Full støtte til Norsk Israelsenter!

Norge IDAG nov 2004
John Skåland er Formann i Karmel-Institutt
(Debatt): Norsk Israelsenter ledet av Rachel Suissa og Erez Uriely kom inn på den norske mediahimmelen som et friskt pust for noen år siden. Som troende jøder har de tilført den hjemlige Midt-østen debatten verdifulle bidrag. På en uredd måte har de gjennom skrift og tale forsvart Israel og det jødiske folk mot den hat-propaganda som generelt preger de fleste media i dag.
At disse menneskene har opplevd motgang fra mange hold var vel ikke uventet. Men i den senere tid er det kommet alvorlige utfall fra grupperinger som mange ikke ventet «skudd» fra. De har fått beskyldninger mot seg som savner et snev av sannhet, for eksempel at de er blitt kristne og samarbeider med kristne organisasjoner for å «kristne» jøder. Videre at de er så ytterliggående mot høyre at de kommer i gruppe med nazister og lignende.
Det Mosaiske Trossamfunnet i Oslo har nå ekskludert begge. Dette kom angivelig som en reaksjon etter at Uriely og Suissa deltok i markeringen av Krystallnatten i Oslo. (Selv om Suissa ikke var i Oslo denne kvelden). DMTs eksklusjonsbrev forteller imidlertid at mediedekningen som fulgte var en viktig årsak.
For motstanderne av Norsk Israelsenter vil det være et godt argument å si at disse menneskene er jo ekskludert fra deres eget trossamfunn – med andre ord må konklusjonen være at de er «helt på jordet». Dette argument er allerede brukt i debatten som pågår. Men det er et lettvindt og totalt feilaktig argument.
For oss som har satt oss inn i jødenes historie i Norge i særdeleshet, og brukt store deler av vårt liv på dette tema, er det ingen hemmelighet at jødene i Norge pr i dag ligger «svært lavt i terrenget». De ønsker ikke å bemerke seg på noen spesiell måte. De lever sitt stille liv. Ingen som kjenner deres historie er i tvil om hvorfor de lever slik. Man må være blind om man ikke aner deres frykt! Frykt for at historien skal gjenta seg. Frykt for at det hat som rammer jødestaten også skal ramme dem. De har valgt stillhet! Det respekterer vi, men tror ikke det er veien å gå. En eldre jøde som overlevde 2. verdenskrig i Norge, og som nå bor i Israel har følgende budskap til Det Mosaiske Trossamfunn i Oslo:
«Ingen form for kryping, underkastelse eller forsøk på å gjemme seg under teppet vil kunne beskytte oss mot den sykdommen som kalles antisemittisme. Det er bare en sterk og modig konfrontasjon med antisemittismen som kan overvinne denne plagen, og dette vil gjøre oss berettiget til status som likemenn blant de andre folkeslagene»
Dette taler for seg. Han støtter for øvrig virksomheten til Norsk Israelsenter 100 %.
I Fædrelandsvennen kan man 22. november lese at KrF-høvding John Edvard Olsen advarer mot Israel-fundamentalister. Han advarer mot norske organisasjoner som er imot Sharons plan om å trekke Israel ut av Gaza. (Selv om Bibelen sier dette er Israels land). Det er kanskje ikke å undres over at den tidligere Venneslaordføreren kommer med slike utfall ettersom han tidligere selv har ledet den liberale organisasjonen «Den norske Israelmisjon». Folk fra Israelsmisjonen har alltid vært på banen når det gjelder å gå sammen med verden og liberale, venstreorienterte kristne krefter i kampen mot dem som har stått på Bibelens grunn og forsvart troen på landløftene etc. Norsk Israelsenter blir nevnt spesielt.
At jødene generelt ser svært negativt på og er svært skeptiske til de kristne er naturlig etter de siste 2000 års historie. Men de har sannelig fått flere argumenter for sin motstand mot alt som lukter kristendom når man ser uttalelsene til Olsen og hans likesinnede. De fleste bibeltro kristne har for lengst forlatt KrF. At ikke de mange røde lys for lengst har nådd ledelsen i partiet er en gåte.
Vi ønsker Norsk Israelsenter lykke til videre i kampen mot antisemittismen og for staten Israel og det jødiske folk. Vi er mange som er glad i dere, og som vil stå skulder ved skulder med dere til støtte i kampen.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: