Hjelp Jødene Hjem og Gaza-tragedien

  • Kåre Kristiansen: Redaktør Rimehaug og Israel-vennskap (VL, 14.9.2005)   

(KOMMENTAR): Jeg har etterhvert forstått at det har oppstått en viss forvirring i forbindelse med at jeg måtte trekke meg fra deltagelse i HJH´s (Hjelp Jødene Hjem) 15 års jubileums fest og jeg finner det derfor nødvendig å gi en redegjørelse for saken.
Norge IDAG 23.08.2005
Da jeg lovet å delta med et innlegg på 10 minutter visste jeg ikke at nåværende statssekretær Michael Melchior skulle stå for hovedtalen på møtet. Siden han og jeg har sterkt motstridende oppfatning av Midtøsten–krisen og dens årsak, (noe styret i HJH var klar over) måtte det nødvendigvis utarte seg til en politisk konfrontasjon som jeg mente HJH ikke kunne være tjent med. – spesielt ikke når møtet skulle finne sted nettopp på den dagen da 8-9000 jødiske beboere skulle jages ut av sine hjem på Gaza–stripen.
For meg fremstod det som meget uklokt både overfor disse ulykkelige mennesker og overfor HJH`s givermasse å legge opp til en slik konfrontasjon på et slik tragediens dag for disse menneskene som ikke hadde forbrutt seg på noen måter, men som måtte kastes ut fordi de var jøder. Jeg bør vel også føye til at for meg personlig spilte det en viktig rolle at en rekke av disse mennesker – blant dem noen av hr. Melchiors nærmeste slektninger – ville følt det som en ytterligere belastning om nettopp jeg deltok ved en slik anledning på deres «svarte torsdag»
Nå ser jeg at enkelte israels-venner på bakgrunn av foranstående har trukket den konklusjon at jeg har brutt forbindelsene med HJH. Selvsagt er dette en fullstendig gal slutning. Jeg vil nå som tidligere støtte det sosialt/økonomiske arbeid blant de jødiske innvandrere som HJH- har drevet med stort hell – og vil håpe at hjelpen heretter kan utvides til også å gjelde ulykkelig jøder som kastes ut fra Gaza og eventuelt fra Judea/Samaria («Vestbredden».)
Den feilbedømming som HJH gjorde seg skyld i dette tilfelle, vil ikke endre noe på dette forhold. La meg understreke at jeg i mitt engasjement for ISRAEL ALLTID HAR LAGT VINN PÅ Å ARBEIDE FOR FORSTÅELSE MELLOM ALLE DE ORGANISASJONER SOM FRA ULIKE VINKLER ENGASJERER SEG FOR DENNE VIKTIG SAK. Derfor har jeg gjennom alle år også deltatt på møter i regi av dem alle. Vi trenger dem – og bør bruke våre krefter og midler til å trekke sammen.


Kåre Kristiansen i Vårt Land (14.9.2005)Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: