HJHs pressemelding: Vi har ikke endret profil

HJH er allikevel en politisk organisasjon: HJH «støtter ikke prosjekter i omstridte områder. Alle våre prosjekter i Israel ligger innenfor Israels grenser før 1967»
HJH påstår at organisasjonen er upolitisk. Dette strider med HJHs egne uttalelser om at organisasjonen kun støtter jøder som bor innenfor den (POLITISKE) grense fra 1967. I tillegg støtter organisasjonens mektige representant, Michael Melchior, en venstreekstremistisk linje som krever etnisk rensing av jøder i Judea, Samaria og Gaza.


HJHs egen pressemelding: Hjelp Jødene Hjem har ikke endret profil

(19.9.2002)
I forbindelse med Metodistkirkens utmeldelse av organisasjonen Hjelp Jødene Hjem (HJH), den begrunnelse som er gitt fra Metodistkirkens side, og den mediedebatt som dette har utløst, finner styret i HJH grunn til å uttale følgende:
Metodistkirken i Norge har etter vedtak i årskonferansen meldt seg ut av Samarbeidsorganisasjonen Hjelp Jødene Hjem (HJH). Styret i HJH tar denne utmeldelsen til etterretning.
Samtidig registreres det at vedtaket i årskonferansen begrunner utmeldelsen med at en ikke ønsker å «oppfattes som støttespiller for den ene siden i konflikten mellom jøder og palestinere.» Ifølge Metodistkirkens eget organ, Brobyggeren, bygger vedtaket på en oppfatning av at HJH har utviklet seg fra å være en hjelpeorganisasjon til å bli en interesseorganisasjon.
Styret i HJH, som består av representanter for 11 kristne, jødiske og humanitære organisasjoner og trossamfunn, vil i denne forbindelse understreke følgende:
1.Da HJH startet opp som en Aksjonskomité for 11 år siden var formålet å hjelpe Sovjet-jøder som ønsket å emigrere til Israel. Jøder som i mange år hadde vært undertrykt på grunn av sin religion og etnisitet, fikk endelig muligheten til å komme tilbake til forfedrenes landområde. Behovet for hjelp var påtrengende. Senere er målgruppen utvidet til også å omfatte jøder fra andre land som velger å immigrere til Israel. Formålet står fortsatt fast, slik det er uttrykt både i våre vedtekter og i vår praksis: «Å spre informasjon om, og samle inn penger til humanitære bistandsprosjekter i Israel og andre land for å hjelpe jøder som emigrerer til Israel». Det er derfor ikke riktig å hevde at vår organisasjon har utviklet seg til å være en interessorganisasjon på bekostning av hjelpearbeid.
2. HJH fastslår videre i sine statutter at vi er en ideell, humanitær og upolitisk organisasjon. Videre tilsier sammensetningen av organisasjonen at vi ikke begrunner vår humanitære bistand ut fra teologisk argumentasjon eller ut fra en bestemt bestemt forståelse av Den Hellige Skrift. Dette betyr at HJH som organisasjon ikke har noen teologisk forklaring eller politisk oppfatning av aktuelle konflikter i området. Det er derfor uforståelig at medlemsskap i HJH skulle kunne oppfattes som en støtte til den ene siden i konflikten mellom jøder og palestinere.
3. Som en konsekvens av dette støtter ikke HJH prosjekter i omstridte områder. Alle våre prosjekter i Israel ligger innenfor Israels grenser før 1967. I den grad vi yter støtte til samarbeidspartnere som ikke har en like klar geografisk avgrensning for sitt arbeidsområde, er midlene tydelig øremerket til fastsatte prosjekter i tråd med HJH’s egne ønsker og profil.
4. Medlemsorganisasjonene i HJH, og dermed også styrerepresentantene, representerer et vidt spekter av politiske og teologiske oppfatninger som de naturligvis hver for seg fritt må kunne gi uttrykk for. I HJH har vi imidlertid lagt stor vekt på vår nøytralitet i slike saker. Bare slik har det vært mulig å videreføre dette enestående humanitære samarbeidet mellom så ulike tros- og livssynsgrupperinger.
5. Fortsatt strømmer jøder i titusentall til Israel hvert år. Behovene for bistand og hjelp er ikke blitt mindre siden HJH ble stiftet. I denne situasjonen er det viktig på nytt å vise at jøder og kristne, religiøse og sekulære, kan stå sammen i et felles bistandsarbeid overfor jøder som søker trygghet, sikkerhet og fremtid i det landet deres forfedre kom fra.
Anne Marie Gravdahl
Styreleder
[email protected]Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: