FNs resolusjon 242

Oversatt til norsk for SMA av Svein Brattgjerd
22. november 1967
Sikkerhetsrådet Uttrykker sin vedvarende engstelse for den alvorlige situasjonen i Midtøsten. Fremhever den uakseptable tendens til å erobre nytt land via krig, og behovet for å arbeide mot en rettferdig og varig fred slik at ethvert land i området kan leve i sikkerhet. Fremhever videre at alle medlemsland som har godtatt De forente nasjoners charter, har forpliktet seg til å arbeide i samsvar med artikkel 2 i charteret.
1. bekrefter at oppfyllelsen av charterets prinsipper forlanger etableringen av en rettferdig og varig fred i Midtøsten, som bør inkludere påleggene om de følgende to prinsipper:
(i) Tilbaketrekking av israelske militære styrker fra landområder som ble okkupert i den siste konflikten.
(ii) Opphør av alle krav eller krigslignende tilstander og respekt for og anerkjennelse av suverenitet, territorial integritet og politisk uavhengighet for alle land i området, og deres rett til å leve i fred innenfor sikre og anerkjente grenser, fri for trusler eller krigsangrep.
2. Bekrefter videre nødvendigheten av:
(a) En garantert frihet for alle til å kunne seile i internasjonalt farvann i området.
(b) Å oppnå en rettferdig løsning av flyktningproblemet
(c) Å garantere territorial ukrenkelighet og politisk frihet av enhver stat i området, ved måter som bl.a. inkluderer etableringen av demilitariserte soner.
3. Anmoder Generalsekretæren (i FN) om å utpeke en egen representant som må begi seg til Midtøsten for å etablere og bibeholde kontakten med angjeldende stater for å fremme forlik og hjelpe til med anstrengelsene for å oppnå en fredelig og akseptert avtale i samsvar med bestemmelsene og prinsippene i denne resolusjonen.
4. Anmoder Generalsekretæren om å rapportere til Sikkerhetsrådet om spesialrådgiverens fremdrift i arbeidet så snart som mulig.
Kilde:  www.un.org/documents/sc/res/1967/scres67.htmStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: