Israel har rett til et sikkerhetsgjerde

 – Pressemelding: Israel har rett til selvforsvar med et antiterroristgjerde –
 
Anti-terrorist gjerdet: Et problem for terrorister og jødehatere
Mandag 23.02.2004 skal Den internasjonale domstolen i Haag begynne sin vurdering av lovligheten av Israels sikkerhetsgjerde. NIS vil understreke følgende:
Om sikkerhetsgjerdet som tiltak
I likhet med folk i alle andre land har også jødene i Israel full rett til å forsvare sine egne liv. Denne rett er lovfestet i Folkeretten , i ethvert lands lov og grunnlov og gjelder også jøder. Sikkerhetsgjerdet er på ingen måte imot Folkeretten; de som mener det motsatte må gjerne referere til de relevante lover og paragrafer som sier at gjerdet er i strid med loven.
I motsetning til mange land (inkl. Norge, USA, Frankrike, Belgia og England), som holder soldater i fjerne land for å sikre sine egne interesser, er Israel opptatt av å forsvare bare sine egne statsborgeres liv og hjem. Dette forsvaret inkluderer også sikkerhetsgjerdet som skal hindre massiv muslimsk-arabisk terrorisme.
Det finnes ingen stat i Verden som er mer utsatt for daglig terrorisme fra militante organisasjoner og eksistensiell trussel fra suverene stater, slik som Israel. Vesten bør vise forståelse for Israels skånsomme handlinger mot terrorisme og støtte demokratiets overlevelseskamp. NIS minner om at muslimsk terrorisme allerede har begynt å sikte seg inn på andre land (USA, Frankrike, Storbritannia, Italia, India, Bali, Indonesia, Russland, mfl.). Eksperter frykter at muslimske land dessuten vil kunne dekke store deler av Europa med raketter i nær fremtid. Demokratier må stå sammen og forsvare friheten, og ikke gi opp for diktaturenes press (jf. Hitler – Chamberlains «Fredsavtale» fra 1938).
I de få områder der det er umulig å bruke et gjerde, bygger Israel en mur. Denne utgjør ca. 3 % av totallengden.
Det er helt vanlig over hele Verden at Staten om nødvendig eksproprierer noe land fra enkeltindivider av hensyn til allmennhetens behov. F.eks. har staten Norge v/Veivesenet i årevis tatt land fra nordmenn for å bygge veier. Israel «konfiskerer» ikke jord, siden gjerdet er en midlertidig løsning.»Konfiskeringen» er ikke for å bygge veier, men for å redde liv.
Arabernes frustrasjon
I mange tilfeller har Israels bestemmelse om hvor gjerdet skal gå, opprørt mange arabere. Grunnene kan være mange og de blir ikke alltid fortalt i mediene: Mange vil ikke være på den siden som kontrolleres av PLO/PA! Dvs. at de foretrekker å være under israelsk styre. Israel er jo den eneste stat i området som gir araberne grunnleggende menneskerettigheter, ved siden av høyere levestandard.
Domstolen burde ha drøftet de brudd på menneskerettigheter som får muslimske arabere til å foretrekke livet på jødisk-israelsk side, og hvorfor 50 % av ungdommen i araberlandene ønsker å forlate sine hjemland og emigrere til Vesten, inkludert til Israel. Domstolen kan også drøfte valgprosessen under arabiske regimer, særlig i det siste diktaturet som Vesten opprettet: Palestinian Authority (PA): (Var valget der reelt demokratisk? Hvordan og når ble Arafat valgt til president? Når ble han gjenvalgt? Har parlamentet en reel makt? Osv.).
Om sammenheng
Det er urimelig at en internasjonal domstol bruker sin tid på å drøfte lovligheten av et tiltak som Israel iverksetter for å redde siviles liv mot massiv terrorisme. Istedenfor håper vi at domstolen vil drøfte den massive terrorismen som i de siste årene har massakrert ca. 300 jøder per år.
De som står bak terrorismen er ikke bare arabiske og muslimske organisasjoner, men også suverene muslimske stater. Organisasjoner som leder terroristkrigen er:
Hamas
Hizbullah
PLO («Palestinas» frigjøringsorganisasjon) med dens armer: PA («Palestinsk» selvstyremyndighet), Fatah, Tanzim, Styrke 17, al-Aqsa-«martyr»brigadene mfl.
Ingen av disse organisasjoner er uavhengige «grasrotorganisasjoner». Hamas og Hizbullah støttes militært og økonomisk av Iran og Syria, i tillegg til å få støtte fra hele den muslimske verden. PLO ble opprettet av den mektige og oljerike Arabiske Liga i 1964.
Krigsforbrytelser
NIS minner om at suverene stater som støtter krig mot sivile i andre land, begår en krigsforbrytelse. Denne langvarige krigsforbrytelsen fra muslimske lands side har aldri vært kritisert og det er på tide at Den internasjonale domstolen stopper de muslimske lands drap på sivile i den suverene stat Israel.
FN og volden
FN kan ikke lenger brukes som referanse for hva som er rett eller ikke. Av 191 medlemsland i FN er over 60 % diktaturstater. En tredjedel av statene er muslimske og de representerer over én milliard muslimer. Disse er organiserte og koordinerer sine handlinger, spesielt mot Israel (Organization of the Islamic Conference to the United Nations Offices at Geneva and Vienna ). Blant disse muslimske land finner vi også medlemmene i Den Arabiske Liga (21 land; representerer over 280 millioner mennesker) og de arabiske OPEC-landene, som kontrollerer 2/3 av Verdens oljereserver. Både industrielle og utviklende land er avhengige av olje, så araberne misbruker den for å presse til en anti-israelsk politikk. Mest kjente eksempel er vel oljeboikotten i 1973, som førte til at vestlige demokratier begynte å støtte tyrannier som kjemper mot et annet vestlig demokrati, Israel.
FN har ikke kritisert araberlandene siden 1949 og har f.eks. ikke drøftet folkemordet i Rwanda i 1994 selv én eneste gang. Derimot har FNs Sikkerhetsråd brukt ca. 1/3 av sine resolusjoner mot demokratiet Israel. Libya ble valgt som leder for FNs Menneskerettighetskomité og Syria (som okkuperer Libanon) ble valgt som leder i Sikkerhetsrådet.
For mer informasjon:
1. Norsk Israelsenter for Israel og mot antisemittisme (NIS)
v/Erez Uriely, leder
Seljeveien 18
1825 Tomter
Tel: 69 92 14 22
Faks: 6992 1909
Mobil: 91 70 61 46
E-post: [email protected]
2. Sikkerhetsgjerdet:
3. FN:Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: