Israel årsak til terrorismen i verden

Foto: Keith Edkins

Liberal Democrats-medlemmet Baronesse Jenny Tonge kom med noen uttalelser i et møte i det britiske «House of Lords» hvor Israel etter hennes mening var «årsaken til terrorismen» og at Vestens behandling av muslimer skyldes «skyldfølelse etter Holocaust» og «den makten den pro-israelske lobby har.»

«Israels behandling av palestinerne er et eksempel på hvordan Vesten behandler muslimer, og er den egentlige årsaken til terrorismen i verden» sa Tonge. «Også Tony Blair har innrømmet dette offentlig. Hvorfor lar vi det fortsette? Er det skyldfølelse etter Holocaust? Vi bør føle skyld, selvfølgelig gjør vi det. Er det den makten den pro-israelske lobbyen har, her og i USA? Jeg vet det ikke.»

Tonge sa også at hun har «medfølelse med folket i Israel» fordi, som hun fremstilte det, «styret i landet deres har gjort landet til årsaken til en masse av verdens problemer, men nå er de sett på som løsningen, og en base for Vesten så de kan slå tilbake.»
Det er ikke første gangen Tonge har tatt til orde på denne måten. I 2004 sa hun at hun ville ha vurdert å bli en selvmordsbomber om hun var en araber som levde i de palestinske områdene. Opprinnelig falt uttalelsene til en pro-palestinsk gruppe, men senere fortalte Sky News at hun sto ved sine ord.
I 2006 sa Tonge at «den pro-israelske lobbyen har fått taket på den vestlige verden, det finansielle grepet. Jeg tror de antagelig har fått taket på partiet vårt.»
Uttalelsene nå kom etter at lederen i Liberal Democrats, Nick Clegg i et intervju sa at «Israels rett til å trives i fred og sikkerhet er ikke gjenstand for noen diskusjon for Liberal Democrats. Ikke noe land har så sammenhengende fått sin eksistensberettigelse stilt i tvil som Israel gjør, og det er utålelig.»
En talsmann for partiet sa til The Jewish Chronicle at Tonges uttalelser ikke reflekterer partiets syn.
A7 NewsStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: