Fykse Tveit støtter palestinsk stat

Avisen Dagen melder at Kirkenes Verdensråd med Olav Fykse Tveit i spissen ber FNs sikkerhetsråd «anerkjenne Palestina som egen stat og ta landet opp som medlem i FN.»
I den korte meldingen i avisen fremgår det at Fykse Tveit ser opprettelsen av en palestinsk stat som løsningen på all terrorismen, krigen, urettferdigheten, undertrykkingen og ellers alle problemer som måtte være, i området.

Kirkens Verdensråd (KV) oppfordrer FN på det sterkeste til å støtte palestinernes krav om medlemskap i verdensorganisasjonen.
– Det er en unik sjanse for FN til å gjøre et viktig vedtak, å spille sin rolle slik FN-charteret krever og skape fred og varig rettferdighet mellom Israel og palestinerne og med deres naboer, sier generalsekretær Olav Fykse Tveit i KV.
Han viser til at folk i hele den arabiske verden har reist seg for frihet og verdighet og for å etablere demokratiske samfunn.

Det er kanskje på sin plass å minne Fykse Tveit om at heller ikke staten Israel stiller seg imot en palestinsk stat. Men etter at forhandlinger om saken er holdt. 
Oslo-avtalen binder partene, Israel og Palestina-araberne som sitert fra artikkel 31, punkt 7

Ingen av sidene skal initiere eller ta noe skritt som vil endre status på Vestbredden og Gazastripen i påvente av utfallet av de permanente statusforhandlingene.
 

Å be FNs sikkerhetsråd å anerkjenne en slik stat er derfor å be en av partene bryte en inngått avtale, som er bevitnet og underskrevet av Norge.
Det er forhandlingsbordet, ikke FN, som er stedet for en eventuell palestinsk statsdannelse. Temmelig sikkert vet  Fykse Tveit dette. Han vet også at Israel må ha grenser som lar seg forsvare, og at dette vil bli et ufravikelig punkt i forhandlinger. Han vet også at en palestinsk stat vil måtte anerkjenne sin nabo Israels rett til å eksistere som jødisk stat.
Så hvorfor oppfordrer han så araberne til å bryte avtalen med Israel og prøve å etablere en stat uten forutgående forhandlinger om disse tingene?Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: