Giverlandskonferansen 2014: Hva går pengene til?

Viktige menn vil bygge opp igjen Gaza (AP Photo/Carolyn Kaster, Pool)Giverlandsgruppen har nå løfter om så mye som 5,4 milliarder dollar til Palestinaaraberne, av disse skal rundt halvparten gå til gjenoppbygging av det som ble ødelagt under Israels siste krig mot Hamas på Gaza.
Av disse står Qatar for 1 milliard alene. USA tilbyr 212 millioner, EU 570 millioner. Kuwait, Tyrkia og Emiratene lovte 200 millioner hver. Storbritannia bidrar med 32 millioner. Frankrike lovte 40 millioner Euro, mens Tyskland gir 50 millioner Euro.
Representanter for rundt 50 land møttes søndag i Kairo for å diskutere gjenoppbyggingen av Gaza. FNs generalsekretær Ban Ki-Moon, USAs utenriksminister John Kerry, Palestinaarabernes president Mahmoud Abbas var blant de fremmøtte til konferansen.
Israel og de som styrer på Gaza, terrorgruppen Hamas var ikke til stede. Det er likevel klart at en gjenoppbygging av Gaza ikke kan skje uten at Israel samarbeider, noterer Israel Hayom.
PRESS FRA QATAR
Ifølge en talsmann for Israels regjering var det ikke aktuelt å sende noen representant til konferansen, siden Israel ikke gir penger til Palestinaaraberne. Utenriksminister Avigdor Lieberman sa imidlertid at det var press fra Qatar som gjorde at Israel uteble. Egypt ville ikke ha Hamas med under noen omstendighet, og måtte avvise Israel grunnet press fra flere islamske og arabiske stater.
«Men det var ikke noe behov for oss å presse oss inn,» sa han. «Det er helt klart at Gaza ikke kan gjenoppbygges uten vårt samarbeid.»
Kerry poengterte betydningen av en fornyet fredsprosess, basert på visjonen om en tostatsløsning. «Ut av denne konferansen må det komme en fornyet forpliktelse for alle til å arbeide for en fred som møter alles lengsler, både for israelere og palestinere, for alle mennesker som lever i denne regionen,» sa han.
Palestinerne har kalkulert gjenoppbyggingen til rundt 4 milliarder USD, skriver avisen. Børge Brende sier konferansen har sikret dem 5,4 milliarder, og halvparten vil gå til gjenoppbygging av Gaza, den andre halvparten til andre områder.
FAGRE ØNSKER OM FRED
«Vi kan ikke tillate menneskene i Gaza å synke ned i fortvilelse,» sa den tyske utenriksminister Frank-Walter Steinmeier i en uttalelse.
Egypts president Abdel Fattah el-Sissi sa ved innledningen av konferansen at «jeg henvender meg til folket og lederne i Israel og sier at tiden har kommet til å avslutte konflikten mellom Israel og palestinerne, slik at fred og velstand kan etableres i regionen.» Sisi kom også innpå at Egypt ser de palestinske selvstyremyndighetene som de eneste lovlige representantene for palestinerne i Gaza og på Vestbredden, skriver avisen videre.
– MEN SÅ TIL VIRKELIGHETENS VERDEN
Abbas, derimot, fornektet seg ikke med sine krav. «FNs sikkerhetsråd og det internasjonale samfunnet må sette en frist for Israels tilbaketrekning fra Vestbredden. Kun etter at en slik frist er satt, kan vi åpne for forhandlinger.»
Israel Hayom: Donors pledge $5.4 billion to rebuild Gaza
Dette forteller egentlig alt om hvordan araberne ser på forhandlinger generelt, og Israel spesielt. Først når han får i fanget alt det man skal forhandle om, vil han forhandle. Her er vi ved kjernepunktet for hvorfor det ikke er fred i Midtøsten, og antagelig også for hvorfor det aldri vil bli fred som følge av forhandlinger.
Det er mye å si om giverlandskonferansen, og den tilsynelatende store offerviljen for akkurat denne gruppen mennesker.
EN UTVALGT FOLKEGRUPPE
Vi skal ikke si så mye annet enn å peke på et par eksempler blant de utallige krigene og katastrofene i området; Borgerkrigen i Syria med de ufattelige menneskelige tragediene, og flyktningestrømmene til nabolandene som nærmest segner under oppgaven. IS’ fremrykning og nedslaktning av kurdere, yezidier og kristne. Folk i Gaza lider, men det er ingen krigstilstand. Ingen truer deres eksistens eller liv. De har med en ytterst human krigsmakt å gjøre, som søker å unngå å ta sivile liv, i den umulige situasjon som en krig tross alt er.
Og så kunne vi spørre: hvor er givergleden og milliardene? Giverlandskonferansene og mannsterkt oppmøte? Er ikke Syrias hundretusener på flukt også verdt noen milliarder?
MALURT I BEGERET
Og så noen linjer om Hamas, og folket på Gaza-stripen.
Hamas’ leder Al-Zahar sa i Al-Ayyam 1. oktober følgende: «Noen sier Hamas ønsker å skape et islamsk emirat i Gaza. Vi skal ikke gjøre bare det; vi skal bygge en islamsk stat i Palestina, i hele Palestina.»
I samme avis siterte man Al-Zahar slik: «Al-Zahar sa at dersom hans bevegelse [Hamas] ville «overføre hva den har, eller bare en del av det til Vestbredden, ville vi være i stand til å starte kampen om det det siste løftet med en hastighet som ingen kan forestille seg»».
MER MALURT, RETT FRA KILDEN
Trusselen er reell, virkelig og har sin rot i Koranen. Mens statsledere i Europa og USA overgår hverandre for å hylle islam som en «fredelig religion,» disker Muhammed opp med følgende sats, som altså ble tatt bokstavelig inn i det virkelige livet av Al-Zahar 1. oktober 2014, i Internettets og Malalas tidsalder:

[Og sa], «Hvis du gjør det gode, gjør du det gode for deg selv, og hvis du gjør ondt, [så gjør du det] mot seg selv.» Da, mens det siste løftet kom, [Så sendte vi dine fiender] for å formørke ditt ansikt og for å gå inn i tempelet i Jerusalem, slik de gikk inn i det første gang, og for å ødelegge det de hadde tatt med [total] ødeleggelse.»
Engelsk originaltekst, tatt fra quran.com:
[And said], «If you do good, you do good for yourselves; and if you do evil, [you do it] to yourselves.» Then when the final promise came, [We sent your enemies] to sadden your faces and to enter the temple in Jerusalem, as they entered it the first time, and to destroy what they had taken over with [total] destruction.

KRIGSTRETTE ARABERE? NOT REALLY.
Man skulle kanskje tro folket på Gaza nå var lei av å bli bombet sønder og sammen, etter år med gradvis innstramming og innføring av sharia-lovgivning med dertil hørende innskrenking av friheten, drap uten lov og dom, samt den forverring i velstand og økonom som det muslimske styret har medført for araberne som bor på det lille området ved Middelhavets vakre østkyst.
Ikke helt. Hamas-leder Ismail Haniyeh hadde fått så mye som 55 % av stemmene, mot (relativt) moderate Mahmoud Abbas fra selvstyremyndighetene, dersom det hadde vært valg i dag. Riktig nok har Hamas’ popularitet dalt noe. For en måned siden var den 61 %.
Interessant er det at på Gaza ville han vunnet med 50 – 47, mens i Samaria og Judea (Vestbredden) ville han ha vunnet et valg med 57 % av stemmene mot 33 % av Abbas’ stemmer. PSR, 29. september 2014.
Det er all grunn til å spørre seg, og følge med på hva pengene går til.
Palwatch.comStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: