Hva er så galt med “Fradelingsplanen” til Sharon-Bush?

Dr. Steven Plaut har doktorgrad i økonomi fra Princeton Universitetet i USA og underviser ved Universitetet i Haifa, Israel. Artikkelen er fra tidsskiftet NATIV (ACPR publikasjoner) Nr. 3, april 2004.
Oversatt for SMA av Øivind Abrahamsen og Roald Øye
Ariel Sharon har presentert sin «fradelingsplan“ for Det hvite hus, og den har fått full støtte av George Bush. Sharons politiske maskin, støttet av Arbeiderpartiet og det israelske venstre, oversvømmer nå de israelske mediene med annonser og salgsreklame for fradelingsplanen. Mange i Israel tror at fordi de arabiske terroristgruppene og de fascistiske araberstatene skriker i sinne mot planen, må den faktisk være en positiv og konstruktiv plan, som kan redusere vold og skape fred. Meningsmålinger viser at til og med flertallet av Likuds medlemmer støtter planen“ [1]. Arabiske kritikere er selvfølgelig forbitret fordi planen ikke umiddelbart likviderer Israel og dets befolkning, for de motsetter seg alle planer som ikke inneholder disse sentrale folkemordsklausulene. Selv om Sharon-Bush-planen har noen få positive punkter og aspekter, gir den likevel illevarslende bud om eksistensielle farer for Israel.
Så, hva er så galt med planen?
Den belønner terrorisme. Helt siden undertegnelsen av den første Oslo-avtalen, har palestinerne vist sin hengivenhet til dens klausuler og sin uvilje mot å handle i overensstemmelse med en eneste av dens innskrevne forpliktelser, ved daglig å engasjere seg i endeløse terrorhandlinger og grusomme massemord. Til sammen 1300 israelere har omkommet, det samme som 22 ganger tapstallet den 11. september 2001 når man ser det i forhold til folkemengden i Israel og USA. Planen belønner terror ved å gi terroristene og islam-fascistene en Gaza-stripe som er etnisk renset for jøder. Gjett hvordan de irakiske terroristene som skyter på allierte soldater, vil forstå og tolke denne avtalen“!
Planen“ er en resept på opptrapping av terrorisme og grusomheter. Hvis Israel har problemer med å stoppe terroren i dag, når Gaza-stripen er full av jøder og israelske soldater, hva vil da hende straks de er fjernet? Hva vil forhindre PLO fra å øke volden, avfyre ytterligere hundretalls raketter inn i sivile samfunn i Negev og sende ut dusinvis med nye selvmordsbombere? Hva tror Ariel Sharon at PLO vil gjøre i Gaza når nybyggerne“ er fjernet? Begynne å strikke?
Fradelingsplanen skaper en ond presedens. Den signaliserer at Israel er villig til å gjennomføre samtaler og dialoger“ også når landet er under daglige angrep fra PLO-terrorister, og når den sivile befolkningen daglig blir myrdet. Den signaliserer at Israel til sist vil være villig å overgi Vestbredden og Gaza til PLO uten at PLO behøver å gjøre en eneste innrømmelse.
Det finnes absolutt ingen betingelser i avtalen. Israelske innrømmelser og til slutt kapitulasjon, skal gjennomføres uten den minste motytelse fra PLOs side, og uten noen krav om at PLO først må etterkomme så mye som en eneste klausul i noen av de avtaler som tidligere er undertegnet!
Sharon og hans folk har hilst avtalen med president Bush velkommen som en effektiv måte å få anerkjennelse for at Israel har rett til å beholde grupper med bosetninger“ når de ligger konsentrert, slik som rundt Ariel. Dessverre for Sharon har Colin Powell allerede offentlig tatt avstand fra denne fortolkning og erklært at det ikke foreligger noen slik godkjennelse av Israels rettigheter fra USAs side.
Mens avtalen og felles uttalelser fremstilles av Sharons folk som en erklæring om at det ikke finnes noe slikt som en palestinsk rett til å vende tilbake“ til Israel, har Arafat og hans yndlinger allerede tilbakevist dette og på nytt erklært at det ikke vil bli noen våpenhvile før Israel fullt ut aksepterer denne rettighet“, som ikke er noe annet enn en Sudetenland-liknende palestinsk rettighet“ til å avvikle og ødelegge Israel. Det finnes ingenting i planen som betinger at Arafat og PLO offentlig skal si fra seg denne rettighet“. Og med hensyn til dette er USA ikke til å stole på. Det var en tid da USA fullt og helt forpliktet seg“ til å avslå å vurdere noe annet enn et begrenset selvstyre for palestinerne, og langt fra noen stat“. Se hvor vi er nå!
Planen gir avkall på Israels moralske krav om rett for jøder til å bo hvor de måtte ønske det innenfor Landet Israel. Planen renser etniske jøder fra Gaza-stripen og deler av Samaria. Det er ingenting i planen som begrenser arabernes rett til å bo hvor de måtte ønske det i Landet Israel, inkludert Israels egen hovedstad, Jerusalem. Utrolig tankeløst har Israel tillatt en enorm arabisk immigrasjonsbølge til Jerusalem i de siste tiår. Planen gjør for all tid slutt på jødenes rett til noen gang å bo på Gaza-stripen, uten hensyn til palestinsk mislighold eller brudd på tidligere eller fremidige avtaler. Planen innebærer at Israel gir avkall på alle permanente militære installasjoner på Gaza-stripen, inkludert det radarutstyr som er nødvendig for å oppspore palestinske smuglerfartøyer. Denne permanente tilstand“ er ikke gjort avhengig av slike delikate småting som at PLO skal slutte å fyre av raketter fra Gaza inn i sivile jødiske områder, eller å sende ut sine selvmordsbombere.
Israel avstår stort sett fra sin rett til å ha kontrollstasjoner og utføre inspeksjoner for å forhindre og bekjempe terror. Dette gjør massemord på israelske sivile så mye enklere, og det skader Israels evne til å gjøre noe for å blokkere terroristenes bevegelser.
Fellesuttalelsen sier at Gaza-stripen skal være demilitarisert, men det er vanskelig å vite om man skal le eller gråte over dette. Tidligere avtaler med PLO sa de samme ting, og det forekom aldri noe israelsk eller amerikansk forsøk på å fremtvinge en etterlevelse av denne bestemmelsen. Siden PLO ikke engang er part til Sharon-Bush-avtalen, er denne klausul ikke noe annet enn en fornærmelse mot intelligensen. Og legg merke til at demilitariseringen ikke er et vilkår for noe som helst. Israelske innrømmelser er ikke betinget av demilitarisering, og Israel kan derfor ikke gå fra sine permanente“ innrømmelser når det viser seg at Gaza ikke er demilitarisert.
Israel går enda en gang med på å la PLO få ha en hær. Gjett hvem denne hæren vil bli brukt mot. Hvis du tror at den vil bli brukt mot Hamas og islamsk jihad, så har jeg en vakker bro i Brooklyn som jeg gjerne vil selge til deg.
Israel går med på å rive ned alle ulovlige jødiske bosetninger“, men det er intet som ville tillate Israel å utvise arabiske husokkupanter som bor ulovlig på land de ikke eier, eller i bygninger som er ulovlig oppsatt.
Israel avstår fra muligheten til å svare på massemord og andre former for vold begått av palestinere ved å stenge krafttilførsel og telefonlinjer til de involverte landsbyer og naboområder. (Det er Israel som betaler disse arabernes strøm og telefon. red. anm.)
Israel lover å fortsette å tillate et stort antall palestinere å komme inn i Israel som dagarbeidere. Dette vil garantert føre til at mange nye selvmordsbombere får lett adgang til å sprenge israelske busser i luften.
Israel lover å fortsette å gi økonomisk støtte til terroristene, og noen betingelse for denne finansiering finnes ikke. Intet krav er fremsatt om at PLO skal etterleve noe som helst. Intet krav om å avslutte grusomhetene. Ingenting.
Ødeleggelse og overlevering av israelske bosetninger på Vestbredden og i Gaza, uten noen gjenytelser fra PLOs side utgjør en enorm oppmuntring for de arabere som tror at vold og grusomheter for dem er den eneste måten å skape fortjeneste på. Det er en åpen erklæring om at ingen arabiske voldshandlinger vil noen gang passere ulønnet. Det skaper den verst tenkelige presedens. Helt klart vil hver fremtidig avtale nå være basert på denne presedens og vil medføre ensidig israelsk avfolkning uten noen som helst arabisk motytelse. Fjerning av jøder fra store områder av deres hjemland uten å fjerne en eneste araber fra noe sted har blitt det ledende prinsipp for all fremtidig diplomatisk aktivitet.
Mens Sharon-teamet har skrytt av at avtalen betyr at Washington er enig i at den grønne linje» fra 1967 aldri igjen vil bli Israels fremtidige grense, finnes det faktisk ingen bekreftelse på det i avtalen, og Washington har dessuten aldri gått med på noe slikt. Faktum er at president Bush gjentatte ganger har referert til våpenhvilelinje fra 1949″ som utenriksminister Abba Eban kalte Auschwitz-grensene“ fra før 1967.
Selv om president Bush anerkjenner Israels rett til selvforsvar“, er ikke dette tydeliggjort. I de fleste tilfeller der Israel i de senere år har håndhevet sine lovlige rettigheter, som for eksempel ved å likvidere terroristledere, har Bush-administrasjonen tatt sterk avstand fra disse aksjonene. Det ser derfor ut til at den eneste form for israelsk selvforsvar mot terrorisme som er vurdert å være fortsatt lovlig, er kapitulasjon.
Mens PLO kritiseres for mangel på tiltak“ mot terror, som har en viss likhet med å fordømme Hitler for mangel på tiltak mot Holocaust, fordømmer ikke fellesuttalelsen Arafat eksplisitt for å lede, beordre og igangsette det meste av terrorismen. Der er ingen amerikanske sanksjoner mot PLO for ikke å ha etterlevd sine tidligere inngåtte forpliktelser, heller ikke noen sanksjoner mot PLO for alle de massemord organisasjonen har begått.
Planen forestiller seg at palestinske flyktninger“ skal bosettes i arabiske stater, inkludert den fremtidige staten Palestina“. Ordet bare“ er her mistenkelig fraværende.
Avtalen setter ingen betingelser om at PLO skal avslutte sin ødeleggelseskampanje mot Israel, heller ikke at PLO skal anerkjenne Israels rett til å eksistere.
Planen har totalt gitt opp land for fred“-formelen, som ble påtvunget Israel av landets tidligere venstreregjeringer. Nå er den erstattet av en ny formel, land for god pressedekning“, som i virkeligheten betyr land for ingenting“.
Planen er antidemokratisk. Sharon stilte til valg på et program for å motsette seg en slik plan som Arbeiderpartiet hadde proklamert under ledelse av Amram Mitzna. Velgerne valgte Sharon nettopp av denne grunn fordi de var imot Mitznas plan. Likevel gjennomføres nå planen autoritært av Sharon.
Bladet Maariv rapporterte 16. april 2004 at planen har hemmelige klausuler som vil innebære ytterligere israelske innrømmelser, som ikke er nevnt i den publiserte avtalen“. Det hvite hus kjenner til innholdet i dette dokumentet. Israelske velgere gjør det ikke. Hva antyder det for deg?
Notat:
[1] SMA: Dette dreier seg om udokumenterte meningsmålinger“.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: