Ingen boikott

Universitetsstyret i Oslo gikk imot Helle Linné Eriksens forslag om akademisk boikott av Israel. Med ni mot to stemmer ble forslaget hennes avvist. Den andre stemmen var studentrepresentant Anders Venner Rindal.

I vedtaket heiter det mellom anna at leiinga ved Universitetet i Oslo ikkje går inn for akademisk boikott av Israel. Det blir peika på at open og fri meiningsutveksling er ein grunnleggjande føresetnad i akademia. Som akademikarar er det vår plikt å bidra til studiar av konflikten mellom Israel og palestinarane og til løysinga av denne konflikten, går det fram av vedtaksteksten. Det blir understreka at for å få det til, er det heilt avgjerande å ha kontaktar med begge partar i konflikten for å finna årsaker til krig og konflikt. Det blir også vist til at synet til universitetsleiinga er at kontakt mellom akademikarar på tvers av landegrenser og konfliktlinjer kan bidra til å byggja ned grenser, skapa nærleik og forståing som er grunnleggjande føresetnader for fred. Ein akademisk boikott vil også gripa utilbørleg inn i den individuell akademiske fridomen ved UiO, går det fram av det endelege vedtaket frå Universitetsstyret.
Fra Uniform, nettavis for Universitetet i OsloStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: