FN og UNESCO – verktøy for å fremme islam

Forrige uke erklærte FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur, UNESCO, ved hjelp av sitt muslimske flertall at jødenes helligdom, Rachels grav, er en moské og at patriarkenes grav, Machpela-graven i Hebron, er et muslimsk hellig sted. Hvordan UNESCO klarer å gjøre islam eldre enn jødedommen er uvisst, men faktum er at de ikke hadde noen problemer med å viske bort mer enn 2000 år av verdens og jødenes historie for å tilpasse dem til sine politisk formål.  Dette er vitenskap og kultur slik det nå fremstår i FNs versjon.  Utdanningen på dette området sørger massemediene for.
I Midrash Bereshit (tolkning av første Mosebok) står det følgende: ”Rabbi Yodan sa: Det er tre steder verdens nasjoner aldri kan stjele fra deres hender, og disse er: patriarkenes grav, Josefs grav og Tempelet. For disse tre stedene som ble kjøpt til full pris av Abraham, Jakob og kong David – tilhører Israels folk, og ingen nasjon i verden kan ta det fra dere.”
Jødehat er en underlig sykdom, ja nesten en genetisk betinget tilstand som tydeligvis vekker mørke følelser så intenst hos noen at de ikke en gang klarer å innse det absurde i sine handlinger. Det er ubegripelig for meg hvordan opplyste mennesker kan være med på en slik grotesk beslutning som å forfalske historien.
Jeg kan delvis forstå de muslimene som vil stjele jødenes historie og arv for å ta knekken på det eneste urfolk i området de ikke har greid å få inn under sin trellbindende okkupasjon.  Saken viser at de som har makt i den islamske verden er villige til å gå så langt at de faktisk til og med undergraver Muhammeds såkalte siste og sanne åpenbaringer etter jødedom og kristendom, bare for å få kontroll over enda et stykke jord i verden.
Et større problem er det imidlertid å forstå europeerne som var med på dette idiotiske vedtaket, og som heller ikke avsto fra misbruk av internasjonal makt for å undergrave jødenes rett til fedrelandet.  Som om ikke europeerne hadde dummet seg nok ut i UNESCO, så vil de nå også være med på at FN skal overlate ledelsen av den nyopprettede kvinnesaksorganisasjonen, UN Women, til Saudi Arabia og Iran (sic!) for å fremme kvinners rettigheter i verden!  Galskapen i FN ser ikke ut til å ha noen grenser, så nå må grasrota begynne å våkne før vi alle, sammen med vår kultur og arv, befinner oss kapitulert under Eurabias dhimmi-trelldom.
Aftenpostens nye klær
Jeg har like vanskelig for å begripe hvordan en påstått opplyst person som Aftenpostens redaktør Harald Stanghelle kunne la seg engasjere som anmelder av maleren Håkon Gullvågs billedutstillinger, en av de desidert mest vulgære og antisemittiske som hittil er laget i Norge.
Aftenpostens aktive rolle i mobilisering av opinionen rundt denne groteske og jødehatende «kunst,» vitner dessverre om at Aftenposten synes å trives i den nye rollen som leninismens fyrtårn i norsk presse.
Rødgrønn kultursatsing i Damaskus
SMA har sendt brev til utenriksminister Jonas Gahr Støre vedrørende informasjonen om at det norske utenriksdepartementet bidrar økonomisk til maleren Håkon Gullvågs utstilling av antisemittiske bilder i Damaskus.  Et av bildene visert tre jødiske soldathjelmer i Wehrmacht-stil rundt et Palestina-arabisk barn, arrangert som en religiøs ofring og dekorert med jødenes flagg.  Denne ”kunstneriske fremstilling” av jødenes ofring av barn var altså med Utenriksdepartementets bistand utvalgt til å bli utstilt i regi nettopp av den franske ambassade Damaskus, som i 1840 var selve arnestedet for antisemittismens fremvekst i nyere tid. Det var nettopp der den ondskapsfulle myten om jødenes ofring av barn fikk sin nye utforming gjennom den franske diplomaten Ratti Mentons perverse løgner om at jøder hadde begått ritualmord på kristne, løgner som førte til arrestasjon, tortur og drap på uskyldige jødiske innbyggere i byen.
Bak den falske anklagen sto den franske regjering, som ved sin konsul, Grev de Ratti Menton, oppviglet muslimer og kristne til å bekjempe “den jødiske fare”. Mange jøder ble som følge av disse løgnene torturert og myrdet av muslimer, hjulpet av kristne. Konsul Ratti Menton, som personlig tok del i torturen av uskyldige jøder, var en sentral initiativtaker til oppblomstringen av den moderne europeiske og islamske antisemittismen.
Vi ser ingen grunn til å tro at den franske Damaskus-ambassadens markering av 170-årsminnet for disse grusomme handlingene beror på en tilfeldighet.  Valget av den norske dekoratøren og hans bidrag til å gjenopplive de antisemittiske mytene akkurat der hvor de i 1840 fikk sitt moderne uttrykk, er for konsekvent og detaljert til å ha kunnet skje tilfeldig.  At Utenriksdepartementet gjennom tilskudd av offentlige midler velger å delta i denne groteske markeringen skaper et stort problem for jøder som betaler skatt til den norske stat, og som derved ufrivillig må medvirke til overgrep mot seg selv.
Dette er noen tilfeldige uttrykk for det dagsaktuelle jødehat i sin nakne form, både her i Norge, i Europa og internasjonalt ved FN og UNESCO. Disse makabre eksemplene illustrerer hvor viktig det er å bygge opp et kompetent og velfungerende senter mot antisemittisme i Norge, slik at ikke folk som Støre, Stanghelle, Gullvåg og deres islamske venner i FN får monopol for sin propaganda.
Det er to ting jødene trenger din støtte til: Å bekjempe jødehatet og motvirke mediekrigen mot jødene gjennom målrettet folkeopplysning.
For å kunne drive SMA på en effektiv måte er vi avhengige av dere som SMA-støttepartner.  Sammen kan vi gjøre noe for at vårt land ikke skal bli misbrukt til å spre moderne blodsanklager som fratar jødene deres menneskeverd og tar fra oss alle vår verdighet.
TAKK til deg for at du står sammen med SMA i kampen mot jødehatet. Vi ønsker alle shabat shalom og en fredelig helg.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: