Et Vesten uten Israel finnes ikke

Fra Israel Today, 15. juni 2010
Til norsk ved Per Antonsen
En gruppe respekterte tidligere statsledere og akademiske personligheter kom sammen i Paris tidligere i denne måneden for å ta initiativ til å opprette Israels venner. Hensikten er å bekjempe delegitimeringen av staten Israel.
Gruppen ble ledet av den tidligere spanske statsminister Jose Maria Aznar, og også Nobelprisvinneren og tidligere regjeringsleder i Nord-Irland, David Trimble var med, samt den tidligere president i Peru, Alejandro Toledo, den italienske filosofen Marcelo Pear, den britiske historikeren Andrew Roberts og den tidligere amerikanske FN-ambassadør John Bolton.
Gruppen sendet ut en pressemelding før møtet, og ga der uttrykk for sin forferdelse over «den delegitimeringen uten sidestykke som den jødiske staten Israel har blitt utsatt for av sine fiender. Dette har på en pervers måte blitt godtatt av en rekke internasjonale myndigheter.”
Initiativet til å danne gruppen Israels venner er forskjellig fra andre pro-israelske bevegelser, men den supplerer dem, fordi det er fremmet av mennesker som ikke er jøder og motivasjonen deres er en dyp overbevisning om at Israel er en del av den vestlige verden. Israel er i dag faktisk en grunnleggende faktor for Vestens fremtid, påpekte grunnleggerne.
Aznar, Trimble, Bolton og de øvrige sa at «selv om de anser den israelsk-arabiske fredsprosessen som viktig, tror de at den får uforholdsmessig mye oppmerksomhet, mens islamsk terror og iransk atomopprustning utgjør en langt større trusel mot verdens fred og stabilitet.»
Under stiftelsesmøtet i den franske hovedstaden understreket gruppen at det ikke er galt å være uenig med Israel, men at slik uenighet over politiske spørsmål aldri bør ”brukes som unnskyldning for å stille spørsmål ved Israels rett til å eksistere, landets legitimitet og dets nasjonale rettigheter.”
De konkluderte med å erklære at ”uten Israel finnes det ikke noe Vesten.”
Nyheten om initiativet ble alvorlig fortiet av mediene, ettersom det fant sted mindre enn en dag etter Israels bording av ”nødhjelpskonvoien” «Free Gaza» som forsøkte å bryte Israels blokade av Gazastripen, som er styrt av Hamas.
David Trimble er senere blitt nominert som en av to utenlandske observatører i undersøkelseskommisjonen Israel har oppnevnt for å granske det som skjedde under bordingen av konvoien.
Kilder:
Israel Today
Jerusalem PostStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: