Hva finansierer Arafats lommebok?

Av: Rachel Ehrnfeld  
USAs president George W. Bush sa i sin tale i FNs generalforsamling at “palestinerne fortjener en regjering som vil tjene deres interesser og vil lytte til dem“. Idéen høres positiv ut, men hittil har vi ikke sett noen forandring i PA (Palestinian Authoriry, palestinske selvstyremyndigheter). Yassir Arafat leder alt som før. Terroristorganisasjoner, blant dem noen som finansieres av Irak, er aktive i Judea, Samaria og Gaza uten at noen prøver å bremse dem. Ikke bare det, de får et skjulested i Arafats gård i Ramallah.
Den 10. september 2002 marsjerte tusenvis av anti-USA og pro-irakiske demonstranter i Gaza, mens lederen for Hamas, Shiekh Ahmed Yassin, opphisset massene. Yassin har god grunn til å støtte Irak, som finansierer mange av terroristangrepene mot Israel.
I sin tale foran PNC (Palestinian National Council) 10. september, uttrykte Arafat vilje til å støtte USA i dets kamp mot terrorisme, mens han selv ikke bare nekter å hindre terrorisme, men faktisk oppmuntrer til den. Dagen etter ba Arafat på lokal PA-TV araberne om “å fortsette angrepet på fienden“. Vi bør huske at det ikke er prinsipiell forskjell mellom PLO, PA og Fatah, som alle styres av Arafat og de består stort sett av samme personer. Disse organer brukes forskjellig, avhengig av målet.
Det er i dag ingen hemmelighet at PA er verken et sivilt eller demokratisk samfunn. Daglig er det henrettelser av personer som anklages for å støtte Israel. Rettssakene tar ofte ikke mer enn 10 minutter. Dokumentene som Israels forsvar, IDF, har konfiskert det siste året i Ramallah og andre steder, vitner om de mange milliarder av dollar som gikk fra skattebetalere til PA og dannet et veksthus for internasjonal terrorisme, stort sett mot USA og Israel.
Siden 1994 har PA fått en økonomisk støtte på minst 4,5 milliarder dollar fra internasjonale kilder. I følge March World Bank kom 1,1 milliard av denne sum fra USA, “for å opprette et sivilt samfunn, infrastruktur og for å gi humanitær hjelp“. Hadde disse pengene kommet til dem som burde ha fått dem, skulle hver araber i Gaza i dag ha en liten villa og en rimelig bil parkert i garasjen. Men i virkelighet var det ledelsen som ble stadig rikere, mens fattigdommen ble stadig verre.
Tungt internasjonalt press førte til at Arafat motvillig byttet noen hoder i sitt kabinett, men uten å ta hensyn til krav om forandring angående kampen mot terrorisme, økonomi og korrupsjon. Den nye finansminister, Salam Fayads utnevnelse, ble mottatt med glede av det internasjonale giversamfunnet. Men å forvente at en arabisk politiker vil reformere systemet, er like realistisk som å forvente at en bankraner bør vokte safen.
Det er fortsatt tusenvis av beslaglagte dokumenter som ikke er sjekket ennå, men de som er blitt lest hittil, påviser uten tvil at det er Arafat som kontrollerer PAs penger og bevilger av dem til terroristorganisasjoner som er tilknyttet PLO og Fatah. I følge prinsipperklæringen av 13.9.93 (Oslo I) burde all terroristvirksomhet (inkl. PLO, Fatah, Hamas og andre) ha opphørt, samtidig som PA ble opprettet.
Dokumentene forteller at pengene ikke ble brukt til humanitære formål. Istedenfor finansierte de terrorisme og strømmet til Arafats private lommebok til terroristlederne og hans venner. Dokumentene som hittil er studert, bekrefter at internasjonal støtte finansierte minst 70 terrorister og de fleste terrorangrep i Israel, inkludert Judea, Samaria og Gaza.
I følge dokumentene har PA ført dobbelt bokholderi. Det offentlige budsjett viser at PA har lønnsutgifter på 90 millioner dollar per måned , av hvilke 60 millioner finansieres av internasjonal bistand. Dokumentene viser at 27 millioner dollar per måned ble brukt til andre formål enn erklært i den offentlige bokføringen. Det er umulig å påvise alt, men det er temmelig sikkert at disse penger finansierte terrorisme.
Dokumentene påviser at lederne i PA drev med valutasvindel og la i egen lomme differansen mellom det virkelige veksleforhold og det forhold som de registrerte i bøkene.
PA tar en avgift på 2%fra alle ansatte , som pliktig medlemskapsavgift i Fatah. En annen måte PA bruker det offentlige systemet på, er å registrere medlemmer i Fatah/Tanzim, al-Aqsa-brigadene og lignende terroristorganisasjoner, som politimenn som får lønn.
I følge andre dokumenter overførte PA ca. 5-10 millioner dollar direkte til terrorister i Fatah. Disse pengene ble brukt til å skaffe våpen, ammunisjon, drivstoff osv. Det virker som om denne informasjonen ikke har nådd de forskjellige giverne i Verden.
Utenom penger som ble overført direkte til terrorisme, strømmet store beløp rett til ledernes lommebøker. Bare ifølge offisielle dokumenter, fastslår Israel at Yassir Arafat eier 1,3 milliarder dollar. Dette kan høres ut som om det er alt han eier, men dokumentene viser tydelig at Arafat selv kontrollerer ikke bare sin private økonomi, men også PAs. Som leder for PLO, har han på flere måter klart å få mange milliarder dollar siden 1964, dette ikke bare på lovlig måte.**
Etter to år med intifada, med tusenvis av drepte israelere og arabere, og med dokumenter med Arafats håndskrift på, som beviser at bistandpenger ble brukt til å finansiere terrorisme, er lite forandret. USAs State Department (utenriksdepartementet) velsigner fornyelsesplanene i PA som om de virkelig skal forandre noe.
Noen arabere mener at det eneste som stopper reformen er de israelske styrker som befinner seg i «Den okkuperte Vestbredden». Dette er helt klart ikke situasjonen, siden korrupsjonen og terroren som Arafat og PA fører, var tilstede lenge før israelske styrker var der.
Allikevel ser det ut til at USA og giverlandene tror at PAs ledere som støtter Sadam Hussein, vil være med på å smi sine sverd (og sine bankkonti) om til hakker. Minister for internasjonalt samarbeid i PA, Nabil Shaath, fortalte nylig at USA og Verdensbanken var villige til å overføre enda 35 millioner dollar, for å opprette et nytt investeringsfond for den private sektor. USA skal overføre 20 millioner dollar og Verdensbanken 15 millioner dollar.


* Kriminologen Dr. Rachel Ehrnfeld er leder for American Center for Democracy (ACD) i USA. Hun regnes av mange som Verdens fremste ekspert på sammenhengen mellom terrorisme, organisert kriminalitet og narkotikahandel.
Dette er et utdrag fra hennes artikkel “ Arafat&rsqs Pocketbook: Who is he Financing?“ i Nativ, november 2002 (Hebraisk). Nativ er et organ for Ariel Center for Policy Research.
ACPR
** I 1990 anslo CIA at PLO hadde en formue på mellom 8 og 14 milliarder dollar. Siden da har det strømmet flere milliarder inn. (Rachel Ehrenfeld: Intifadaen og den økonomiske situasjonen i Palestina. 15.3.2001. The Washington Times).Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: