Gi en julegave til SMA

Kjære venner.
Hjertelig takk for ditt bidrag til driften av Senter mot antisemittisme (SMA).
Vi bruker alt vi har av ressurser til å fortsette vårt arbeid for å motvirke den politiske undergravingen av Israels og jødenes renommé, heder og ære.
Senter mot antisemittisme har i lang tid observert og omtalt de problemer jødene opplever i Norge og søker stadig å rette ansvarlige myndigheters oppmerksomhet mot forholdene.
Vi er fortsatt bekymret for alle de Israel-kritiske uttalelsene som har kommet fra Utenriksdepartementet som åpenbart streber etter å profilere seg hos nye og fremtidige regimer i Midtøsten, ikke sjelden på bekostning av Israel.  Vi er overbevist om at den ”dialogen” med diplomatisk og økonomisk støtte til terrororganisasjoner som Utenriksdepartementet fortsetter med under den nye regjeringen, er til direkte skade for ethvert håp om fred i Midtøsten, og bidrar til å rettferdiggjøre spredning av antisemittiske stemninger i Norge.
Staten Israel tåler at vår utenrikspolitikk er kritisk, men den må samtidig være sannferdig.  Den stemningen som skapes av nedlatende og usanne påstander om ”ulovlige bosettinger, okkupasjon og brudd på folkeretten,” bidrar til å forsure hverdagen for jøder i Norge og skader Norges omdømme internasjonalt.  Usanne påstander har ingen fredsskapende virkning.
For å motvirke denne utviklingen må vi styrke det arbeidet Senter mot antisemittisme gjør med folkeopplysning rettet mot politiske organer, meningsformidlere, skoler og forsamlinger.  Vi trenger flere medarbeidere i senteret vårt som kan vie tid og engasjement til dette viktige formålet.  SMA drives utelukkende ved hjelp av frivillige gaver og er derfor 100 % uavhengig av de politiske hensyn som statsstøttede medier i praksis tar.
Mens jødene begraver sine unge myrdede barn og rabbinere i Israel, og arabere deler ut sukkertøy i landsbyene for å feire terroren, sitter vi her i Norge prisgitt fiendtlige medier som ikke lar en mulighet gå fra seg til å rakke ned på jødenes hjemland.  NRK har valgt en informasjonslinje som er egnet til å reise tvil om hvem som er skyldig i terror, – morderne eller ofrene.  Gang på gang ser vi hvordan mord på jøder misbrukes av norske medier til å fyre opp under en latent antisemittisme.
I Norge er mediene mer opptatte av å finne politisk korrekte ”forklaringer” på terroren enn å vise respekt for ofrene.  Lite sies om de drepte.  Det synes mest bekvemt å klandre Israel for terroristenes ugjerninger.
Vi ber alle om å være på vakt og sørge for at deres nærmeste og bekjente beskyttes mot det dryppende jødehatet ved å gi dem sann informasjon.
Vi foreslår derfor at du fører opp abonnement på SMA-info på gavelisten din.
Vi anmoder også menigheter om å finne anledning til å ofre kollekt til støtte for SMAs arbeid.
Vær med på å påvirke alle dere kjenner til enighet om at jødiske barn i Norge må få leve som andre barn – uten å være redde.
Vi takker for din støtte i visshet om at mindre jødehat i Norge betyr et bedre og tryggere samfunn for oss alle. 
Med vennlig hilsen og ønske om en velsignet helg,
Dr. Michal Rachel Suissa, leder for Senter mot antisemittisme (SMA)Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: