Israel kan ikke stole på andre enn seg selv

Tidlig på søndagen i begynnelsen av det ukentlige kabinettsmøtet siterte statsminister Netanyahu sionisten Theodor Herzl. Det var 150 -årsdagen for Herzls fødsel, Memorial Day, og Israel feirer også sin uavhengighet i disse dager. Observatører mener kanskje sitatet sier noe om hvilken kurs Netanyahu vil velge når han senere skal svare USA’s president Barack Obama på hans krav i forbindelse med fredsmeklingen. – På åtte år greide Herzl å forandre historien for det jødiske folk, og for hele verden. Han forstod hva som var på gang i Europa, og motiverte en spredt og umotivert nasjon til å komme tilbake til sitt land.
– 11 juni 1901 sa Herzl: «Stol ikke på hjelp fra utlendinger eller fra velgjørere; ikke lev i den tro at steinene skal bli myke. For velgjørere gir for det meste ydmykende gaver, og steiner blir aldri myke. Et folk som ønsker å stå oppreist må stole på seg selv, og bare det.» – Jeg må si at jeg ikke kjente til dette utsagnet, sa Netanyahu, – men man lærer noe nytt hver dag.
Den israelske statsminister Benjamin Netanyahu benyttet anledningen til å minne om at det fremdeles er fullt mulig å få til en fred.
– Ikke en dag har gått uten at vår hånd har vært utstrakt i fred mot våre naboer. Og den hånden er fortsatt utstrakt.
Men i likhet med andre statsledere og offentlige personer som talte denne dagen, – også president og tidligere to ganger statsminister Shimon Peres, var budskapet klinkende klart til dem som ønsker å utslette staten:
– Israel har lært seg at fredens olivengren kun opprettholdes dersom vi  er sterke, kun hvis vi er forberedt til å forsvare oss selv slik våre falne soldater gjorde fra denne høyden, sa han da han talte fra Ammunition Hill. – De angrep fra dette stedet og andre, men ikke av krigslyst. De gjorde det av tro på rettferdigheten og med det mål å forsvare det jødiske folks hjemland, – det eneste de har. Han sammenlignet Herzl med de gamle profetene i Israel, og sa at «uten ham hadde vi ikke sittet ved dette bordet i dag.»
Shimon Peres talte ved en seremoni ved Vestmuren, og ga uttrykk for det samme. – Israel er en nasjon som lengter etter fred. Men vi vet hvordan vi skal forsvare oss når det blir nødvendig. Og vi vil alltid vite det. Peres ga uttrykk for den enorme sorgen ved å miste sine kjære. – Jeg vet at ingen ting kan gi deg tilbake lyden av din sønns skritt i trappen, den lyden som plutselig ble borte. I møtet med dine tårevåte øyne blir jeg tom for ord.
– Israels styrke er dets tro, sa han. – Og dets storhet kommer av det heltemot våre sønner utviser. I dag sørger vi over tapet av våre dem, men er velsignet ved deres minne.
Han advarte dem som fremdeles ønsker å ødelegge landet, om å «undervudere vår evne til å forsvare oss.» – Det finnes fremdeles dem som ønsker å utrydde oss, og i spissen for dem er den autokratiske regimet Iran, som ønsker å påtvinge hele midtøsten sine regler og bringe det til taushet med dødelige våpen.
Men om Israel er alene i regionen, – så er vi lykkeligvis velsignet med modige sønner som forsvarer oss. Alene har vi vunnet sju kriger, og har kommet ut av dem styrket og enda mer målbevisst, sa han. – Vi er et demokrati, og vel har vi våre mange uenigheter, interne krangler og meningsforskjeller, men vi er også en nasjon som vet å legge dette til side og stå samlet når situasjonen krever det, og påtvinge våre fiender tap så det høres vidt og bredt, når noen prøver å ødelegge oss.
– Vi ønsker å uttrykke vår takknemlighet fra hjertets dyp til disse ungdommene som ikke er mere, og deres familier som ga dem de holdninger de hadde til sitt siste åndedrag. Det er disse som gir vårt folk styrke til å møte utfordringene fremover, og til ikke å frykte fienden, til ikke slutte å bygge, til ikke å miste troen på fred i fremtiden. Og den vil komme.
NTB / VG siterer Israels forsvarsminister Ehud Barak på ønske om ny fart i fredsprosessen, og kong Abdullah i Jordans advarsler om ny krig dersom fredsprosessen ikke kommer i gang igjen, og hans klager på det han kaller «Netanyahus manglende fredsvilje.»
Imidlertid er både han andre statsledere klar over at Israel har tilbudt land for fred, og fred for fred i tiår etter tiår. Så hvorfor ikke tilby Israel permanent fred? Og NTB, – hvorfor ikke peke på fakta? Jeg ser sjelden NTB klage på palestinerarabernes uvilje til å ta imot de tilbud de faktisk får – og har hele tiden, mens de villig videreformidler disses ustanselige misnøye med Israels forsvarshandlinger.
VG
Haretz
Jerusalem Post – Jerusalem Post
ISRIA
Den israelske statsministerens kontorStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: