Disse organisasjoner støtter Iraks krigsplaner

Disse organisasjoner støtter Iraks krigsplaner ved å hindre militær aksjon mot den irakiske krigsmaskinen
De samlet seg for et tilsynelatende Fredsinitiativ. Tror de virkelig at det er mulig å påvirke Irak med blomster eller diplomati, som hittil ikke hjalp noe i flere tiår?Tatt fra: Fredsinitiativet, 15.02.2003.
(alfabetisk liste)

 1. Afghanistankomiteen i Norge
 2. Aker universitetssykehus fagforening
 3. AKP
 4. Alternativt nettverk Norsk jord- og halmbyggerforening
 5. ANSA
 6. Antikrigsnettverket
 7. ATTAC
 8. AUF
 9. Bergen Venstre
 10. Bestemødrene på stortingsplass
 11. Blekkulfs miljødetektiver
 12. Bytteringen i Ås
 13. CARE Norge
 14. CARITAS
 15. Centre for Partnership in Development (Diakonhjemmet)
 16. Centre for Peacebuilding and Conflict Management
 17. Changemaker
 18. Dagbladets grafiske klubb
 19. Dagbladets transportarbeiderklubb
 20. Delta Internasjonalt KFUM-KFUK
 21. Demokratisk Alternativ
 22. Den norske fredskomite
 23. Den norske Tibet-komite
 24. Det Islamske Forbundet
 25. Det Norske Misjonsselskap
 26. El & IT-forbundet, Oslo og Akershus distrikt
 27. El- og IT-Forbundet
 28. Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleier
 29. Fellesrådet for Afrika
 30. Fellesutvalget for Palestina
 31. Flyktningerådet
 32. Folkeaksjonen mot krig
 33. Folkereisning mot krig
 34. Foreningen Kilden Økosamfunn
 35. ForUM for utvikling og miljø
 36. FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
 37. Fredsbevegelsen i Bodø
 38. Fremtiden i våre hender
 39. Greenpeace
 40. Grønn ungdom
 41. Handel og Kontor
 42. Holistisk forbund
 43. Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet
 44. Human-Etisk Forbund
 45. Humla kultur – revolusjonsverksted
 46. IALANA Norge
 47. IFOR Norge
 48. Informasjonsarbeidere for fred
 49. Internasjonal kvinneliga for fred og frihet
 50. Internasjonale sosialister
 51. IOGT
 52. Irakaksjonen i Oslo
 53. ISFiT
 54. Islamsk kvinnegruppe i Norge
 55. Islamsk Råd
 56. Juvente
 57. Kontur Tidsskrift
 58. Kvinnefronten
 59. Kvinnegruppa Ottar i Oslo
 60. Latin-amerikagruppene
 61. Legfransiskanerne i Oslo
 62. LO i Bodø
 63. LO i Nedre Romerike
 64. LO i Oslo
 65. LO i Vesterålen
 66. Mellomkirkelig Råd
 67. Miljøpartiet De grønne
 68. MIRA-senteret
 69. Musikernes fellesorganisasjon
 70. Muslimsk studentsamfunn
 71. Nansenskolen (Norsk Humanistisk Akademi)
 72. Nei til atomvåpen
 73. Nettverk av engasjerte buddhister
 74. NKF Vestfold
 75. Norankomiteen
 76. Nord-Norsk Fredssenter, Narvik
 77. Norges Bygdekvinnelag
 78. Norges fredslag
 79. Norges fredsråd
 80. Norges KFUK – KFUM
 81. Norges kommunistiske parti
 82. Norges kommunistiske studentforbund
 83. Norges Kommunistiske Ungdom
 84. Norges Kristelige Studentforbund
 85. Norges Kristne Råd
 86. Norges Muslimske Ungdom
 87. NORMAL
 88. Norsk Folkehjelp
 89. Norsk Folkehøgskolelag
 90. Norsk fredssenter
 91. Norsk Grafisk Forbund
 92. Norsk Helse- og Sosialforbund
 93. Norsk Jernbaneforbund
 94. Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund
 95. Norsk Kommuneforbund
 96. Norsk Lokomotivmannsforbund
 97. Norsk Målungdom
 98. Norsk Olje- og Petrokjemisk fagforbund
 99. Norsk Transportarbeiderforbund
 100. Norske billedkunstnere
 101. Norske leger mot atomvåpen
 102. NSU Bergen
 103. NTL
 104. NTLs Fylkesutvalg i Oslo
 105. Oljearbeidernes Fellesammenslutning
 106. Oslo AP
 107. Oslo grafiske Fagforening
 108. Oslo Hotell- og Restaurantarbeiderforening
 109. Oslo kvinnesaksforening
 110. Oslo RV
 111. Oslo Sporveiers arbeiderforening
 112. Oslo SV
 113. Pakistansk Studentersamfunn
 114. Palestinagruppene i Norge
 115. Palestina-Israel-Oslo (PIO)
 116. Palestinakomiteen
 117. Palestinakomiteen i Oslo
 118. Palestinsk Forening
 119. Poeter for fred
 120. POSTKOM
 121. Postkom, Oslo og Akershus krets
 122. Postkom, Troms og Finnmark krets
 123. PRESS Redd Barnas Ungdom
 124. PROION
 125. Radio Latin-Amerika
 126. Redd Barna
 127. Revolusjon!
 128. RV
 129. Rød Front
 130. Rød ungdom
 131. Senterungdommen
 132. Sentraladministrasjonens Tjenestemannslag
 133. Sivile vernepliktiges tillitsmannsutvalg
 134. Skolenes Landsforbund
 135. Solidarisk bevegelse for frihet og demokrati i Iran (Norge)
 136. Solidaritetskomiteen Kurdernes venner
 137. Sosialistisk ungdom
 138. Spis de rike
 139. Stiftelsen Korsvei
 140. Stiftelsen Tusenårsilden og Tusenårsvarden
 141. Studentenes fredsfestival
 142. Studentersamfundet i Trondhjem v/Styret
 143. Studentprestene i Oslo
 144. Støttekomiteen for Vest-Sahara
 145. SV
 146. Søndre Nordstrand Fagforening (NKF)
 147. Tidsskriftet Ildsjelen
 148. Tjen folket
 149. Transportarbeiderklubben på Nor-Cargo Pakketrans
 150. TV-stiftelsen Innsikt
 151. Ungdom for fritt Palestina
 152. Ungdom mot narkotika
 153. Ungdom mot vold
 154. Unge kunstneres samfunn
 155. Unge venstre
 156. Utdanningsforbundet
 157. Utviklingsfondet
 158. Vestoppland Folkehøgskole
 159. World Islamic MissionStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: