“Fredspartnerne” som aldri har eksistert

Joe Kaufman [1,2] 
leder for Amerika mot hat og er grunnlegger av Unge Sionister
Til norsk for SMA ved Jørild Svalestuen
Den 14. februar i år møttes alle de store Palestina-arabiske terroristgruppene i kontorene til Folkefronten for frigjøring av Palestina (PFLP) for å ha fredssamtaler.  Disse samtalene handlet ikke om fred med israelerne.  Nei, dette møtet var for å gjøre opp uenighetene dem imellom, slik at all energi kunne dirigeres på voldelig vis mot Israel.  Vesten har vært besatt av å finne en “fredspartner” for den jødiske staten, men ingen ville ha blitt funnet her.
Det Palestina-arabiske folket kan stort sett inndeles i to leirer: 1) en religiøs terroristleir og 2) en sekulær/nasjonalistisk terroristleir.  Medlemmer av det Palestina-arabiske samfunn velger vanligvis side med en av disse, enten gjennom politikk, sosiale anliggender eller vold.  Det er få gråsoner innenfor dette.
Den religiøse terroristleiren er dannet fra organisasjoner som springer ut fra Det muslimske brorskap (MB), al-Ikhwan al-Muslimun, en gruppe som ble dannet i 1920-årene i Egypt og som kombinerte fundamentalistisk islam med en med ekstremistisk politisk dagsorden [inkludert tysk nazisme].  Palestinske organisasjoner som passer inn i denne kategorien, inkluderer Hamas og Palestinsk Islamsk Jihad (PIJ).  PIJ, selv om den er avledet fra Brorskapet, ble etablert i 1979 med en sterkere tilknytning til de mer voldelige metodene til den iranske revolusjonen som ble skjedde samme året.
Den sekulære terroristleiren består av grupper som faller inn under paraplyen til Den palestinske frigjøringsorganisasjonen (PLO).  De to hovedgruppene som utgjør PLO, er Den palestinske nasjonale frigjøringsbevegelse eller Fatah og Folkefronten for frigjøring av Palestina (PFLP).  I motsetning til Fatah, som bruker islamsk billedspråk, opererer PFLP ene og alene som en marxist-leninistisk organisasjon.
Alle disse fire organisasjonene, i tillegg til 9 andre, holdt et felles møte i hovedkvarteret til PFLP i februar.  Dette møtet kom til etter et egyptisk initiativ om forsoning mellom partene, og etter det som blir betegnet som en «gjenreising av nasjonal enhet».  Men i henhold til PFLP, handlet dette mindre om å gjenskape enhet blant de palestinske gruppene enn om å kjempe mot Israel som en samlet styrke.
Som PFLP-leder Rabah Muhana erklærte etter møtet, hadde «en atmosfære der nasjonale interesser plasseres foran gruppens interesser, fått overtaket.  Alle gruppene var enige om det presserende behovet for å avslutte splittelsen i den hensikt å konfrontere okkupasjonen.»

Det skal være visst at ingen kjærlighet er gått tapt mellom mange av gruppene, især Fatah og Hamas.  I juni 2007 utførte Hamas et blodig kupp mot Fatah, der PLO-gruppen ble kastet ut fra Gazastripen mens omkring 400 personer assosiert med Fatah, ble henrettet.  Som denne forfatteren skriver: Fatahs offisielle webside innholder en beskrivende tegning av Hamas-lederne Khaled Mashaal, Mahmoud al-Zahar og Ismail Haniyeh med deres ansikter dekket med bloddråper.
Nå ser det ut som om disse to gruppene kommer sammen slik det har blitt rapportert, og at alle de palestinske terrorgruppene har uttalt støtte til den egyptiske planen.  Selvfølgelig varsler ikke dette godt for dem som har vært fast besluttet på å finne en “fredspartner” for Israel.  I henhold til USA og EU, er Fatah den eneste som passer inn i dette programmet, i hvert fall for deres vedkommende.
Navnene til tre av de fire organisasjonene som er nevnt tidligere som representanter for det palestinsk-arabiske folket; Hamas, PIJ og PFLP, kan finnes på terrorlistene som er satt sammen av både USA og EU.  Fatah synes å være den eneste som er utelatt fra listene – men dette er noe misvisende.
På toppen av terrorlistene finnes al-Aqsa-martyrenes brigade (AMB), som beskriver seg selv som “militærfløyen” til Fatah.  Den ble satt på USA-listen i mars 2002, og på EU-listen i oktober samme år.  Gruppen har virkelig en forhistorie med å bruke sivile som skyteskiver via slike metoder som selvmordsbombing.  Gruppen har tidligere samarbeidet med slike som Hamas og PIJ.
Mens myndigheter innrømmer en tilknytning mellom AMB og Fatah, arbeider de også for å lage avstand mellom de to i noe som synes som et forsøk på å separere Fatah fra terrorisme.  Men det finnes ikke noen avstand mellom Fatah og AMB, fordi de essensielt sett er samme organisasjon.
AMBs websideadresser www.kataebaqsa.org og www.kataebaqsa.ps, er fremdeles aktive, men innholdet i dem har blitt fullstendig fjernet.  Dette er ikke noe problem for AMB, da denne gruppen deler den offisielle websiden til Fatah, www.fateh.org  Når som helst kan man se AMBs logo på Fatahs hjemmeside sammen med en link til AMBs siste terrorkommuniké som diskuterer AMBs siste angrep og viser til Israel som «fienden».
Øverst på alle Fatahs websider, inkludert AMBs terrorkommunikéer, er det et stort bilde av lederen for Fatah og presidenten for Palestina-arabernes selvstyremyndighet (PA), Mahmoud Abbas.  Dette er den samme Mahmoud Abbas som for mindre enn to måneder siden hedret tre falne AMB-drapsmenn som «Shahids» eller hellige martyrer, etter at de drepte en 45-årig israelsk rabbiner, Meir Avshalom Hai.  Hai, som ble skutt ned under et angrep mens de kjørte forbi ham 24. desember, etterlater seg kone og syv barn.  Abbas besøkte og kondolerte familiene til de døde illgjerningsmennene.
Når de 13 palestinsk-arabiske terroristgruppene møtes i PFLP-hovedkvarteret, gjør de dette med en forståelse av at selv om de kan ha personlige uenigheter seg imellom, så er de alle samlet i et intenst hat mot Israel.
Det er denne forståelsen som driver dem til å velge vold fremfor fred, og det er denne forståelsen som alltid vil lure dem som søker å bagatellisere terroristgrupper og som dytter Israel inn i en overenskomst med fiender, som Fatah, som kun ønsker Israels ødeleggelse.
Noter:
[1]  Kilde: Frontpagemagazine 24. Februar, 2010
[2]  Beila Rabinowitz, direktør for Militant Islam Monitor, bidro til denne rapportenStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: