Fra livet bak muren


Utenriksminister Mahmoud al-Zahar


 
 
 
 
 
Hamas-leder understreker palestinernes eiendomsrett til alt palestinsk land
IMRA – Fars News Agency
Oversatt av Per Antonsen
TEHRAN (FNA) – Et fremtredende medlem av den palestinske Hamas-bevegelsen ga uttrykk for at bevegelsen er enig når det gjelder spørsmålet om en palestinsk stat, men han avviste samtidig  ethvert skritt i retning av å avgi territorier til Israels okkupasjonsregime idet han fremholdt at palestinerne er eiere av hele Palestina, og ikke bare en del av det.
I sin uttalelse til det iranske nyhetsbyrået FNA sist tirsdag, henviste Mahmoud al-Zahar til henvendelsen fra lederen for den palestinske selvstyremyndigheten, Mahmoud Abbas, vedrørende medlemskap i FN og etablering av en palestinsk stat innenfor 1967-grensene eller endog på en håndfull av det palestinske landet.
«Men okkupasjonsregimet bør ikke anerkjennes og ikke engang en tomme av palestinsk jord bør overses,» fastslo Zahar,  «Dersom det brukes krefter på å etablere en palestinsk stat basert på 1967-grenser, bør vi forene våre krefter.  Dette er selvsagt ikke våre grenser.  Våre grenser er velkjente og dekker hele Palestina og endog mer enn Palestina.» sa Zahar.
Mange palestinske grupper har kritisert det ensidige utspillet til Abbas for å vinne tilslutning fra FN til en palestinsk stat, og Zahar sa at Abbas burde ha drøftet saken med andre palestinske grupper på forhånd.  Disse gruppene understreker også at selv om opprettelsen av en palestinsk stat er nødvendig, er 1967-grensene ikke grenselinjen for de palestinske landområdene fordi Palestina omfatter alt land som tilhører palestinerne, inkludert de territoriene som ble okkupert i 1940-årene.
Tidligere i denne måneden ba også den øverste lederen for den islamske revolusjonen, ayatollah Seyed Ali Khamenei, om at det må holdes en fri folkeavstemning i hele det palestinske området (inkludert det som er under israelsk okkupasjon) for å bestemme landets skjebne, og han avviste planene som forutsetter deling av Palestina. «Vi foreslår verken å dumpe de jødiske innvandrerne i havet eller FN-mekling.  Vårt forslag inkluderer i stedet en folkeavstemning som alle palestinere deltar i,» sa ayatollah Khamenei i en tale til den 5. internasjonale konferansen til støtte for den palestinske intifada som avholdes i Teheran for tiden.
Han avviste også Vestens komplott for å splitte Palestina, og sa: «Vesten står i dag ved et veiskille, og må enten oppgi sin gamle mobbing og anerkjenne palestinernes rettigheter, eller vente seg hardere slag i nær fremtid.»
Kilde: http://www.imra.org.il/story.php3?id=54335Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: