Fredsforkjempernes immunitet

Hvorfor kan ”fredsaktivister” gjøre hva som helst uten å måtte stå til ansvar?
Oversatt for SMA av Per Antonsen
Vi plages av en inflasjon av granskningskommisjoner, men bare knyttet til militære forviklinger.  Feilslåtte fredsinitiativer eller endog fredsforbrytelser (inkludert slike som førte til kriger) blir ikke gransket.
Kanskje er dette slik fordi granskninger leter etter skyldige parter.  Men under fredsfanen er alt tillatt og ingen bærer noe som helst ansvar.  Og derfor tilbys de sikkerhetsansvarlige ingen beskyttelse mot kritikk, mens «fred» medfører immunitet.
Hvem har sett nærmere på beslutningsprosessen forut for Oslo-avtalene, som ble båret frem i synd?  Hvilket forum ga Netanyahu tillatelse til å overgi Hebron og andre områder i Judea og Samaria, og til nylig å erklære sin godkjenning av «tostatsløsningen,» i strid med valgløftene?  Hvilken offentlig forsamling konsulterte Barak før han tilbød nesten alt til Arafat i Camp David?  Og hvem ga Ariel Sharons «gårdsforum» fullmakt til å gjennomføre tilbaketrekningen fra Gaza?  Vi må virkelig si at mens ofrene fra Yom Kippur-krigen forferdet nasjonen, er ofrene fra «fredskrigen» ennå ikke etset inn i vår bevissthet.
De direkteforhandlingene med Ramallah som Israel kan komme til å befinne seg i kan ikke desto mindre til sist, på grunn av de alvorlige konsekvensene, gi støtet til en undersøkelseskommisjon dersom de (måtte himmelen forby) skulle lede til en avtale.
Til støtte for en slik fremtidig granskning følger et forslag til noen av spørsmålene til statsministeren:
• Du visste at en væpnet palestinsk styrke etter Oslo-avtalene gikk over til å drive terror.  Med din tillatelse bygde general Dayton opp en ny palestinsk hær mens du forutså at denne selvsamme hæren i fremtiden vil angripe Israel dersom det ikke blir etablert en palestinsk stat. Hvorfor sådde du da illusjonen om en «demilitarisert stat?»
• Du visste at Abbas bare taler på vegne av halvparten av palestinerne og at hans underskrift er verdiløs fordi hans valgperiode utløp i januar 2009.  På den annen side er Israels innrømmelser irreversible.  Hadde du ikke tilgang på juridisk rådgivning?
• Selv mens forhandlingene fortsatte sluttet ikke oppvigleriet til Den palestinske selvstyremyndigheten, PA, og PA la ikke skjul på at den ville bli til en fiendestat.  Hvorfor overså du dette?
• I kjernen av avtalen ligger det en enighet om å utplassere utenlandske militære styrker ved våre grenser.  Du ble advart på forhånd om at en slik hær, underlagt den internasjonale Kvartetten, ville binde IDF på hendene.  Gikk du med vilje inn for å gjøre Israel til en satellittstat?
• Du forlangte en sikkerhetsmessig tilstedeværelse i Jordandalen.  Men hvordan forestilte du deg en forbindelse mellom Jordandalen og Israel etter å ha utslettet jødiske bosettinger i Samaria?
• Utdrivelsen av 8000 jøder fra Gazastripen kostet rundt regnet 10 milliarder Shekel og mislyktes med å gjenoppbygge livsgrunnlaget for de fleste utviste innbyggerne.  Hvordan tenkte du å skaffe til veie 120 milliarder Shekel som den neste utdrivelsen ville koste, samtidig som den globale finanskrisen vedvarer?
• Utdrivelsen fra Gaza etterlot seg et blødende nasjonalt og sosialt sår.  Hvordan planla du i forkant av masseutdrivelsen å ta hånd om opprør, ulydighet, en bølge av utvandring og (himmelen forby) drepte og sårede?
• Forutså du den farlige innflytelsen et uavhengig «Palestina» ville få for den sårbare sameksistensen med israelske arabere?
• Tenkte du på de ødeleggende historiske konsekvensene av at en stat som kaller seg «Israel» river Jerusalem og andre historiske områder vekk fra det jødiske folk?
• Hvordan forestilte du deg å bekjempe traumet og splittelse i den jødiske offentlighet og en sikker borgerkrig, i bytte mot en imaginær og tvilsom fred med araberne?
Dette er spørsmålene som en granskningskommisjon vil kunne stille i kjølvannet av det sikre sammenbruddet som må forventes, på samme måte som det var sikkert at operasjon Cast Lead ville komme som følge av utdrivelsen.  Av den grunn har statsministeren ingenting å frykte:  Det blir ingen granskningskommisjon.
Kilde: http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3937336,00.htmlStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: