Hjelp Jødene Hjem (HJH)

Jubel, sorg og fortielse (Dagen, 28.8.2005)
Om jødenes tragedie , Arutz 7
Kåre Kristiansen i Vårt Land (14.9.2005)
Kåre Kristiansen, HJH, tragedien (23.8.05)
Emanuel Minos: To jødiske familier (18.8.05)
Pinsevenner ut av HJH (Dagen 13.12.2002)
Pinsemenigheten melder seg ut av Hjelp Jødene Hjem (5.12.2002)
IKAJ/ Leif A. Wellerop: Og så ble det pinsebevegelsens tur (05.01.2003)
Melchior «støttar tømming av synagoge» (VL)
Melchior: – Nye bosettinger fjernes snart (Dagbladet 28.6.2002)
«Som dyr»: Melchior om jødene i Israel (VL 27.8.2004)
Sosialisten Melchior: «for meg er det ikkje avgjerande kva jødisk innhald vi har i staten» (VL)
HJH «ønsker ikke å komme med noen resolusjon som taler om støtte til Israel»
HJHs pressemelding: HJH er en politisk organisasjon
DNI, en sentral aktør i HJH, og jødehat (16.8.2005)
Mer om HJHs prinsipper
Kontakt disse organisasjoner og si hva du mener om at de holder fest mens synagoger rives og jøder fordrives fra sine hjem i Israels Land

  • Det Norske Baptistsamfunn
  • Det Norske Misjonsforbund
  • Den Evangelisk Lutherske Frikirke
  • Fellesinnsamlingen for Israel/ Magbit (kontakt via DMT Oslo)
  • Den Norske Israelsmisjon
  • Norge-Israel-foreningene
  • Med Israel for fred
  • Ordet og Israel
  • Det Mosaiske Trossamfund i Oslo
  • De Frie Evangeliske ForsamlingerStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: