Hellig spetakkel

"Hellige steinkastere" ved Al-Aksa-moskéen i 2012. Foto: AFP/Getty Images
«Hellige steinkastere» ved Al-Aksa-moskéen i 2012. Foto: AFP/Getty Images

Mens mediene her hjemme åpenbart er fornøyd når de kan skrive at «Israelsk politi gikk inn i hellig moské i Jerusalem» er nok sannheten nærmere denne, sakset fra Jerusalem Online: «Opptøyer på Tempelhøyden under Tisha B’av«. Tisha B’av er en jødisk høytid hvor man minnes store ødeleggelser i den jødiske historien, inklusive både det første og det annet tempel – som hadde sin plassering hvor? Vi overlater til leseren å trekke slutningen.
Vi må nesten sette en tankestrek – skal vi legge til et «hmm?» Er den virkelig hellig for muslimene, denne moskéen? De politisk korrekte svarer selvsagt «ja» med overbevisning. Vi overlater til den intelligente leser å dra slutningen selv.
Flere titalls muslimer laget altså bråk på Tempelhøyden, ifølge den israelske avisen. Vi siterer videre:

De konfronterte de store politistyrkene som hadde blitt utplassert på stedet av frykt for sammenstøt under minnestunden i forbindelse med Tisha B’av. Opprørerne kastet steiner, brennende gjenstander, og en uidentifisert flytende væske på politiet. Morgenens spetakkel oppsto i forbindelse med spenningen som oppsto nylig i forbindelse med publiseringen av «grise-videoen» forrige uke.
Politiet lykkes å få kontroll med situasjonen. Jøder kan igjen besøke stedet og ha sin minnestund som vanlig.
Opptøyene begynte etter at politiet i Jerusalem fikk informasjon om at maskerte unge arabere gjemte se inne i Al-Aqsa-moskéen på Tempelhøyden om natten. De samlet steiner, planker og fakler, og laget Molotov cocktails [hjemmelagede brannbomber, red. anm.] inne i moskéen slik at de kunne konfrontere politiet og forstyrre Tisha B’av-feiringen.
Morgenens opptøyer kom etter publiseringen av «grisevideoen» i uken som gikk. I videoen var en ung jødisk pike i nærheten av Tempelplassen. Hun sa «Muhammed er en gris». Videoen satte i gang bråket som nylig var i Jerusalem. Det ble filmet forrige torsdag etter at en gruppe jøder som gikk fra stedet, ble antastet av muslimer som ba på Tempelhøyden.

At en ung jødisk pike (hun var 20 år, og ble arrestert av det israelske politiet for sin brøde) roper at Muhammed er en gris, er ikke god folkeskikk. Slett ikke.
Så, skal man arrestere alle muslimer som tror på Koranen? Vi siterer, så kan igjen leseren selv avgjøre hvem som strengt tatt burde laget opptøyer. I århundrer.

Sura 2:65 “And you had already known about those who transgressed among you concerning the sabbath, and We said to them, ‘Be apes, despised.’”
Og dere har allerede visst om dem som syndet om sabbaten blant dere, og Vi sa til dem: «bli aper, foraktede.»
Sura 7:166 “So when they were insolent about that which they had been forbidden, We said to them, ‘Be apes, despised.’»
Så da de var uforskammet overfor det som de hadde blitt forbudt, sa Vi til dem: «bli aper og foraktede».
Sura 5:60 “Say, ‘Shall I inform you of [what is] worse than that as penalty from Allah? [It is that of] those (i.e., the Jews) whom Allah has cursed and with whom He became angry and made of them apes and pigs and slaves of Taghut. Those are worse in position and further astray from the sound way.’»
Skal jeg opplyse dere om [hva som er] verre enn dette som straff fra Allah? [Det er] dem (det vil si jødene) som Allah har forbannet og som han ble sinna på og laget aper og svin av dem og slaver av Taghut. Disse har en verre stilling og er mer på villspor fra den sunne vei.
(Oversettelse fra engelsk Sahih-versjon: Willy Gjøsund.)

Ta gjerne en titt på en norsk muslims skriverier, så ser man også Koranens menneskesyn skinner igjennom, selv om Trond Ali Lindstad passer seg vel for å skrive at jøder er griser, ettersom det antagelig ville ført til et møte med norsk politi.
Å tillegge en folkegruppe spesielle egenskaper som «forherdet», hevde at «de sprer forfall på jorden» eller er ågerkarler, ville antagelig falt under rasismeparagrafer dersom det tilfeldigvis ikke kom fra muslimenes «hellige» bok, og var rettet mot jøder. Skal vi våge oss med en påstand om at jøder, og dermed jødenes steder, ikke er fullt så «hellige» som andres? For eksempel muslimenes «hellige» steder. Som altså er erobret fra jødene. Vi regner igjen med at den intelligente leser selv kan regne ut at jødenes andre tempel er noe eldre enn Al-Aksa-moskéen.

Koranen sier: «Dere har gjort galt mot dere selv (israelitter/»jøder») ved å velge dere gullkalven å dyrke!» (22,54)
Det anføres ikke å ha tatt slutt. Koranen sier om israelittene/»jødene» at de har lagt «kjærlighet til gullkalven i sine hjerter». (2,93)
Andre skarpe ord faller mot israelitter/»jøder», de fleste av dem. De skal være «overmodige» og «forherdet» (5,64); spre «forfall på jorden»; (5,64), ta «åkerrente», som de var forbudt, og «urettmessig erholde andres eiendom». (4,160)

Når en nordmann oppvokst på Vestlandet i 60-årene, da det fremdeles ble sunget «Ha takk o Gud for dagen» etter skoledagens slutt, tenker på ordet «hellig», er det for øvrig helt andre assosiasjoner enn steiner, Molotov cocktails og kasting av planker på politiet som kommer for en. Mer i retning av stillhet, som når man ærbødig går inn i katedralen i Santiago de Compostela og hører århundrenes talløse sukk av ulykkelige og undertrykte kristne som ber om rettferdighet, eller om man ikke er kristen, en respekt for at det tross alt finnes mennesker som tror og våger å satse livet på noe de ikke ser, under forakt og spott fra andre som mener seg å ha rett til å tråkke på dem.
Eller den følelsen du får når du står ved Vestmuren, denne flere tusen år gamle levningen av jødenes tempel, og jøder og andre fra hele verden stiller seg opp der for et øyeblikks stillhet, med lukkede øyne mens de lar tankene hvile fra den synlige verdens evinnelige jag.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: