Forbereder seg mot biologiske angrep

Israel vil holde en tverrfaglig øvelse neste uke for å forberede landet på et eventuelt biologisk angrep, i første rekke fra terrorister.
Øvelsen, som har fått navnet «Oransje flamme 6,» skal holdes nord i landet, og vil simulere et «ukonvensjonelt terroristangrep.»
Den to dager lange øvelsen som skal holdes neste onsdag og torsdag vil simulere et biologisk utbrudd av smittsom sykdom som angriper og smitter noen av byene i nord, i første rekke Afula, Tiberias, og Nasaret-området i Galilea.
Forsvarsdepartementet planlegger flere øvelser av samme slaget i året som kommer. Øvelsen vil teste og drille forsvaret, utenriksdepartementet, helse- og miljødepartementet, hjemmefrontkommandoen, lokale myndigheter, politiet  og redningstjenesten, sykehusene og vannforsyningsmyndigheter.
Lokale myndigheter skal sette opp behandlingssentre for masseprofylaks som skal simulere preventiv behandling for mennesker som er mistenkt smittet. Hvert senter skal drilles for en omtrentlig behandlingskapasitet på 5000 pasienter pr. dag.
«Det er viktig at Israels innbyggere vet at det finnes mennesker i Forsvarsdepartementet og i andre etater, som har som permanent oppgave å forberede staten på å håndtere slike trusler,» sier oberst Ze’ev Snir, som er assisterende forsvarsminister for kjemisk, biologisk, kjernefysisk og radiologisk forsvar.
IsraelNationalNews.comStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: