FN hvitvasker arabisk anti-europeisk terrorisme: Spania

Mens vi hører at «jødene kontrollerer verden» må vi få lov til å lure på hvem det egentlig er som har kontroll.
Europa vil ikke fortelle at kontinentet er under angrep.
(Se også «UN Security Council condemns ETA for Spain blast»)
Legg merke til bl.a. følgende:

  • Angrepet er typisk al-Qaeda, men ikke ETA.
  • I en bil som ble funnet med sprengstoff ble det funnet arabiske tekster.
  • Datoen for terroristangrepet er 911 etter angrepet i WTC i New York, i 9.11 år 2001.
  • Al-Qaeda har tidligere varslet om ønsket om å angripe Spania.
  • Spania er det land som var lengst okkupert av islam i Europa. Dette gjør Spania til det først prioriterte okkuperte område som må befries.

Følgende sitater vitner om FN, Sikkerhetsrådet og deres egentlige holdning til terrorisme:
Dato: 23-03-2004
[Kommentar: SMA peker på at pro-muslimske krefter i FN  bruker organisasjonen for å føre egen agenda. Er datoen for angrepet tilfeldig?]
FNs sikkerhetsråd ga etter for press fra spanske myndigheter, da de anklaget den baskiske separatistgruppen ETA for å ha stått bak terroraksjonen i Madrid.
Beslutningen om å utpeke en skyldig bare timer etter at bombeeksplosjonene hadde funnet sted, savner sidestykke i Sikkerhetsrådets historie.
Da Sikkerhetsrådet 12. september 2001 fordømte angrepene mot USA, inneholdt resolusjonen til sammenligning ingen referanse til al-Qaida.
Både Tyskland, Russland og flere andre av medlemslandene i Sikkerhetsrådet var da også nølende til å anklage ETA.
Ifølge diplomatiske kilder presset imidlertid den spanske regjering, som står foran et viktig valg, hardt på for å få Sikkerhetsrådet til å utpeke ETA som skyldig.
Lobbyvirksomhet
Spanias utenriksminister Ana Palacia drev selv aktiv lobbyvirksomhet via telefon, samtidig som de spanske FN-diplomatene avfeide alle antydninger om at Madrid-bombene snarere bar preg av å være terrornettverket al-Qaidas verk.
I rådets resolusjon, som ble enstemmig vedtatt, fordømmes derfor bombeangrepene på det sterkeste, samtidig som det slås fast at disse ble utført av terroristgruppen ETA.
USAs FN-ambassadør John Negroponte forsvarte resolusjonsteksten, men medga samtidig at rådets medlemmer ikke hadde noen forutsetning for å bedømme riktigheten av den spanske regjeringens påstand om at ETA sto bak.
– Bedømmelsen er at disse angrepene ble utført av ETA, og vi har ingen informasjon om det motsatte, sa Negroponte.
Stiller spørsmål
FNs generalsekretær Kofi Annan var derimot mindre kategorisk, og nøyde seg med å slå fast at drap på uskyldige sivile aldri kan forsvares.
Eksperter på ETA og internasjonal terrorisme stilte også straks spørsmål ved påstandene, og mente angrepene mer så ut til å ha al-Qaidas signatur.
Lederen for det baskiske separatistpartiet Batasuna, som regnes som ETAs politiske fløy, var blant de første til å fordømme bombene, noe partiet aldri tidligere har gjort i de tilfeller ETA har stått bak aksjoner.
Dødstogene
Kort tid etter at Sikkerhetsrådet hadde vedtatt sin resolusjon, mottok den arabiske avisen Al-Quds al-Arabi i London en kunngjøring som var undertegnet al-Qaidas såkalte Abu Hafs al-Masri-brigade som påtok seg skylden for det de kalte Operasjon dødstogene i Madrid.
– Vi har lyktes i å infiltrere hjertet av korsfarernes Europa og slå til mot en av pilarene av korsfarernes allianse – Spania – med et smertelig slag, het det i kunngjøringen.
– Hvor er Amerika nå, Aznar? Hvem skal beskytte deg, Storbritannia, Japan, Italia og andre medløpere fra oss, het det videre.
Stjålet varebil
Spansk politi opplyste samtidig å ha funnet en stjålet varebil øst for Madrid, som inneholdt tennsatser og lydbånd med Koran-vers.
Bilen var angivelig stjålet i samme område som alle de fire togsettene som ble angrepet kom fra.
Terroraksjonen i Madrid skjedde på dagen to og et halvt år etter 11. september-angrepet i USA.
Angrepet skjedde også 911 dager etter at al-Qaida-terrorister braste inn i tvillingtårnene i New York og Pentagon i Washington i kaprede fly.
(NTB-Reuters-DPA)
[Kommentar: Legg merke til at 911 dager siden WTO utgjør også datoen 9:11 på engelsk. Er dette tilfeldig?]Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: