God påske

Israel --- Table Set for Seder --- Image by © Royalty-Free/Corbis
Israel — Table Set for Seder — Image by © Royalty-Free/Corbis

God påske alle sammen!
Kjære venner,
Mandag den 25. mars begynner den jødiske påsken. Den kristne påsken begynner dagen før, på Palmesøndag.
Vi i SMA vil benytte anledningen til å takke dere for all den støtten vi får.  Uten den ville det ikke ha vært mulig for SMA hverken å drive med et seriøst informasjonsarbeid i Norge eller å formidle støtte til trengende jøder i Israel.
Den jødiske påskefesten starter på mandag kveld med påskemåltidet, Seder.  En oppskrift til de av dere som selv vil lage matzot, usyret brød, kan dere finne i SMAs webside.  Les mer: Jødisk Pesach: en 3500-årig arv
Påske handler blant annet om medmenneskelighet, trofasthet, frigjøring og Geula (frelse) som er grunnlag for vårt demokrati.  Det er i forbindelse med påsken at vi atter en gang må minne oss selv om å ta klart avstand fra ekstremisme og totalitære regimer, og sørge for at terror og undertrykkelse i verden erstattes med nestekjærlighet og det fredelig frigjørende påskebudskapet.
Vi i SMA ønsker dere alle en velsignet påskehøytid med håp om en bedre og mer rettferdig verden for alle folkeslag.
God påske og mye Guds velsignelse!
Med vennlig hilsen, Senter mot antisemittisme (SMA)
 Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: