Fredsprosessen svekker Europa

Av Erez Uriely
Våre lesere vil huske at SMA i lang tid har vært bekymret for virkningene av det tendensiøse politiske oppvigleriet som kommer til uttrykk i palestina-arabisk skolemateriell som gjennom mange år har blitt utarbeidet til bruk blant barn og ungdom i Judea, Samaria og Gaza. Vi ser ikke engang bort fra at noe av det kan ha blitt til med norsk offentlig støtte.
Lite ante vi at det skulle bli nødvendig å påpeke et helt tilsvarende forhold også i norsk undervisningsmateriell, utarbeidet og tatt i bruk av regjeringen Bondeviks norske skoleforvaltning.
Avgangseksamen i norsk 2005
Attende mai 2005 ble norske skolelever som går på tiende klassetrinn tildelt et norsk teksthefte med tittel Knuter“, utgitt av Utdanningsdirektoratet, som materiale til sin avgangsprøve. Én av tekstene i heftet (Nida al-Azzais – en palestinsk skolejente; side 8,  tjener både i form og innhold til å skape et urettferdig negativt inntrykk av det jødiske landet Israel og dermed av jødene generelt. Dette inntrykk kommer elevene til å bære med seg videre. Både lærere som kontaktet oss og vi selv reagerte kraftig på valget av denne teksten, som foruten å være et ensidig politisk innlegg, også gir et feilaktig og villedende inntrykk av selve den tragiske hendelsen, som faktisk er dokumentert fra flere hold.
Oppgaveteksten som elevene fikk tildelt i eksamensdagen tjener til å forsterke en negativ oppfatning av jødene, p.g.a. måten elevene er ledet til å løse oppgaven. Jødene i Israel presenteres som dem som bruker makt og vold for å løse problemer, mens andre (ikke-jødiske) velger ord og forhandlinger. Resultatet av denne forskjellen blir, i følge teksten og bilde, at jødene vilkårlig drepte en uskyldig arabisk jente som satt hjemme
Til orientering gjengir vi nedenfor vårt brev av 30. mai 2005 til utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet om saken. Hun har i skrivende stund ennå ikke funnet anledning til å svare, men vi lever i håpet, og skal holde dere underrettet:
Shalom, statsråd Clemet.
Vi har fulgt med i reaksjonene og kommentarene til at det i årets avgangsprøve for 10.-klassingene inngikk et dikt om en tragisk hendelse i Bethlehem for tre år siden. Vi aksepterer ikke forklaringen som har versert i media om at valget av dette diktet var tilfeldig. Denne form for antijødisk propaganda har utviklet seg til å bli et vedvarende kjennetegn ved undervisningen i norsk skole. Tilfeldigheten slår jo tilsynelatende aldri ut den andre veien. Det ville være mer naturlig å oppfatte dette som eksempel på psykologisk krigføring.
Den falske myten om at jødene dreper ikke-jødiske barn som ledd i sitt Påske-rituale har vært propagert i en eller annen variant på denne tiden av året siden ideen ble utpønsket av franske myndigheter i Damaskus i 1840. Vi gjenkjenner det i årets eksamensoppgave, hvor jøden, som i det meste av nyere antisemittisk propaganda, er erstattet av Israel, og offeret er et uskyldig arabisk barn som satt hjemme.
Ingenting sies om arabisk bruk av mindreårige som ofte har blitt drept under kampene. Det står ingenting om praksisen med å anvende barn som levende skjold eller om den muslimske martyr-dyrkelsen og det tilhørende oppvigleriet blant barn og ungdom. Det står ingenting om de mange alvorlige terrorangrepene og deres mange ofre, som direkte ledet til kampene mot terroristceller i området 8. mars 2002. Bare i mars måned 2002 ble 146 sivile israelere, hvor av svært mange barn, drept av arabiske terrorister bl.a. fra dette området. Dagen før ble fem israelske tenåringer med forsett drept av arabere. Også samme dag kastet andre arabere granater mot en israelsk skole. Dette nevnes for å understreke at især området ved Bethlehem på den tiden var åsted for en svært blodig krig som fra arabisk side ble innledet og ført fra sivile boligområder.
Det står ingenting i oppgaven om at Nida befant seg på en slagmark i en kamp som ikke var igangsatt av israelske soldater: I stedet skapes det hos elevene inntrykk av noe ganske annet og nærmest omvendt.
Det er forkastelig at Utdanningsdirektoratet velger å stille seg bak denne form for stempling av Israel og det jødiske folk som drapsmenn. Et slikt bilde av Israel som formidles til skoleelever på denne måten, og som kommer på toppen av et forvrengt bilde av jødene i Israel som skolebøkene har formidlet i mange år, kan bare ha til hensikt å skade. Den tragiske hendelsens faktiske bakgrunn og kontekst som er underslått for elevene, styrker en slik oppfatning. Dette har vi gjort klart overfor Utdanningsdirektoratet.
Vi ber derfor Utdanningsministeren om å ta skritt for å sikre at norske skolebarn i fremtiden ikke lenger gjøres til offer for slik ondskapsfull propaganda.
Med vennlig hilsen
Senter mot antisemittisme (SMA)
Erez Uriely, lederStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: