Historieløs virkelighetsflukt

Shabbat shalom alle sammen,
En uke er bak oss hvor Hellas har fortsatt sine krampaktige forsøk på å stenge virkeligheten ute.  Mange år med uansvarlig EU-politikk og kjøpefest med lånte penger er nå ved veis ende både i Hellas og i resten av EU.  Snart er Hellas også formelt konkurs, og EU opplever den første store rystelsen.  Men er det noen som tror at det blir den siste?
Klarer Vesten å håndtere slike kriser på en forsvarlig måte?  Er de løsningene man planlegger for den kommende krisen tilpasset dagens befolkning i Europa som er i stadig forvandling?
Har vi i Norge kriseplaner for morgendagen som er tilpasset det flerkulturelle samfunn med over en halv million innvandrere fra svært ulike kulturer, eller gjemmer vi oss fortsatt som strutser i vår politiske virkelighetsfornektelse?
Det jeg er mest redd for er å måtte se historien gjenta seg. Slik jødene var Europas syndebukker i tidligere kriser, er de kristne i dag blitt syndebukker i den krisen som den muslimske verden er midt oppe i. Og det er igjen jødene som gjøres til syndebukk for Vestens krise ved at oppmerksomheten flyttes bort fra det europeiske konkursbo og over på oppkonstruerte og marginale problemstillinger i Israel.  Om ikke jødene og Israel hadde eksistert, ville EU og Utenriksdepartementet ha måttet oppfinne dem for å ha noen å skylde sin egen udugelighet på.
God helg! fra oss i SMA-redaksjonen
**********
Historieløs virkelighetsflukt
Av Michal Rachel Suissa, leder for Senter mot antisemittisme, SMA.
Det er en velkjent menneskelig reaksjon å prøve å lede oppmerksomheten over på noe uvesentlig når de virkelig store problemene står for døren. Vesten som er i ferd med å gå konkurs både økonomisk, politisk og kulturelt, har ennå ikke funnet det hensiktsmessig å ta problemene alvorlig og lage en dagsorden for langsiktig overlevelse.  I stedet beveger man seg fra det ene krisemøtet til det annet, hvor den ene kriseløsningen viser seg å være mer kortsiktig enn den forrige.  Nå som både kassen og krybben er tom og hestene bites, gjenstår bare den aller siste og mest kortsiktige muligheten, nemlig å trykke opp flere pengesedler (kalt euro-obligasjoner).  Dette vurderer faktisk lederne i EU, mens de gjennom FN og mediene bruker både energi og penger på å henge ut Israel som syndebukk.  
Den siste oppfinnelsen på dette området er å invitere staten «Palestina» som medlem av UNESCO slik at Hamas og PLO skal få ansvaret for å sikre den kulturelle ivaretakelsen av den jødisk-kristne arv.  Utenriksdepartementet støtter dette anti-israelske og anti-vestlige kulturstuntet samtidig som departementet innrømmer at palestinerne bryter UNESCOs formål ved å bruke norske bistandsmidler til å lære opp barna sine til jødehat.  Utenriksministeren er altså ved full bevissthet om hva han gjør. 
Det er også Dagbladets redaksjon, som i kjent stil benyttet anledningen til å uttrykke sin vrede over at USA ikke støttet Palestina-arabernes søknad om medlemskap i UNESCO.  I denne globale krisetiden var resultatet av stemmegivningen overraskende bare for Sveriges del.  Hele 107 land stemte for, 14 var imot, deriblant både Israel, Canada, USA, Tyskland og Sverige, mens Norge og Finland stemte for. Dermed vil Patriarkenes grav i Hebron, Fødselskirken i Betlehem og andre kristne og jødiske hellige steder inngå i den Palestina-arabiske kulturarv, og den vedvarende skjendingen av Josefs grav i Nablus har norsk og internasjonal støtte. Hva er det som gjør at så mange land i Vesten med en jødisk-kristen kulturtradisjon velger å forfalske sin egen historiske identitet?
En av grunnene til at Muhammads hær på kort tid klarte å erobre hele Midtøsten, Nord-Afrika og det persiske riket, var at disse samfunnene på grunn av politisk kiv og krangel og økonomisk vanskjøtsel var i ferd med å gå i indre oppløsning. Slik er det også i dag i Europa. Vår kultur og økonomi er i ferd med å forfalle.  Forvandlingen av Europas befolkning er stor, men ingen våger å sette ord på det som skjer av frykt for å bli stemplet som «rasist» eller hengt ut med det tøvete begrepet «islamofob.»
Frykt for islam skal man ikke undervurdere.  Den er høyst rasjonell og velbegrunnet hos dem som har opplevd den kulturens gjennomgripende og nådeløse brutalitet. Men i Vesten insisterer man fortsatt på å snakke om «den arabiske våren» og «revolusjonen for frihet og demokrati,» mens virkeligheten er at det wahhabi-orienterte Muslimske Brorskap fester sitt grep i hele den arabiske verden, og inviteres av kunnskapsløse politikere til å gjøre det samme i Europa.  Er det mulig å se noen nevneverdig ulikhet mellom Jonas Gahr Støre, Thorbjørn Jagland og Neville Chamberlain, eller er det bare i selve kortsiktigheten de er litt forskjellige?  Finnes det handlingsplaner mot denne utvikling, annet enn syting og klaging over Israels forsvar av sin egen bombeutsatte befolkning?
UNESCOs og Utenriksdepartementets godkjenning av «staten Palestina» foregår samtidig som UNESCO-medlemmet Saudi Arabia halshogger mennesker på parkeringsplasser fordi de har ytret kritiske meninger om islam. Vestens aksept av disse barbariske islamske lovene er et tydelig signal om at Vesten styrer mot kulturell og moralsk avvikling. Det forklarer hvorfor man er villig til å åpne døren i UNESCO for islamisering av Vestens jødisk-kristne kulturarv.  Noen har tydeligvis i ettertid hjulpet generalsekretær Ban Ki-Moon til å innse alvoret i dette og å fraråde palestinsk medlemskap i FN, men betydningen av denne farlige utviklingen er ikke oppfattet i Norge og Europa.  Det er noe som gjør våre ledere blinde og derfor farlige å ha i slike posisjoner.
Vi ser dette tydeligst i Norge som bruker omlag 27 milliarder kroner årlig til utviklingsbistand i den tredje verden, hvorav svært lite kommer de fattige til gode. Hamas og PLO-terroristene får hvert år 800 millioner kroner som de bruker på propaganda, terror og krig mot Israel. Befolkningen som på grunn av «fredsprosessen» er tvunget til å leve under disse terroristregimene i Gaza, Judea og Samaria, er like fattige år etter år, mens pampene er blitt så rike at selv de nyvalgte islamistene i Tunisia reagerer.  Men er det ingen andre enn dem som vet at Arafats og de øvrige PLO-ledernes milliardformuer består av bistandsmidler bevilget bl.a. fra Norge?
I stedet for å ta disse problemene alvorlig, velger Norges representant til de palestinske områdene, ministerråd Tor Wennesland, å avlede vår oppmerksomhet fra det store misbruket av offentlige midler ved å peke på de pengene som jødevenner ved Karmel-instituttet årlig gir til sine trengende jødiske brødre i Judea og Samaria. For å rettferdiggjøre sin avledningsmanøver, bruker han usanne påstander som at ”De israelske bosettingene på Vestbredden er bygget i strid med Folkeretten.” 
Vi har tidligere oppfordret utenriksministeren om å vise oss hvilken folkerett han bygger denne påstanden på, og nå oppfordrer vi Wennesland til det samme.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: