Hva gjør jøder i Gazaområdet?

 

  Av Dror Vanunu  

«Hva gjør jøder i Gazaområdet?» er i sin natur et diskriminerende spørsmål som rettes kun mot jøder, og er derfor antijødisk. Selvfølgelig så er de fleste som stiller dette spørsmålet ikke nødvendige jødehatere men bare gjentar det vi dag og natt hører på propagandamediene.

Historien om Abraham og Isak slik som den blir vidt beskrevet i 1. Mosebok utfolder seg for en stor del i Gerar. Dette er Jerra i vår tid, et arabisk sted like ved bosetningen Kefar Darom. Senere (I Bibelen) kan vi lese at Gaza blir inkludert i Judas stammelodd. Videre møter vi Gaza i historien om Samson som rykket Gazas porter opp og brakte dem til Hebron (fra jødisk Haggada).Vi leser også om Salomo som hersket fra Tifsah til Gaza. Den første virkelige jødiske bosetning av Gaza ,har vi fra Hashmonaeertiden (makkabeerne) da datidens jøder gjenerobret landet i 145 f.kr. Den jødiske befolkning blomstret her i de første århundrene etter Jerusalems ødeleggelse. Fra den tiden har vi ruinene av den gamle synagogen i Gaza, hvor man bl.a. fant en søyle med innskriften: Hannanja bar Jakob. 
I Talmud har vi også henvisning til rabbi Elieser fra Kefar Darom. I de kommende århundrene og under skiftende imperier var Gaza inngangsporten til Israels land for mangfoldige jødiske pilegrimer. Senere under mammeluk-perioden (ca.13.hundretallet) leser vi om 70 jødiske familier i Gaza. Jødene bodde i den høyeste delen av Gaza by som ble kalt Charat El Jahud (arabisk: jødenes område). Under den tyrkiske perioden (fra 15.hundretallet) vokste menigheten siden mange flyktninger kom fra Ferdinand og Isabellas Spania (kirkens inkvisisjonen). 
Midt på 15.hundretallet var det i byen ca. 116 jødiske familier. Det var nære forbindelser mellom dem og Hebron-menigheten. På 16.hudretallet bodde de kjente rabbinere fra familie Nagara i Gaza. Den mest kjente av dem er den kjente poet og salmedikter Israel Nagara, som skrev salmesamlingen Zemiroth Israel (Israels sanger). Den kjente sabbatssangen «Ya ribon olam» er fra hans penn. Rundt i landet er det i dag flere gater som er oppkalt etter ham. 
En rekke alvorlige kriser som rammet menigheten på midten av 18. hundretallet, førte til slutt til at jødene for første gang på flere tusen år forlot Gaza. Kort tid deretter (1885) ble den jødiske menighet fornyet i Gaza. Som menighetsleder sto rabbiner (chacham) Nissim Elkajam. 
Under de arabiske opprørene i 1929 angrep araberne jødene og prøvde å drepe dem. Britene benyttet anledningen og utviste jødene på grunn av datidens «fredsprosses» . Siden da har det ikke vært noen jødisk menighet i Gaza by. I denne tid massakrerte araberne jøder i flere byer i Israel. Bare i Hebron ble 62 jøder drept, flere hundre ble skadd. Også Hebron ble jøderein. Angrepene har fortsatt og i 1933-36 drepte araberne over 600 jøder, som forlot enda flere områder. 
I 1946 ble den jødiske bosetning i Gaza fornyet da Kefar Darom ble opprettet. Det var i forbindelse med opprettelse av de 11 bosetninger i Negev, som britene kalte for ulovlige. To år senere, under Israels Uavhengighetskrig, ble bosetningen evakuert da de ikke lengre klarte å forsvare seg mot den overveldende egyptiske overmakt. I 19 år var Gazaområdet jøderein. 
Kort tid etter seks dagers krigen (1967) ble den jødiske bosetning fornyet ved hjelp av Fem Fingre Planen, som ble utarbeidet av Israels regjering. Sionistiske pionerer med glimt i øyet kom tilbake for å dyrke den øde og forlatte jorden og for å få ørkenen til å blomstre som en Edens hage og for å ta opp arven etter sine fedre tross for alle vanskelighetene fortsatte de nygyggende bosettere med blod, svette og tårer tappert å holde fast på de blomstrende bosettingene mot denne krigens angrep. 
Oppsummering: 
«Hva gjør jøder i Gazaområdet?» er i sin natur et diskriminerende spørsmål som rettes kun mot jøder, og er derfor antijødisk. Selvfølgelig så er de fleste som stiller dette spørsmålet ikke nødvendige jødehatere men bare gjentar det vi dag og natt hører på propagandamediene. 
Stiller vi de samme spørsmål om bosetninger av folk i andre land, eller graver vi frem kun jødisk tilknytning? For at spørsmålet ikke skal være antijødisk kan vi knytte spørsmålet til tilsvarende relevant folkegruppe, som f.eks. araberne: Hva gjør araberne i Gaza? Hva gjør araberne i Ramallah? Araberne har jo mye kortere historie i Eretz Israel enn jødene og de aller fleste arabiske byer i Eretz Israel er jo opprettet i det siste århundret. Og hvor lenge har samene bodd i Norge? Skal Israel-kritikerne også fjerne samene fra Norge? Jøder og samer er urbefolkninger i sine respektive områder. Araberne har krav på Arabia, men ikke andre områder i Midtøsten, som de fortsatt okkuperer. 

Først når vi svarer på disse spørsmålene og er villige til å drøfte saken, unngår vi diskriminering av jøder. For ikke å være rasister må vi unngå diskriminerende behandling: En ærlig person som krever at jødene skal bli fjernet fra det arabisk-dominerte Gazaområdet må samtidig også kreve at arabere skal fjernes fra det jødisk-dominerte Israel. Mener du at arabere har rett til å bo i Staten Israel- må du også støtte jødenes rett til å bo alle steder i Eretz Israel, særlig i Judea, Samaria og Gaza, der jødene har bodd mye lengre enn i Tel-Aviv.

 

     
Over 100 000 jøder fra hele Israel strømmet til Gazaormrådet 2004 for å demonstrere at de ikke støtter etnisk rensing av jøder der. Sharon og regjeringen har ikke mandat fra folket for å fjerne bosetningene!

 Se også:
Jødene i Israel er i mot etnisk rensning av jøder i Gaza (25.7.2004)
Gaza – en integrert del av Israel (Yoram Ettinger, 12.11.2004)
The Human Chain – Gush Katif to Jerusalem   Jacob Richman
Chain Jerusalem-Gush-Katif 25/07/2004    Gazeta
Sharon: Kjærlighet til bestikkelser og beløninger
The connection between uprooting Jewish settlements and involvement in corruption
Avstanden fra Gaza til israelske strategiske målStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: