge for at dette proteinet blir dannet på normal måte.
«Vårt håp er å kunne forstå denne kompliserte mekanismen, noe som vil gjøre det mulig å finne nye behandlingsmetoder mot denne sykdommen og andre sykdommer i immunforsvaret som er forårsaket av skade på arvematerialet i DNA», sier professor Shiloh.
Prof. Yossi Shiloh er utdannet ved den tekniske høgskolen, Technion, og fikk sin doktorgrad fra Det hebraiske universitetet i Jerusalem. Han har studert ved Harvard- og Michigan-universitetene og ved amerikanske nasjonale helseinstitutter. Siden 1985 har han vært ansatt ved Tel Aviv Universitet. Han er medlem av Israels naturvitenskapsakademi. I 2005 fikk han EMET-prisen for sin kreftforskning.[3]
Forklaringer:
[1]  Arvestoffet DNA er et meget innholdsrikt molekyl (makromolekyl) som består av millioner av mindre enheter, kalt nukleinsyre/nucleotide-par.  DNA er bygget opp som en dobbel spiral og inneholder all den nødvendige genetiske informasjonen som trengs for å danne alle proteiner i celler. Det fungerer på samme måte i alle kjente organismer, fra bakterier til mennesker, og i noen virus. Foreldre overfører kopier av sitt eget DNA til sitt avkom under reproduksjonen, og viderefører dermed sine egenskaper.
Oppdagelsen av DNA-molekylets struktur ble offisielt gjort av forskerne James Watson og Francis Crick som fikk Nobelprisen for det i 1962, sammen med Maurice Wilkins. Det viste seg senere at deres arbeid i stor grad var basert på arbeidet til forskeren Rosalind Franklin, en kollega av Maurice Wilkins, som døde før de fikk prisen og dengang ikke fikk den anerkjennelsen hun fortjente.  Også forskere som Linus Pauling og Erwin Chargaff bidro til at den kompliserte DNA-strukturen ble oppdaget.
[2]  AT står for Ataksi telangiectasia som er en sjelden, nevrodegenerativ, arvelig sykdom som rammer ulike kroppsdeler og forårsaker alvorlig funksjonshemming. Ataksi viser til dårlig samordning og telangiectasia til små utvidede blodårer, som begge er kjennetegn ved denne sykdommen. AT påvirker lillehjernen, den delen av hjernen som er kroppens motoriske koordinasjon- og kontrollsenter. AT svekker immunforsvaret og forårsaker økt risiko for kreft. Det vises først i tidlig barndom med symptomer som svekket balanseevne og økt forekomst av infeksjoner. AT er forårsaket av en defekt i ATM-genet, som er et viktig ledd i de ulike mekanismene som er involvert i å gjenkjenne og rette feil i DNAs reproduksjonsprosess, og i å ødelegge celler når feilene ikke kan rettes opp.
[3]  EMET-prisen: En årlig israelsk pris innen kultur og vitenskap som blir tildelt for fremragende akademisk og faglig arbeid som har vidtrekkende betydning for samfunnet. Prisen er på en million dollar og er sponset av AMN-stiftelsen, i regi av og i samarbeid med statsministeren i Israel. Den deles ut til israelske borgere og i visse tilfeller til ikke-statsborgere som bor i Israel, men som anser Israel som sitt faste hjem.
inn.co.il
Yossi Shilohs på InternettStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: