Enkel blodprøve oppdager kreft

Forskere ved Technion Institute of Technology hevder at prøven vil differensiere mellom forskjellige typer kreft, svulster og sykdommer.
En innovativ, enkel blodprøve som kan se forskjell på forskjellige krefttyper, også kreft, har nylig blitt utviklet av forskere ved Technion Institute of Technology, og ble nylig omtalt i en sentral artikkel i Proceedings of the [US] National Academy of Sciences.
Technion har søkt om patent for oppfinnelsen.
Professor Aryeh Admon på det biologiske fakultetet hevder at den nye formen for blodprøve vil gi legene svært rikholdig og variert informasjon, i en helt annen grad enn hva som til nå har vært tilgjengelig. Den er tilpasset trenden med “tilpasset medisinering”, hvor behandlingen er tilpasset genetiske og andre egenskaper hos pasienten. Utviklingen var en del av doktoravhandlingen til Dr. Miochal Bassani- Sternberg, og vil hjelpe til med å tilpasse bahandlingen til den enkelte pasient.
I motsetning til blodprøvene som foretas i dag, som bare får med seg hvorvidt kreftceller fremdeles sirkulerer i blodstrømmen, vil det nye plodprøvesystemet være i stand til å se forskjell på forskjellige typer kreft og svulster, og også andre typer sykdommer. Vitenskapsmenn er nå i gang med å utvikle teknikken videre.
Admon sa at man kjente til at når proteiner i en celle brytes ned eller avslutter sin oppgave, så blir de brutt ned til de enkelte faktorer av aminosyrer, så nye proteiner kan skapes. Imidlertid blir ikke alle enkeltfaktorer i denne prosessen alltid nedbrutt, og blir værende tilbake som deler av proteinet, kalt peptider.
Imidlertid vises noen av disse peptidene på cellens overflate ved hjelp av det menneskelige leukocytt-antigen (HLA) protein. Når peptidene som blir igjen etter sykdommens proteiner “rapporterer” sin medisinske tilstand til immunsystemet, utsletter de immune cellene sykdomscellene og forhindrer spredning av sykdommen.
Kroppens celler presenterer HLA-proteinet ikke bare på overflaten sin, men de frigir også deler av disse proteinmolekylene i blodstrømmen med de karakteristiske peptidene. Kreftceller utløser større mengder av dette HLA-proteinet med sine peptider i blodet i et forsøk på å “forvirre” immunsystemet, forklarte Admon. På denne måten kom de to Technion-forskerne til den konklusjon at dersom de kunne beskrive og gjenkjenne den mangfoldighet av peptider som var bundet til HLA-proteinet som blir utskilt til blodet, så ville de også kunne diagnostisere kreft og andre lidelser.
Forskerne separerte HLA-proteinet fra de andre proteinene i blodet, og slik frigjorde de peptidene som var bundet til det. Ved å bruke et massespektrometer lykkedes de i å identifisere sekvensen til aminosyrene i de utskilte peptidene, samt de opprinnelige proteinene som var i de cellene hvor peptidene ble produsert.
I en enkelt blodprøve kan tusenvis av forskjellige peptider identifiseres, og på den måten gi vital informasjon om sykdommen eller svulsten. En del peptider forekommer aldri i friske mennesker, og når slike blir funnet, kan pasienten sendes for å gjennomgå videre prøvetaking, sa forskerne.
Jerusalem Post: Simple blood test developed that diagnoses cancer
Technion – Israel Intitute of Technology
Professor Arie AdmonStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: