Hitler i Ramallah: Mein Kampf

Adolf Hitlers 'Mein Kampf' 1999-utgave er trykt i Ramallah, et palestinsk selvstyreområde

Hitlers bok og visjon ga ham stor respekt i den arabiske verden allerede i 1920-årene. Hitler fikk navnet Abu-Ali, og flere arabere mente at han egentlig var araber.
Nazibevegelsen i Tyskland har inspirert til opprettelse av lignende bevegelser og nazipartier i arabiske land. Det nasjonalsosialistiske Baath-partiet er en direkte etterfølger og er etablert i flere land. Flere arabere sier at sionismen er fra Allah (også i Skandinavia). Sionismen samler jødene, og da kan muslimene utslette dem og fullføre Hitlers jobb.
 
En arabisk sang som ble registrert av en fransk offiser i Libanon (ca 1940; på arabisk).

Bala Missou, bala Mister
Bissama Allah, oria alard Hitler.
Norsk:
Ikke mer Monsieur, ikke mer Mister
I himmelen Allah, på jorden Hitler.

Sangen referer til den franske og britiske okkupasjonen av Midtøsten og arabiske land, som også araberne mislikte. Stormuftien og flere arabiske ledere favoriserte nazistene framfor de allierte.
Legg merke til at sangen tyder på at pro-nazistisk atmosfære eksisterte i araberverdenen også før 1967 og 1948, som mange tror er tidspunkt da  jødehatet begynte.
(Kilde: The Mufti and the Fuhrer», Joseph B. Schechtman, Thomas Yoseloff Publisher, 1965 (engelsk).)
En relatert bok ble skrevet av Dr. Abu-Mazen, som sammenligner sionisme med nazisme:
Mahmoud Abbas, doktorgrad i jødehat og tvungen fredspartnerStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: