Ingen grense før '67, men våpenhvilelinjer

Medier som feilsiterte USAs president Barack Obama torsdag og sa at han forventet en “full etappevis tilbaketrekning” av Israel til “1967-grensene” gjør en liten, men alvorlig feil, sier CAMERA.
De sitererte en AP-artikkel som ble publisert kort etter president Obamas Midtøsten-tale. CAMERA sa at artikkelen, som bare var på tre avsnitt, faktisk skrev alvorlige feil fire ganger. (“Obama sa at Palestina må være basert på grensene fra 1967.”)
Tre ganger refererte artikkelen feil idet man kalte 1967-linjene som grenser, mens president Obama selv ikke brukte det unøyaktige språket.
AP-artikkelen begynte slik: “President Barack Obama støtter palestinerne i deres krav om en fremtidig stat basert på grensene som eksisterte før 1967-krigen i Midtøsten.
CAMERA påpeker at det ikke fantes noen grenser mellom Israel og Vestbredden før krigen i 1967. Linjene som ble etablert den 3. april 1949 i artikkel III i fredsavtalen mellom Israel og Jordan, er ikke grenser, men våpenhvilelinjer, midlertidige grenser som i fremtiden skulle erstattes med internasjonalt anerkjente grenser som skulle fremforhandles. [Se illustrasjon (red.)]
Det andre og tredje avsnittet i AP-artikkelen refererte også “1967-grensen” feil [og dermed brukte alle avsnittene i den korte artikkelen feil terminologi. (red.)]
CAMERA noterer seg hva president Obama faktisk sa, nemlig at “grensene mellom Israel og Palestina bør være basert på 1967-linjene med gjensidige bytteavtaler, slik at sikre og anerkjente grenser er etablert for begge stater.”
Forskjellen er kritisk fordi våpenhvilelinjer er uvesentlige i forhold til Folkeretten når det gjelder rettigheter til land og endelige statusavtaler, mens grensene ofte kan være juridisk avgjørende.
Mens CAMERA brukte AP-artikkelen som et illustrerende eksempel på dårlig gjengivelse, er det mange medier som gjorde samme feil.
Committee for Accuracy in Middle East Reporting in America (CAMERA) er en medlemsskapsbasert organisasjon som overvåker media og forskning med formål å fremme korrekt og balansert dekning om Israel og Midtøsten.
(IsraelNationalNews.com)
Oversettelse Willy GjøsundStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: