Høglund (FrP) til Frafjord Johnson (KrF): Norsk bistand går til Tanzim

Artikkelen er under arbeid
Skr. spm. fra Morten Høglund (FrP) til utviklingsministeren
Dok. 15 spm. 44 (2001-2002)
Datert: 23.11.2001
Besvart 03.12.2001 av utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson (KrF)
Spørsmål:
Kan utviklingsministereren forsikre om at norske bistandsmidler til de palestinske myndigheter er brukt i tråd med forutsetningene og f.eks. ikke under noen omstendighet er brukt til å finansiere terrorvirksomhet fra grupper som Tanzim-Fatah?
Begrunnelse:
I oppslag i avisen Dagen fremkommer det informasjon om at israelske soldater har kommet over informasjon som viser at store summer er overført fra palestinske myndigheter, ved Arafat, til personer i Tanzim-Fatah. Norge er en vesentlig bidragsyter til de palestinske myndigheter og det er derfor naturlig at vi er særdeles påpasselig med hvordan midlene benyttes. Troverdigheten til Norge og andre giverland kan også settes på prøve dersom det viser seg at bistandsmidler er på avveie.
Svar:
Bistanden til de palestinske myndigheter er underlagt de samme kontrollrutiner som annen norsk bistand. Mottakere av norsk bistand er gjenstand for regelmessige revisjoner av uavhengige revisjonsfirmaer, og må levere inn regnskap for bruk av tildelte midler. Også Riksrevisjonen har foretatt egne kontroller ved delegasjonsbesøk til det palestinske området. Norske bistandsmidler er i all vesentlig grad øremerket spesielle tiltak, og innrapporteringen må følgelig vise at midlene har gått til disse tiltakene.
Til tross for at det en rekke ganger har blitt fremlagt påstander om misbruk av internasjonale bistandsmidler til de palestinske myndigheter, har det ikke blitt lagt offentlig frem dokumentasjon som bekrefter påstandenes innhold. Verken den norske ambassaden i Tel Aviv eller det norske representasjonskontoret overfor de palestinske myndigheter på Vestbredden har mottatt informasjon som gir grunn til å tro at norske bistandsmidler er på avveie.
Norges representasjonskontor på Vestbredden har hyppig kontakt med palestinske myndigheter og følger opp igangsatte og gjennomførte bistandsprosjekter i området. På grunn av den politiske situasjonen i regionen, samt den politiske sensitiviteten knyttet til bistanden til palestinerne er det internasjonale giversamfunnet generelt svært oppmerksomme på bruken av denne bistanden. Den hyppige dialogen mellom Norge og de palestinske myndigheter bidrar også til at man fra norsk side mener at man har god kontroll over bruken av norsk bistand.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: