Kvinnelig terrorist som rollemodell i arabisk TV

Merk: Oppdatering 11.02.2011
FN benekter å ha bidratt til nevnte kampanje (se under). Opplysningene på websiden om at United Nations Population Fund (UNFPA) er samarbeidspartner, medfører ikke riktighet. UNFPAs seniortalsmann Abubakar Dungus opplyser i en e-post til Jerusalem Post at firmaet aldri oppfylte sine forpliktelser, etter sin første henvendelse i 2008 om hjelp vedrørende helsesaker som har med reproduksjon å gjøre, i en TV-produksjon som skulle handle om kvinner som deltar i humanitært arbeid.
«Vi sa oss villige til å bidra med ideer til historier og offentlig informasjon omkring helsespørsmål for mødre, og ingen ting utover UNFPA’s mandat», opplyste han. «Vi ble ikke konsultert eller involvert i å velge de personene som skulle fremheves. Så vi benekter helt klart all aktivitet og ethvert program som ikke er relatert til vårt myndighetsområde…»
IsraelNationalNews kommenterer at det ikke er første gang arabisk TV hevder å ha fått støtte til sine terroristprogrammer.

—oooOOOooo—

Opprinnelig tittel: «FN-kampanje promoterer kvinnelig terrorist som rollemodell»
Fra Palestinian Media Watch (PMW)
I en TV-kampanje for å «styrke kvinners sak» i den arabiske verden ble det sendt et filmklipp som presenterte utvalgte kvinner som rollemodeller. Klippet ble sendt på mer enn 50 arabiske TV-stasjoner, også PA TV (De palestinske selvstyremyndighetene). En av kvinnene som ble promotert som rollemodell for arabiske kvinner i dag er berømt for sitt terroristangrep som drepte flere titalls mennesker, og en annen er berømt for å ha rost sine barn for å ha dødd som såkalte martyrer.
Dette mediaklippet ble kringkastet som en del av «White Hands Campaign – The largest media campaign to support women’s issues,» den største mediakampanje for å støtte kvinnenes sak, – og var produsert av «the Arab Producers Union for TV (APUTV)» i samarbeid med «United Nations Population Fund (UNFPA)» ifølge kampanjens engelskspråklige website. [Slik den var 9. februar 2011, http://www.whitehandsc.com/en/component/content/72.html?task=view]
Med tittelen «Kvinnelige forbilder» æret klippene arabiske kvinner som har levd, og tilegner dem forskjellige dyder og dåder. Dalal Mughrabi, som ledet et svært dødelig terrorangrep mot Israel i 1978, hvor 37 sivile mennesker ble drept, ble æret i filmen som rollemodell for «martyriet» og «seier over fienden». Al Khansa, en arabisk poet fra det syvende århundre som hyllet sine fire sønners «martyrdød» i kamp, ble prist som et eksempel på «besluttsomhet» og «martyrium og gavmildhet.»
Kampanjens engelskspråklige webside slår også fast at «APUTV står under Den arabiske ligas paraply, og arbeider gjennom De arabiske ministres informasjonsråd.» Og at «APUTVs offisielle hovedkvarter er i Kairo, Egypt.»
Websiden opplyser om at «kvinner er viktige partnere og aktører for samfunnets utvikling,» og nevner at en av kampanjens mål er å «fremheve fremragende kvinner som har gjort samfunnet store tjenester.»
Den slår videre fast at «de varierende samfunn med stolthet kan fremvise fremragende eksempler på personligheter, og sette lyset på dem slik at de [arabiske kvinnene] kan bli inspirert og bringe denne videre til kommende generasjoner. Arabiske samfunn setter i like høy grad som andre samfunn pris på personer hvor store dyder hever dem opp på forskjellige områder. Det finnes ikke noe større enn slike enestående kvinner i våre samfunn, ettersom de er eksempler til etterfølgelse av gammel og ung, disse kvinnene kan være de arbeidende bondekvinner, lærerne, legene, ingeniørene, vitenskapskvinnene, advokatene, eller aktivister på alle områder, enten sosialt eller politisk. Det er disse som ofrer, og i alle disse tilfellene er de mødre!» [http://www.whitehandsc.com/en/component/content/51.html?task=view ]
Tekst på skjermen:
«Kvinnen – et godt eksempel»
TV-verten:
«Kvinnen er grunnlaget for all eksistens.»
Kjærlighet – Ishtar – symbolet på fruktbarhet og altruisme
(Ishtar – babylonsk gudinne)
Viljestyrke – Cleopatra – vidd og visdom
(Cleopatra – dronning av Egypt)
Intelligens – Balqis [og] Zenobia – kamp
(Dronninger over Sheba og Palmyra)

Besluttsomhet – Al Khansa – martyrium og gavmildhet
(Arabisk poet som feiret sine sønner for deres død i kamp i det 7. århundre)

Mot – Bint Al-Azwar – sterk tro
(arabisk poet i det 7. århundre som kjempet mot det bysantiske emperium)
Martyrium – Dalal Muhgrabi – seier over fiender
(ledet et terrorangrep som drepte 37 sivile israelere)
Kamp – Djamila Bouhired – menneskers frihet
(algirsk terrorist som ble politisk aktivist)
Frihet, gavmildhet, tålmodighet, offer, liv, lojalitet – «Hvite hender.»
For hennes skyld, for vår skyld, for et samfunn som lengter etter å få gitt noe – «Hvite hender»-aksjonen.
Tekst på skjermen:
«Den største mediakampanjen noensinne for å styrke kvinners sak.»

PMWStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: