Iransk general truer med tredje verdenskrig

Situasjonen for lille Israel er svært alvorlig. Som eneste land i hele verden trues det med total utslettelse, av et land som er mange ganger sterkere. Israel har rundt 7 millioner innbyggere, Iran har 67 millioner.
Men vi husker alle fra søndagsskolen historien om den store, sterke Goliat som truet hebreerne og gjorde narr av dem. Å ha tilsynelatende alle odds på sin side hjelper ikke når man ikke har krigslykken med seg. Historien viser mange slag hvor tallmessig overlegne styrker taper for dyktige og engasjerte smågrupperinger. Det er på grensen til underholdende å sammenligne kjempens overmodige utsagn og trusler med Irans religiøs-politiske lederes hoverende talemåter.

Fra Første Samuelsbok 17:
Filisterne samlet hærene sine til kamp. De kom sammen ved Soko i Juda og slo leir ved Efes-Dammim mellom Soko og Aseka.  2 Saul og israelittene samlet seg også. De slo leir i Ela-dalen og gjorde seg klar til kamp mot filisterne.  3 Filisterne sto oppstilt i den ene fjellskråningen og israelittene i den andre. Bare dalen var mellom dem.
4 Da trådte det fram fra filisternes rekker en mann som utfordret til tvekamp. Han het Goliat og var fra Gat. Han var seks alen og et fingerspenn høy.  5 På hodet hadde han en bronsehjelm, og han var kledd i en skjellbrynje av bronse. Den veide fem tusen sjekel.  6 På leggene hadde han bronseskinner, og på ryggen bar han en sabel av bronse.  7 Skaftet på spydet hans var tykt som en vevbom, og spydspissen var av jern og veide seks hundre sjekel. Skjoldbæreren gikk foran ham. 
8 Goliat stilte seg opp og ropte til Israels hær: «Hvorfor drar dere ut og gjør dere klar til kamp? Er ikke jeg en filister og dere Sauls tjenere? Velg ut en mann og send ham ned til meg!  9 Hvis han kan kjempe med meg og felle meg, skal vi være slaver for dere. Men hvis jeg vinner over ham og feller ham, skal dere være våre slaver og tjene oss.»
10 Og filisteren fortsatte: «I dag har jeg hånt Israels hær. Send hit en mann, så skal vi kjempe med hverandre.» 11 Da Saul og alle israelittene hørte hva filisteren sa, ble de svært redde og mistet motet.

KAN BLI 3. VERDENSKRIG
De israelske forberedelsene til å angripe Iran kan utløse et forkjøpsangrep, noe som kan føre til «den tredje verdenskrig». Dette sa den høytstående offiseren Mohammad Ali Jafari til en TV-stasjon i den islamske republikken søndag.
«I en situasjon der Israelerne har forberedt alt for et angrep, er det mulig at vi vil foreta et preemptivt angrep» sa generalen ifølge den egyptiske avisen Al-Ahram.
Generalen truet også med å angripe amerikanske baser i regionen.
«Israel kan ikke forestille seg vår respons, og det vil forårsake massiv skade, og det vil bare være et preludium til tilintetgjørelsen,» sa han videre. Dagen før sa en annen general at en krig mellom Israel og Iran er uunngåelig.
«Krigen vil komme en gang, men i øyeblikket er det ikke klar når og hvor den vil komme.»
«KREFTSVULST», «DUMME ISRAELERE»
Nivået på talen er ikke akkurat det vi her i Vest forbinder med høvisk fremtreden. Tankene går kanskje heller til oldtiden og Goliats overmodige talemåter.
«Denne kreftsvulsten Israel, søker strid med oss. Akkurat nå ser krig ut til å være den eneste mulige konfrontasjonen.»
Ifølge A7 fortsatte Al Jafari med å si: «De ser i øyeblikket på krig som eneste mulige konfrontasjon med oss, men de er så dumme at deres (amerikanske) sjefer burde stoppe dem.»
«Alle må være klar over at de ikke kan konfrontere den makten Den islamske republikken har.»
Generalen understreker sitt poeng ytterligere ved å si følgende, og vi er tilbøyelige til å tro at han har rett, sett på bakgrunn av siste ukes vanvittige galskap over hele den muslimske verden.
«Det er ingen garanti for rasjonell oppførsel, og det er godt mulig at de vil bli gale, og angripe.»
REVOLUSJONEN NÆRMER SEG SINE MÅL
Han satte også angrepsplanene i et religiøst perspektiv: «Denne krigen vil komme til slutt, ettersom den (islamske) revolusjonen nå nærmer seg sine mål med hurtige skritt.
Et kjent fenomen i den arabiske og muslimske verden er å skylde på andre når noe går feil. Iran har i årevis vært mistenkt for å ville lage kjernefyiske våpen, og er etter all sannsynlighet ganske nær sitt mål.
FN, EU, USA og flere har søkt å stanse disse planene, men som så ofte ellers har økonomiske eller diplomatiske forhold hindret tiltakene og dempet den effekten de skulle hatt. Blant annet vet vi at handelen med Iran, som var forutsatt skulle minke, i gitte tilfeller har økt, og ikke minket. Det Vest har gjort for å stoppe Iran har ikke vært spesielt effektivt til nå.
BESKYLDER IAEA FOR Å LEKKE INFORMASJON
IAEA, det internasjonale atomenergibyrået, blir følgelig utsatt for beskyldninger fra Irans regjering om ikke bare å gjøre jobben sin, men også å dele sensitiv informasjon med Israel. Informasjon om Irans kjernefysiske aktiviteter.
Det var Javad Jahangirzadeh, medlem av den iranske regjerings nasjonale sikkerhets- og utenrikskomite, som beskyldte atomenergibyrået for dette på en iranske engelskspråklig TV-stasjon.
Uttalelsen virker noe underlig sett på bakgrunn av at Iran i alle år hardnakket har hevdet at deres kjernefysiske program utelukkende har fredelige hensikter.
En annen av Irans ledere hevdet forrige uke at «terrorister» hadde infiltrert IAEA. Dette skjede under den årlige generalkonferansen i IAEA i Wien 17. september.
Israel har gjentatte ganger sagt at de ikke vil tillate Iran å fullføre sin mistenkte atomvåpenproduksjon. En rekke etterretningsfolk fra USA, Israel og andre land har sag helt åpent at det finnes konkrete bevis for at Irans kjernefysiske anlegg ikke dreier seom om fredelig kraftproduksjon som det hevdes, men at det har militære formål.
REELL TRUSSEL
Dette skulle være nokså klart etter uttalelsene over. Og enhver ansvarlig demokratisk valgt statsminister for et land som trues konkret med ødeleggelse av en annen stat, har rett og plikt til å foreta seg de nødvendige skritt for å forhindre dette. Når det i tillegg dreier seg om verdens eneste jødiske stat, med rundt seks millioner jøder, og det samme antallet jøder ble utryddet under forrige verdenskrig, sier det seg selv at det er grunn for å se alvorlig på trusselen.
De siste dagers muslimsk raseri over uskyldig tredjepart for bagatellmessige forhold, eller Muhammed-krisen i 2005 bekrefter langt på vei alvoret i general Al Jafaris trussel om galskap.
Forholdene sier også noe mer, nemlig at den trussel Vesten står overfor i form av ekstreme islamister, er den samme som Israel har stått overfor i all sin tid. Terskelen for å innse dette kan i øyeblikket synes å være noe for høy for naive europeere, men med tiden kan også dette faktum sive inn.
Tilbake til Goliat. Han ble ikke gammel, om han var nokså stor. Historien forteller at David, den lille, rødkinnede gutten, foraktet av brødrene sine, slett ikke var så ufarlig som man skulle tro. Han hadde erfaring fra å beskytte sauene sine fra rovdyr. Det er lett å overføre dette på den plikt den israelske regjering og det israelske forsvar har overfor sine innbyggere. Det kunne være klokt for Iran å lese mindre i Koranen, men mer fra kilden: Det gamle testamentet. Her står nemlig resten av historien:

41 Imens kom filisteren nærmere og nærmere David, og skjoldbæreren gikk foran ham. 42 Da filisteren så fram for seg og fikk øye på David, fnyste han foraktelig av ham. For David var jo bare unggutten, rødkinnet og vakker å se til. 43 «Tror du jeg er en hund, siden du kommer mot meg med kjepper?» ropte filisteren til David. Og han forbannet David ved sine guder. 44 «Kom hit til meg», sa han, «så skal jeg gi kjøttet ditt til fuglene under himmelen og dyrene på marken.»
45 David svarte: «Du kommer mot meg med sverd, spyd og sabel, men jeg kommer mot deg i navnet til Herren over hærskarene, han som er Gud for Israels hær, han som du har hånt. 46 I dag vil Herren gi deg i min hånd. Jeg skal slå deg i hjel og hugge hodet av deg. Og liket ditt og likene fra filisterhæren skal jeg i dag gi til fuglene under himmelen og til villdyrene på jorden. Så skal hele jorden forstå at Israel har en Gud. 47 Og alt dette folket som er samlet, skal forstå at det ikke er med sverd og spyd Herren gir seier. Det er Herren som rår for krigen, og han skal overgi dere i våre hender.»
   
48 Da filisteren begynte å bevege seg mot David igjen, sprang David raskt fram foran hæren for å møte ham. 49 Han stakk hånden ned i vesken og tok opp en stein. Den slynget han ut så den traff filisteren i pannen. Steinen gikk dypt inn i pannen hans, og han stupte med ansiktet mot jorden. 50 Slik vant David over filisteren med slynge og stein. Han felte filisteren og slo ham i hjel, enda han ikke hadde noe sverd i hånden. 51 David sprang bort til filisteren, tok sverdet hans og dro det ut av sliren og drepte ham. Så hogg han hodet av ham.
       
Da filisterne så at kjempen deres var død, flyktet de. 52 Men israelittene og judeerne stormet fram med høye krigsrop og forfulgte dem helt til Gat og til portene i Ekron. Det lå falne filistere langs veien fra Sjaarajim like til Gat og Ekron.
53 Da forfulgte ikke israelittene filisterne lenger, men vendte tilbake og plyndret leiren deres. 54 David tok filisterens hode og brakte det til Jerusalem, men våpnene hans la han i teltet sitt.

Symbolverdien minsker ikke av at kong David er selve symbolet på staten Israel, og stjernen i flagget er Davids.

Times of Israel
A7
A7Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: