Israel: vekst i økonomien

Den israelske økonomien fortsetter å ekspandere, og sysselsettingen går opp. Dette viser tall fra Israels nasjonalbank. Banken besluttet å holde renten uendret på 3,25%.
Tall fra arbeidsmarkedet forteller også at det er en viss økning i sysselsettingen, og arbeidsledigheten går ned. Den sivile andelen arbeidstagere uten jobb er nå på 5,8%. Gjennomsnittlig nominell lønn har vist en viss økning på 0,8% i månedene januar til mars sammenlignet med de tre foregående månedene, mens virkelig lønn har gått ned 0,9% når man justerer for sesongsvingninger.
Beregninger for verden forøvrig viser at USA og Europa viser de største svakhetstegn i en økonomi som er på vei mot en langsom stagnasjon i den forbedring man nå har sett etter krakket. Tyskland regnes ikke å ha den samme svake utvikling. Enkelte øst-asiatiske økonomier har også vist tegn til stagnasjon. De store investeringsfirmaene  estimerer noe lavere vekst i tiden som kommer, og man tenker derfor at stagnasjonen er midlertidig. OECD og IMF antar derfor at utviklingen stort sett  vil bli en langsom økning av den økonomiske vekst.
IsraelNationalNews.comStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: