Hamas: Terrorisme eneste mulighet

Tehran Times, en engelskspråklig utgave av et iransk media, bringer de utilslørte uttalelsene direkte fra lederen av terrorisorganisasjonen Hamas, Ismail Haniyeh, om at terrorisme er den eneste måten «palestinsk land kan frigjøres fra israelsk okkupasjon.»
Haniyeh bruker ordet «motstand.» Vi vet at han mener væpnete angrep, og vi vet at Hamas like gjerne, kanskje aller helst, dreper sivile, som de dreper soldater. «Motstand» er derfor i denne sammenheng et annet ord for terrorisme.
Hamas-lederen talte til titusener av Palestina-arabere som var samlet i Gaza by for å markere Hamas’ 24-årsdag i dag ifølge den iranske nyhetssiten. Han skal i talen ha gjort det klart at den «eneste gjenværende» muligheten for å frigjøre «de okkuperte palestinske områdene» er «motstand,» siden «andre måter har slått feil, også forhandlinger.»
Det første spørsmålet man kunne stille, var når Hamas sist ville forhandle med Israel. Hamas anerkjenner ikke Israel, og har aldri villet forhandle med Israel. Det andre spørsmålet er hvilke områder som er «okkuperte palestinske områder,» siden de områdene de snakker om, aldri har vært på palestinske hender. Det fantes aldri noe palestinsk stat som kunne gjøre krav på noe område.
At man i dag prøver å få til en «palestinsk» stat er basert på manipulering av historien. Løgner og feilopplysninger som verden, inklusive vår egen regjering, dessverre er tilbøyelige til å tro på og anerkjenne som sannheter. Vi kommer tilbake med flere historiske fakta innen kort tid.
Les også
Året da araberne oppdaget Palestina (kortversjon)
OMDISKUTERT, IKKE OKKUPERT
Vi vet at det nærmest er konsensus om at de omdiskuterte områdene, nemlig Gaza, Samaria og Judea, også kalt «Vestbredden» er «okkuperte.» Og at de er okkupert fra noen som kaller seg palestinere. Dette er ikke slik. Israel vant krigen som araberne startet mot dem i 1967, og de områdene de vant, skal det etter gjeldende konvensjoner forhandles om.
Israel står klar ved forhandlingsbordet. Problemet er ikke at Israel ikke vil forhandle, det så vi sist da PA tapte kampen om å bli anerkjent som stat i FN, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu rakte ut en hånd til Mahmoud Abbas, leder for de palestinske selvstyremyndigheter, og sa at han var rede til forhandlinger på en dags varsel.
Ble det forhandlinger?
Forhandlinger kan skje bare ved at begge parter setter seg ved forhandlingsbordet. Israel er vinneren av krigen, og har de beste kortene. Dette var ikke en situasjon Israel satte seg i, det var en stilling angriperne satte landet i. Det er derfor utopi å tro at Israel noen gang vil gi fra seg så mye areal at landet blir umulig å forsvare. Den muligheten hadde faktisk Yassir Arafat under Oslo-avtalene i 1993, men ble sint og gikk fra forhandlingene i stedet for å gripe den historiske sjansen.
AVVISER ISRAEL, AVVISER FORHANDLINGER
Hamas er en organisasjon som, selv om Norge anerkjenner den som regjering i Gaza fordi den vant et flertallsvalg og således påberoper seg å være «demokratisk valgt,» av EU, USA, Canada, Israel og Japan er ansett for å være terrorister. Hamas er en religiøs, ultrakonservativ, islamistisk, antisemittisk og voldelig organisasjon som har i sitt grunnleggende charter (artikkel 13) at de fullstendig avviser forhandlinger med Israel (som jo også er umulig for dem all den tid organisasjonen ikke anerkjenner den jødiske staten), – og at Jihad, væpnet motstand, er eneste svar.
Å snakke om forhandlinger under et jubileum for denne terrororganisasjonen er derfor kun tomme ord. Hamas har aldri vært interessert i forhandlinger med Israel. Under forhandlingene om Gilad Shalit, den israelske soldaten som ble fanget og holdt som gissel av Hamas i mer enn fem år, var Egypt mellommenn for avtalen.

«Vi fastholder at motstand er vårt strategiske valg, [jfr. charteret, over, red. anm.] og den eneste måten å frigjøre vårt land på, fra havet til elven [legg merke til at det IKKE dreier seg om Gaza alene, men alt land som i dag er i jødenes hender, red. anm.] Om Allah [feilaktig oversatt i Tehran Times, ettersom Vesten neppe ser Allah som «Gud»] vil Hamas lede folket … til opprør inntil vi frigjør Palestina, hele Palestina,» sa Haniyeh.

Videre fremstilte Hamas-statsministeren forliket mellom de palestinske fraksjonene og fangeutvekslingsavtalen med Israel (som de altså ikke ville forhandle med) som to store seire for palestinerne, vunnet ved motstand.
Det er ikke urimelig å dra den slutning at Haniyeh med dette mener at Hamas vil prøve å kidnappe flere israelere i tiden som kommer.
Han fremstilte også Hamas som «den sterkeste delen av Palestina» som sto imot politisk isolasjon og «den årelange israelske beleiringen.» Videre så han Hamas som kilde til inspirasjon for den såkalte «arabiske våren.» Dette kan være en riktig slutning, ettersom vi nå ser flere av de såkalt demokrati- og frihetstørstende folk gir seg hen til islamisme.
Tehran Times avslutter med historikk, idet de peker på at Hamas ble stiftet 14. desember 1987, «mot Israels ulovlige okkupasjon av palestinsk land.» Noe vi igjen vil peke på er definitivt historisk feil, ettersom dette området aldri har tilhørt noe arabisk folk som kaltes «palestinerne.»
Les også
Se Hamas som den er
Hamas: vi vil aldri anerkjenne Israel
Tehran TimesStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: