Ingen gode ønsker fra Willoch

Kåre Willoch var i Ramallah i dag og fikk et “palestinsk” pass – et pass utstedt av et folk som aldri har eksistert (jøder, drusere og andre som bodde i landområdet Palestina er like mye palestinere), og mens han var der fant følgende ordveksling med Aftenpostens Jørgen Lohne sted:

Ut fra sin svake posisjon i forhold til israelerne, burde ikke palestinerne bare forhandle nå, uansett?
– Jeg har stor forståelse for at det ikke ville være klokt. Skal en fremforhandlet fred kunne bli varig, må den jo få bred aksept i det palestinske folk og i hele den muslimske verden. Så det ville være en blindvei å frafalle rettmessige krav.

Har Willoch tatt høyde i sin uttalelse for at det han kaller “det palestinske folk” er ledet av en organisasjon som har som målsetning og hvis eneste årsak til at de overhodet eksisterer er å utslette Israel? Og har han tatt høyde for hva “bred aksept” i dette folket derfor vil måtte bety, nemlig et Israel som ville måtte reduseres til et lydrike under araberne, en enklave i Den arabiske verden, fullstendig omgitt av fiender, og ute av stand til å forsvare seg militært, og dømt til å dø ut som følge av demokrati og demografi.
Har han tatt høyde for hva “hele den muslimske verden” har av ønsker for jødene? Vi antar at han ikke mener det lille, intellektuelle mindretallet som forstår at hat ødelegger mest for den som hater, for i Willochs verden er det flertallsvalget som bestemmer. Også kredibiliteten. Da Hamas vant flertallsvalget i Gaza, mente Willoch følgende: “Vi kan ikke oppfordre til demokratiske valg, og så ikke snakke med den valgte regjering.” (Dagbladet 15.05.2006)- ikke så ulikt Gahr Støres anerkjennelse av terrorist-regjeringen. De to står i kontrast til hele den ansvarlige vestlige verden forøvrig i dette synet.
Konsekvensen av det Willoch kaller “bred aksept i det palestinske folk” og i “hele den muslimske verden” ville føre til at Israel, jødenes land ville bli et arabisk, muslimsk land. Eller kan det dras andre slutninger av f. eks gallupen som ble gjort i Egypt i februar i år? Merk at Egypt er et relativt sekulært muslimsk land, og har fredsavtale med Israel.

82% mener steining til døde er passende straff for utroskap,
77% mener pisking og amputering kan brukes mot tyver,
84% mener frafall fra Islam skal straffes med døden.
.. Samtidig mente 59% at de ønsket seg demokrati, 54% er tilhenger av kjønnsaparteid på arbeidsplassen.
(Document.no)

Hvis man skulle dra noen endelig slutning av Willoch og Støres holdninger, tatt i betraktning hva de faktisk sitter inne med av dannelse og informasjon, måtte det være at de slett ikke ønsker den jødiske staten noe godt.
Aftenposten: Willoch hedret av palestinerneStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: