Dershowitz i Norge

Evnen til å tenke originalt og nyskapende er avhengig av miljøet av kreative tenkere man er omgitt av.  Professor Alan Dershowitz er en akademisk kjempe som roper fra fjelltoppene og skaper bølger av nytenkning nede i dalene. Dette er grunnen til at universiteter verden over betaler store summer for å få ham til å inspirere sine unge studenter til ny og skapende tenkning. Han blir til og med mottatt med stor heder på det arabiske universitetet i Bir Zeit i de selvstyrte områdene.
I Norge ble han derimot avvist av universitetenes akademiske ledelse. De ville ikke engang høre ham forelese gratis.  Det kan ikke skyldes at han oppfattes som høyreorientert ekstrem sionist: Politisk er han en typisk amerikansk venstreradikaler med politisk korrekte meninger fra demokratenes leir. Det kan heller ikke skyldes at han ikke har noe akademisk interessant å fortelle: Han er en av de mest etterspurte akademiske forelesere i verden.  Han er en inspirasjonskilde for radikale studenter verden over, inkludert Barack Obama.  Vi trekker derfor like gjerne den uunngåelige konklusjon med det samme, at han ble avvist av rektorene ved tre norske universiteter fordi han er jøde.  Olav Thon kalte dette en skam, noe vi er enige med ham i.
Professor Alan Dershowitz er en av USAs mest kjente jurister. Han ble USAs yngste professor i rettsvitenskap ved universitetet i Harvard og er regnet som en av verden beste strafferettsadvokater som fikk berømmelse i saker som OJ Simpson, Jonathan Pollard, Mike Tyson og mange fler. Dershowitz er også kjent som internasjonal forkjemper for ytringsfrihet og menneskerettigheter, og han er en stor venn av Israel.
I et frokostmøte hjemme hos Norges Chabad-rabbiner Wilhelm fortalte han at Norge er det eneste land han har besøkt hvor han ikke er blitt invitert til å møte en statsråd. Her ble han nektet adgang til tre universiteter med ulike unnskyldninger.  Han ble ikke invitert til landets jødiske hovedmenighet og ble fullstendig ignorert av de toneangivende mediene i landet.
Jødiske og andre akademikere som derimot trakasserer Israel og fornekter Holocaust har ingen problemer med å bli tatt imot og feiret av norske akademia, og mediene gir dem omgående spalteplass.
[pullquote]Et samfunn som ikke tåler frie ytringer er et samfunn uten fremtid.[/pullquote]Studentene inviterte ham imidlertid og fylte lokalene helt opp både i Bergen og i Trondheim. De var sultne etter frie meninger og frie ideer som er blitt nesten umulige å oppdrive i den velsensurerte atmosfæren som i dag preger norske universiteter.  Det akademiske forfallet i Norge vi her har sett et grelt eksempel på, er skapt av et lite antall ekstreme og svært aktive og målbevisste leninister som har ålet seg inn i strategiske posisjoner og som med intern makt og terror tvinger flertallet til taushet og intellektuell tørke.  En slik fullstendig akademisk boikott mot en av verdens ledende jurister og rettstenkere, avslører et samfunnsproblem som ikke bare gjelder våre universiteter. Et samfunn som ikke tåler frie ytringer er et samfunn uten fremtid.
Tilfellet Dershowitz illustrerer hvor selvfølgelig og automatisk ekskluderingen av jøder er blitt hos oss i Norge. Jøder som våger å støtte Israel slik Dershowitz gjør, blir umiddelbart stemplet som «omstridte» eller «ekstreme.»  Folkevalgte politikere som Trine Schei Grande skjemmes ikke over å stå frem i medier og karakterisere folk som holdt foredrag sammen med Dershowitz som «smalsporet,» og hun sier seg «skuffet over at de oppsøker ytterpunkter i kristen-Norge for å ta en verdibasert debatt.»  Vi konstaterer at det må være lenge siden Venstre var et liberalt parti. I dag bøyer partiet seg lydig for leninismens krav til politisk korrekt konformitet: Intet høyreavvik der i gården!
Vi er ikke enige med Alan Dershowitz i ett og alt.  Han representerer for eksempel en imøtekommende holdning overfor FN som med dagens utvikling etter hvert kan bli farlig for små liberale demokratier, og selv om han er en fremragende jurist, viser han begrenset folkerettslig kompetanse.  FN har allerede beveget seg langt bort fra de idealene Dershowitz og andre på den liberale venstresiden tilla organisasjonen i dens ungdom.  Det var ikke FN som opprettet staten Israel, men vi er takknemlige for den politiske anerkjennelse den unge jødiske staten fikk av FN i de første kritiske leveår.  I dag er FN, i likhet med norske universiteter, i stor grad redusert til en politisk propagandakvern som vi ikke lenger kan tillegge den ledende humanitære rollen de engang var ment å skulle ha. Det beklager vi.
Men boikott av Dershowitz eller boikott av Israel er og blir boikott av seg selv, og skader først og fremst Norge. For som Isaac Newton konstaterte: Ideer og nyskapende tenkning kommer av interaksjon med andre tenkere: ”Hvis jeg kunne se litt lenger, er det fordi jeg stod på giganters skuldre.”Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: