Groteske utsagn

Shalom  alle sammen.
Vi har i lang tid hatt grunn til å være bekymret for ytringsfriheten i Norge.  Nå er det ikke bare adgangen til å gi uttrykk for sine meninger som står i fare:  Nå gjelder det friheten, retten og plikten til å snakke sant.
I går så vi en voldsom reaksjon fra utenriksministeren på en sannhet Carl I. Hagen og Siv Jensen ga uttrykk for i 2005.  Vi vet ikke hvor langt tilbake i historien denne meningskontrollen vil gå, men vi frykter det verste.  Hvem tør snakke ut i tider som disse, når hele valgkampen er blitt en vedvarende mediehets mot Carl I. Hagen og hans parti, og ingen lenger tør ta opp politiske saker de er opptatt av i frykt for å bli anklaget for å utnytte terrortragedien politisk?  Men er det noen som gjør det?
Fortsatt god sommer!
Fra oss i SMA.

**********

Utenriksminister Jonas Gahr Større har ifølge NRK reagert voldsomt på at Carl I. Hagen for mange år siden skal ha sagt at majoriteten av terrorhandlinger i verden er utført av muslimer. Utenriksministeren kaller dette et grotesk utsagn: ”Hagen gjentar sitt budskap. Han sier at ikke alle muslimer er terrorister, men nesten alle terrorister er muslimer. Det er et grotesk utsagn, mener jeg. Det var det før, og ikke minst i dag, etter det vi har opplevd i Norge”.
Det Carl I. Hagen en gang sa, var en gjengivelse av noe som ble sagt av direktøren for Al- Arabiyas nyhetskanal, Abdel Rahman al-Rasheed, i en artikkel i den arabiske London-avisen Al-Sharq Al-Awsat, etter terroren på en skole i Beslan i Russland, hvor 300 mennesker, de fleste skolebarn, ble drept akkurat slik det skjedde på Utøya:
”Det er et sikkert faktum at ikke alle muslimer er terrorister, men det er like sikkert, og eksepsjonelt smertefullt, at nesten alle terrorister er muslimer.” 
Det er også et faktum at siden terroren i New York, 11. september 2001, er vi omtrent daglig, og senest i dag, blitt informert gjennom NRK og andre medier om grusomme terroraksjoner over hele verden.  De fleste av dem har vært rettet mot muslimer, men de fleste ble også utført av muslimer i Allahs navn.  Utenriksministeren er klar over dette, men velger likevel å fortelle oss at det er grotesk, endog å ha snakket om det for flere år siden, slik Carl I. Hagen gjorde.
Selv på 1970-tallet da vi samtidig hadde IRA, ETA og venstreekstremistiske terrorgrupper både i Tyskland og Italia, var majoriteten av terrorhandlinger i verden utført av muslimer.  Dette er allmennkunnskap, og trenger ikke mer dokumentasjon enn det som allerede foreligger fra NRK.
Det som krever forklaring er hvorfor det nå er viktig for Gahr Støre å forsøke å kvele en legitim debatt om aspekter ved islam som er uforenlige både med vår demokratiske kultur og med det flerkulturelle prosjektet som han selv sier han støtter.  I fjor hadde vi en frisk debatt her i landet om de truende utsagnene til islamstudent Mohyeldeen Mohammad.  Er også den debatten nå satt på indeks?  Hva med debatten som fulgte demonstrasjonene og opptøyene i Oslo i januar 2009?  Kan vi ikke lenger fortelle at muslimer bar plakater i Oslos gater hvor det sto «Drep jødene!»?  Er det tillatt å nevne at Oslo kommune så sent som for et par måneder siden utga en rapport som dokumenterte at muslimer er overrepresentert blant de skolebarna som mobber jødiske barn? 
Det er et faktum at ulike islamske kulturer har bragt med seg tradisjoner og atferd til Norge som ikke uten videre er samstemte med, eller som endog står i strid med våre hardt tilkjempede menneskelige verdier og rettigheter, så som ytringsfrihet, kvinnefrigjøring, barns og homofiles rettigheter og regler mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Å skulle sette strek over store deler av det sosialdemokratiske historiske frigjøringsprosjektet bare for ikke å skulle kunne komme i skade for å støte noen konservative muslimer, virker på meg som mer grotesk enn summen av alt hva Carl I. Hagen har sagt gjennom alle år.
Dette dreier seg derfor ikke om småting, men om bærebjelker i det norske demokrati, samfunn og kultur. Gir vi fra oss retten og plikten til å snakke sant, slik Jonas Gahr Støre synes å ville forlange, har vi tapt noe av det som gjør Norge til et godt land å leve i.  Da har vi overgitt oss til den frykten som ble skapt den 22. juli, og har gitt terroristen den seieren han ønsket seg.  Da har vi gitt avkall på verdier som Vestens jødisk-kristne sivilisasjon har tilkjempet seg gjennom mer enn 1000 år. 
Om vi ikke lenger skal ha lov til å snakke sant her i landet, men, slik det var under krigen, bare kan gjøre det i smug, da har vi forkastet statsministerens parole om mer demokrati, og har i stedet fått mindre.  Da er vi kommet i en tilstand som ble beskrevet slik av forfatteren George Orwell: «Fortiden ble utslettet, utslettingen ble glemt, løgnen ble sannhet.  I en tid med universelt bedrageri er det å snakke sant en revolusjonær  handling.»
Det groteske ligger ikke i at Carl I. Hagen snakker sant, men i at Jonas Gahr Støre ikke gjør det.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: