Ingenting om Holocaust i UNRWA-opplegg

Det forholder seg slett ikke slik medier meldte i går, at UNRWA angivelig hadde planer om å undervise barna i Gaza om Holocaust, og at Hamas angivelig skulle ha nektet dem å gjøre det. Hele situasjonen var oppkonstruert, og arrangementet var sannsynligvis kommet i stand både for å skape økt oppslutning om Hamas for deres «fasthet,» og for å gi UNRWA et bedre omdømme fordi de hadde et så «edelt ønske om å fortelle sannheten.»
David Bedein, en gravende reporter i Israel Resource News Agency (IRNA) i Jerusalem, forteller nemlig at det slett ikke inngår i UNRWAs læreplaner at barna i PA-skolene skal ha noe om Holocaust med som pensum. Bedein forteller at han da denne saken dukket opp i fjor, undersøkte læreplanene til FN-organet på alle nivåer i PAs opplæringsopplegg. Fordi alle UNRWA-skolene i Judea, Samaria, Jerusalem og Gaza bruker de samme skolebøkene fra PA (de palestinske selvstyremyndighetene) ble samtlige bøker undersøkt, og pensumopplegget til UNRWA ble gjennomgått. Ingen plan overhodet fantes for å undervise om Holocaust.
IRNA skrev en formell forespørsel til UNRWA om saken, og fikk svar fra Michael Kingsley-Nyiah, direktør for det ledende UNRWA-konotoret, og fikk bekreftet at det ikke «eksisterer noe Holocaust-opplæring i deres pensum, og at det heller ikke finnes noen planer om dette.»
Bedein bemerker at spredningen av den falske forestillingen om at UNRWA ble nektet av Hamas i å undervise om Holocaust «har skaffet UNRWA mye ufortjent støtte og kredibilitet fra jødiske grupper over hele verden» på grunn de avangivelige fordømmelsene fra Hamas og Fatah, og motsatt, et rykte som nå altså viser seg ikke å holde vann.
[pullquote]Man kunne godt si at UNRWAs erklæring «Vi fordømmer Holocaustbenektelse i alle dets former, og vi avviser politisering av Holocaust» ikke har så veldig stor kredibilitet, sett på bakgrunn av de faktiske forhold, som det fremgår av IRNAs journalistikk.[/pullquote]STUDENTENE I GAZA LÆRER ABBA’S LØGNER
Bedein forteller at det imidlertid finnes ett aspekt ved det palestinske utdanningssystemet som kan relateres til Holocaust: I hvert eneste skolebibliotek i PA-skolen er doktoravhandlingen som PAs leder Mahmoud Abbas skrev da han var 26 år gammel, og som senere ble utgitt som bok: «The other side: The secret relations between Nazism and the leadership of the Zionist movement» [Den annen side: De hemmelige forbindelsene mellom nazismen og sionistbevegelsens ledelse], som han leverte for å få sin Ph.D ved Patrice Lumumba-universitetet i Moskva.
Dette er det nivå Holocaust-«utdanningen» som tilbys elever ved UNRWA-skolene ligger på, – altså at man innprenter en hel generasjon av Palestina-arabiske elever at Sionistenes verdenskongress arbeidet side om side med Det tredje rike for å myrde millioner av jøder.
Abbas har beskyldt sionistiske interesser for å blåse opp antallet jødiske ofre, og skrev at det faktisk dreide seg om under én million.
HOLDT SOM POLITISKE GISLER
UNRWA har blitt beskyldt for å bruke ca 70% av budsjettet sitt til utdanning. Yoav Sorek, direktør for «Det israelske initiativet» har uttalt om saken: «Mens utdannelse i seg selv er absolutt vikitg, så kunne likevel disse pengene egentlig brukes til å rehabilitere flyktninger og hjelpe dem til å begynne nye produktive liv. Selv om de får utdanning, er de sjanser de har til å få jobb i disse områdene på Vestbredden og Gaza svært begrenset. … De vil fremdeles være under kontroll av ledere som ikke bryr seg om de har det bra eller ei. Disse ledernes eneste mulighet til å holde seg selv ved makten, er å holde dem som flyktninger i en patetisk situasjon der de brukes som politiske brikker i en kontinuerlig kamp mmot Israel.
Det israelske initiativet slår fast at «UNRWAs mandat er en av årsakene til at flyktningesituasjonen har kunnet fortsette i mer enn 60(!) år, og fortsatt holder palestinske flyktninger i en situasjon med humanitær katastrofe. Milliarder av dollar gitt til organisasjonen gjennom årene, fra vestlige regjeringe og organisasjoner, har enda ikke ført til rehabilitering av en eneste familie.»
Man kunne godt si at UNRWAs erklæring «Vi fordømmer Holocaustbenektelse i alle dets former, og vi avviser politisering av Holocaust» ikke har så veldig stor kredibilitet, sett på bakgrunn av de faktiske forhold, som det fremgår av IRNAs journalistikk over.
IsraelNationalNews
UNRWA
Israel Behind the NewsStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: