Folkeretten og Israel

Av SMA
Israel blir ofte kritisert for ulovlig å okkupere arabiske territorier. Slike påstander mangler juridisk begrunnelse. Følgende oppsummerer det sentrale om det folkerettslige grunnlaget for staten Israel:

 1. Det finnes knapt noen stat i Verden som er mer rotfestet i Folkeretten enn Israel.
  • Mange stater, som USA, Australia og landene i Syd-Amerika, er basert på at tidligere herskere har beslaglaglagt urbefolkningens rettmessige land. [Det moderne Israel er ikke opprettet på bekostning av andres land].
  • Araberne og afrikanerne har stort sett fått stater med grenser opptrukket av europeiske imperialister. [Araberne, som kommer fra Arabia, har erobret også Midtøsten og Nord Afrika, som i dag regnes som arabisk land].
  • Jødene har bodd sammenhengende i sitt land i over 3000 år. [Jødene er en urbefolkning i Israel].
  • Den eneste selvstendige staten i Eretz Israel har vært jødisk. Alle andre regimer har vært representanter for inntrengere og okkupantstater. [Landet var viktig kun for jødene. Ingen har hatt sin hovedstad i landet Israel i de siste 3000 år, unntatt jødene].
  • Den jødiske staten har fått eksistensretten bekreftet hele tre ganger av verdenssamfunnet, av Folkeforbundet i 1920 (gjentatt i 1922) og av FN i 1947. [Kjenner du til noe annet land som slik har fått sin eksistensrett bekreftet tre ganger? To ganger?].
 2. Judea, Samaria og Gaza – ulovlig okkuperte landområder? [Har du hørt om ulovlig okkuperte landområder også når det gjelder andre land enn den jødiske staten?].
  • Israel gjenerobret land som alltid har vært regnet som jødisk. «Jøer» egentlig en etnisk betegnelse, avledet av Judea. [Tysklands erobring av Norge er ingen parallell, da tyskerne var fremmede i Norge].
  • Jordan erobret mesteparten av Judea og Samaria (den såkalte «Vestbredden») i 1948 og annekterte områdene. [En parallell til Tysklands erobringer under annen verdenskrig. Kun Storbritannia og Pakistan godkjente anneksjonen. FN godkjente den ikke].
  • Gaza ble erobret av Egypt i 1948, da araberlandene trosset FNs bestemmelse om deling av Palestina. Gazaområdet ble aldri annektert av Egypt. [Hverken Egypt eller Jordan hadde folkeretten og FN i ryggen for sine erobringer, men de kritiseres ikke].
  • Okkupasjon av den angripende fiendens landområder er fullt lovlig i krig. Okkupasjonen kan ende på to måter.
   • Fredsavtale – slik som da Norge var med på å okkupere Tyskland etter siste krig.
   • Fortsatt okkupasjon eller annektering av områdene etter forsvarskrig – slik som da tyske territorier ble polske etter krigen.
  • Både Egypt og Jordan har gitt opp kravet på de erobrede områdene. (Judea, Samaria og Gaza). [Israelsk herredømme er altså helt legalt og er ikke okkupasjon av en annen stats territorium].
  • Golan er ikke okkupert, men en del av den suverene staten Israel. Golan har aldri tilhørt andre land. Jødene har bodd i Golan i Bibeltiden, før de ble eksilert derfra. Golan var stort sett tom og ble gjenerobret i forsvarskrig mot Syria.
 3. Araberne hevder at den brittiske offiser McMahon lovet Palestina til araberne ved Hussain ibn Ali, sharifen av Mekka, i brev av 24.10.1915, mens Balfour lovet det samme landet til jødene 2.11.1917. Det er det første løftet som må gjelde, mener araberne. Men dette er ikke tilfelle, pga. følgende:
  • Balfour-erklæringen gav uttrykk for verdensopinionen, noe som ble bekreftet av Folkeforbundet (se post 1 e). Derfor representerer erklæringen ikke bare Storbritannias, men hele Verdens mening. McMmahons brev har derimot aldri fått internasjonal legitimitet slik som Balfour-erklæringen.
  • McMahon kan ikke likestilles med Balfour, som var utenriksminister og representerte Storbritannia på høyeste nivå da han skrev erklæringen …on behalf of His Majesty’s Government“.
  • McMahon lovet araberne selvstyre, men sa ikke noe om hvor stort område selvstyret skulle omfatte. Han nevnte ikke Palestina som arabisk selvstyreområde. Derimot påpekte han i korrespondanse med Hussain at områder vest for Jordanelven ikke var å betrakte som rent arabiske.
 4. Kan du påvise at det fins noe annet land i Verden som har sin eksistens sterkere rotfestet i Folkeretten enn Israel?


Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: