Fred i Midtøsten Nå! Kirkens Nødhjelps kamp mot Israel

Kirkens Nødhjelp deltar i en bred mønstring for fred i Midtøsten på Youngstorget i Oslo torsdag klokken 18.00.
I tillegg arrangerer Domkirken med støtte fra Oslo bispedømme gudstjeneste i Domkirken kl. 17.00 slik at man kan gå derfra direkte bort på Youngstorget hvor appellene vil bli holdt og fakkeltoget opp til Stortinget starter.
Dette er parolene:

  • Stans krigen. FN-observatører til Palestina NÅ!
  • Ikke glem de fire millioner palestinske flyktningene! [NIS: les om flyktningsmyten ]
  • Stopp okkupasjonen. En palestinsk stat NÅ! [NIS: les om okkupasjonen ]
  • Stans volden. Fred for israelere og palestinere NÅ!

Aldri har det vært større bredde i en Midtøsten-demonstrasjon i Oslo. Felles om dette initiativet er LO, Oslo Bispedømmeråd, Flyktningerådet, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Norges Fredsråd, Fellesutvalget for Palestina, Palestina-komiteen, Palestina-gruppene, Den Palestinske Forening i Norge og Delta Internasjonalt KFUK/KFUM.
– En viktig forutsetning for varig fred i Midtøsten er at alle innbyggernes grunnleggende rettigheter ivaretas. Oppreisning og rettferdighet for palestinske flyktninger i hele regionen må sikres gjennom opprettelsen av en palestinsk stat, samtidig som det israelske folket oppnår trygghet og sikkerhet i sin stat innenfor de grensene som er fastsatt av FN. Vi vil arbeide mot all form for undertrykkelse og vold mot sivile. Grupper som aktivt søker ikke-voldelige løsninger trenger særlig støtte i dagens voldelige situasjon, sier Kirkens Nødhjelps generalsekretær Atle Sommerfeldt.
– Oslo-prosessen har oversett religionenes betydning for fred i Midtøsten, sier biskop Gunnar Stålsett. – Det blir ikke fred i Midtøsten uten at det blir fred mellom religionene. Religiøse ledere blant jøder, muslimer og kristne bærer et stort ansvar for å vise et alternativ til vold og terror.
– Denne brutale krigen må stanses! sier LO-leder Gerd-Liv Valla. – Angrepene er i ferd med å ødelegge det palestinske samfunnet både sosialt og økonomisk. Oliventrærne, som gir utkomme til mange mennesker, rives opp. Palestinske arbeidere hindres i å komme på jobb. 50 prosent av befolkningen lever nå under fattigdomsgrensen, og fagbevegelsen hindres i sitt arbeid. Det blir ikke fred før Israel trekker seg ut av de okkuperte områdene. Palestinerne må få sin egen stat nå.
– Majoriteten av de vel fire millioner palestinske flyktningene i Midtøsten får ikke ivaretatt sine grunnleggende menneskerettigheter, som inkluderer retten til statsborgerskap, retten til å vende hjem samt elementære sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter. Uansett hva man måtte mene om årsakene til flyktningproblemene, er dette rettigheter som er nedfelt i internasjonale konvensjoner og avtaler – som ingen kan frata palestinerne, sier Steinar Sørlie, generalsekretær i Flyktningerådet.
– Verden har sviktet palestinerne. Gjennom kontoret vårt i Gaza får vi daglige meldinger om den brutale undertrykkingen Israel står for i de palestinske områdene. Vi vet at også mange i Israel ønsker en helt annen utvikling enn den vi har sett de siste månedene, sier Eva Bjøreng, generalsekretær i Norsk Folkehjelp. Hun håper Oslo-gatene blir fulle på torsdag: – En sjeldent bred allianse bak markeringen er et gledelig uttrykk for hvor mange som er dypt bekymret for situasjonen i Midtøsten.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: