Hvor lenge skal Utenriksdepartementet støtte dødskulturen?

Igjen skjedde det, og enda en familie ble drept av arabiske terrorister i Israel mens de sov.  Sabbatskvelden den 11. mars 2011, snek morderne seg inn i landsbyen Itamar, gikk inn gjennom et åpent vindu og myrdet med kniver Udi Fogel, 38, Ruth Fogel, 35, deres sønner Yoav, 11, Elad, 3 og deres fire måneder gamle datter Hadas. 
Tre barn overlevde massakren: Roi, 8, Yishai, 2 og Tamar, 12.  Det var Tamar som kom inn i huset og fant lille Yishai som prøvde å vekke sin myrdete far: ”Pappa stå opp, pappa stå opp”, gråt han, uvitende om at mamma og pappa ikke lenger var blant dem. 
Familien flyttet til Itamar etter at de ble tvangsdeportert fra Gaza-stripen i 2005 av Sharon-regjeringen som gjorde området jøderent og lot terrorister fra PLO og Hamas ta over.  Det er dette Hamas som nå hyller drapene i Itamar som en «heroisk operasjon.»  Det er denne organisasjonen vår utenriksminister Jonas Gahr Støre gir penger til og fører hemmelige samtaler med, og som han vil tvinge Israel å slutte fred med. 
I begravelsen deltok om lag 25.000 jøder.  Tross sorgen og fortvilelsen, kunne man se at Israel var samlet og at alle samfunnslag var representert, religiøse og sekulære, venstre og høyre.  Sorgen forente Israels barn.  Begravelsen stod i sterk kontrast til politiske markeringer vi kjenner fra den islamske verden.  Her var det stille og verdig, – et folk som var fylt av tro og styrke.  Ved sin tilstedeværelse ga de et klart utrykk for at arabernes dødskultur ikke kommer til å vinne frem.  Rabbiner Laws tale var som forventet i Abrahams ånd.  Her snakket man ikke om hevn, ikke om hat, men om fremtid, om Guds prøvelser og om kjærlighet til landet Israel og om den prisen det jødiske folk må betale for å få beholde det som er deres og som de har rett til. 

Det lar seg ikke forstå hvordan et menneske kan ta livet av en 4 måned gammel sovende baby med kniv.  Men dette er ikke noen engangshendelse som kan tilskrives unormale og syke mennesker.  For jøder har blitt drept av arabere i Israel i alle år, med massakren i Hebron i 1929 som høydepunkt.  Massakrene skjedde i Israel lenge før noen kom på den tanken at araberne i Israel var et ”eget folk.”
[pullquote]De foreløpig siste mordene på fem uskyldige jøder må vekke oss til endelig å ta avstand fra denne dødskulturen.[/pullquote]Massakrene skjedde og vil fortsatt skje fordi noen driver med hatopplæring som blir til en del av samfunnets kultur.  Det er en kultur som elsker døden slik vi andre elsker livet, – en kultur som må bekjempes med alle midler, og ikke støttes med penger slik som Vesten gjør det i dag. 
Det finnes utallige eksempler fra historien som viser at folk kan bli opplært og programmert til å bli dødsmaskiner.  Dette skjer i hele Midtøsten i dag: Arabere utsetter seg selv og sine barn for oppvigleri, propaganda og hjernevask med vers fra Koranen og med Muhammad som forbilde.  Alle muslimske bønnestunder innledes med Koranens sura 1, hvor man uttaler nedlatende forakt for jødene og de kristne.  Dette er et viktig budskap som alle samles om i den muslimske verden, også i moskeene her i Norge. 
PLO og Hamas driver TV-stasjoner og utgir skolebøker som inneholder utallige av eksempler på daglig hatopplæring og oppfordring til å drepe jøder.  Barn blir opplært fra de er små til å mene at jødenes blod er søtere enn livet.  Alt dette kan de drive med takket være en enorm økonomisk støtte fra Norge og Vesten.  Det må åpenbart være dette vårt utenriksdepartement vil ha mer av, for noe annet blir jo ikke skapt hos Hamas.
De foreløpig siste mordene på fem uskyldige jøder må vekke oss til endelig å ta avstand fra denne dødskulturen.  Vi må våge å snakke sant om dette.  Vi må forlange et minimum av rettferdighet og likebehandling.  Vi bør ikke tillate bygging og drift av moskeer i vår del av verden dersom ikke synagoger og kirker skal kunne bygges like selvfølgelig og sikkert i Mekka eller andre steder i den islamske verden.  Det er bare det som kan tvinge frem nødvendig reformasjon av islam og nytenkning i retning av moderne vestlig kultur. 
[pullquote]Det har aldri vært skapt demokratisk konsensus i Norge om den «privatpraktiserende» utenrikspolitikken som nå føres av Jonas Gahr Støre.[/pullquote]Vi krever slutt på den diskrimineringen av vår egen vestlige kultur som over alt praktiseres av islam.  Å fortsette med å støtte dødskulturen slik som vår utenriksminister gjør, er å gjøre seg til medskyldig.  Gahr Støre har ingen rett til å trekke oss andre med seg i det uhyggelige eksperimentet.  Det har aldri vært skapt demokratisk konsensus i Norge om den «privatpraktiserende» utenrikspolitikken som nå føres av Jonas Gahr Støre.  Det vi opplever er et alvorlig brudd med en hundreårig norsk politisk tradisjon, et brudd som aldri har vært gjenstand for demokratisk behandling i folket.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: