Hvordan behandles Israel av FN?

(Se mer )

FN har i mange år behandlet Israel som om det er verdens viktigste og samtidig verste land, beregnet etter diskusjonstid og energi brukt på Israel. F.eks., i den 53. sesjonen (1998-99) av FNs sikkerhetsråd ser vi at:

 • 21 resolusjoner ble vedtatt mot Israel.
 • Ved siden av USA og Israel er det bare Mikronesia som støttet Israel.
 • Norge stemte mot Israel 16 ganger, var 5 ganger ikke tilstede, men aldri for Israel.

Sikkerhetsrådets avstemming i perioden 1946-89 kan oppsummeres slik:

 • Totalt 605 resolusjoner, av hvilke 175 gjaldt arabernes krig mot Israel.
 • Av disse 175 var 74 nøytrale, 4 mot arabernes interesser og 97 mot Israel.
 • Totalt pro-israelske stemmer for perioden: 7.938. Mot stemte 55.642.

Generalforsamlingen i 1946-89

 • 690 resolusjoner eller resolusjonsdeler ble vedtatt.
 • Av disse var 205 nøytrale, 429 (62%) mot Israel, 56 (8%) mot araberne.
 • ·Av de 56 beslutninger som araberne mislikte, var 49 tilknyttet etablering av de Fredsbevarende styrker. Av de 7 som gjenstår var 1 angående invitasjon av en jødisk delegasjon for å tale i FN, 1 om delingsplanen, 3 angående flyktningproblemet, 1 om tillitsmenn i Jerusalem og 1 for å akseptere Israel som medlem i generalforsamlingen (dvs ingen resolusjon om arabisk aggresjon mot Israel). · Den siste resolusjon mot arabernes vilje var i 1949.
 • Terminologi betyr mye. Israel er beskrevet med sterke ord, men ikke araberne.
 • Totalt ble det avgitt 55.642 stemmer mot Israel og 7.938 for.

FN og Israel i dag

FN har ikke blitt bedre siden 1949, og organisasjonen kommer til å fortsette slik, så lenge FNs struktur ikke blir drastisk forandret, for å hindre kupp. Derfor må Israel, dersom staten vil overleve den muslimske trusselen, ignorere FNs krig mot Israel. Det er intet som tyder på at FN kommer til å granske hva som har hendt i Jenin. Derimot vil forfalskning av funn sannsynligvis brukes for å skape en blodanklage mot jødene, en kjent situasjon for enhver jøde.
Hovedkilde: Independent Media Review and Analysis (IMRA)Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: