Den Ortodokse Union: Israel er skyldig i diskriminering

Av: Senter mot antisemittisme (SMA)

  • Brevet til Israels ambassadør
  • Pressekonferansen
  • Mer om jødisk antisemittisme (jødisk selvhat)

Den Ortodokse Unions brev til Israels ambassadør

(Oversatt av Eric Jacobson)
Original letter (English)
21. juli, 2005 ~ 14 Tammuz 5755
Ambassadør Daniel Ayalon
Israels ambassade
v/ faks: 202-364-5560
Kjære Ambassadør Ayalon,
I dens offentlige uttalelser og i private samtaler med Dem, har Den Ortodokse Union bekreftet at spørsmål angående Israels utenrikspolicy og innenrikssikkerhet håndteres best av israelske borgere og Staten Israels demokratisk valgte institusjoner. Vi har opprettholdt denne posisjonen på tross av våre sterke reservasjoner angående aspekter av tilbaketrekningsplanen og dens effekt på selve fundamentet i det israelske samfunn.
Vi er, derimot, oppriktig bekymret av den siste tids mediareportasjer og andre vitneskildringer som beskriver statens konfrontasjon med dem som protesterer mot tilbaketrekkningsplanen. Vi er blitt urolig over den likegyldigheten til borgerrettighetene tilhørende alle israelere som vises av den israelske Stat, jurister, politi- og sikkerhetsstyrker i deres utførelse av regjeringens direktiver. Som en organisasjon som representerer interessene til ortodoks jødedom, er vi sjokkert over rapporter der sikkerhetsstyrker utpeker personer som utvendig viser tegn på religiøsitet for særdeles hard behandling. (Vennligst se, for eksempel, vedlagte nyhetsreportasjer fra de siste dager.)
Vi forventer at Staten utfører dens politikk med fullstendig omhu og respekt for borger- og religiøsitetsrettigheter tilhørende alle lovlydige borgere, inkludert dem som velger lovlige protestformer. Statlige trusler og stille tvang mot mennesker som søker å utøve deres rett til lovlig bevegelsesfrihet og møtevirksomhet kan ikke støttes eller rettferdiggjøres under noen av dagens omstendigheter. Alle israelske borgere må ha retten til å reise til, og bevege seg fra, ethvert sted i sitt land som ikke er et lukket, militært område. Taktikker som er benyttet av statens styrker de siste dager- som den grunnløse konfiskeringen av bussjåførerers sertifikater og andre urimelige metoder for å hindre den vanlige israelers bevegelsesfrihet- er utilgivelig. Likeså kan varetektsfengsling eller husarrest for personer som kun fremmer en posisjon som er i strid med regjeringens posisjon, eller som oppmuntrer til legitim sivilulydighet, aldri tolereres.
Vi håper regjeringen vil instruere medlemene av alle dens grener i henhold til dette. I tillegg forventer vi at den vil advare de befalingshavende i dens sikkerhetsapparat om å forholde seg til disse retningslinjene og kreve at de videreformidler denne beskjeden til alle politi- og sikkerhetsstyrker som for tiden håndhever regjeringens politikk.
Som De kjenner til, har den Ortodokse Union kjempet i over 100 år for å beskytte rettighetene til verdens jøder, og motsatt seg religiøs diskriminering i alle dens former hvor hen den måtte oppstå. Vi kan sannelig ikke akseptere noen form for rettferdiggjørelse av den diskrimineringen mot religøse jøder som politi- og sikkerhetsstyrkene syner å benytte seg av i implementeringen av regjeringenes tilbaketrekkningspolitikk.
Nylige rapporter og vitneutsagn har beskrevet at sikkerhetsstyrkene stanset, avhørte og, i noen tilfeller, holdt igjen personer som reiste i både offentlige og private kjøretøy kun på grunnlag av at disse bar «kippot». Andre personer i disse kjøretøy som ikke bar «kippot» ble ikke avhørt eller holdt igjen. Ved minst én anledning, har vi forstått at politiet stanset en buss som forlot Maale Adumim og fjernet alle som bar «kippot». Disse passasjerene skulle ikke engang til en demonstrasjon, men til deres arbeidssted i Jerusalem på den samme bussen de reiser med hver dag. Likevel ble de hindret i dette kun fordi politiet på feil grunnlag mistenkte dem, som religiøse jøder, for å være på vei til å demonstrere mot regjeringens aksjoner.
Handlinger som disse representerer religiøs diskriminering og skinnhellighet som ikke burde tolereres i noen land. Det er hjerteskjærende og ubeskrivelig opprivende at dette skjer i den jødiske Staten som vi ber for hver eneste dag.
Disse er vanskelige tider for det jødiske folk og Staten Israel. Men harde tider har aldri vært en unnskylding for jøder eller det israelske folk. I deres kamp mot arabisk terror, har IDF, det nasjonale politiet og sikkerhetsstyrkene sammen bevist at de er den mest humane styrken i verden. Dette har alltid vært en kilde til stolthet for hele det jødiske folk. Dette handlingskodekset bør sannelig implementeres når en hansker med våre jødiske brødre.
På tross av hva en måtte mene om tilbaketrekkingsplanen, som Ambassadør Ayalon så velformulert skrev nettopp i går i Washington Post: «levende, pustende samfunn, noen mer enn 30 år gamle, vil ganske enkelt forsvinne,» og «mange israelere motsetter seg dette dypt av moralske, religiøse og sikkerhetsmessige årsaker.» Disse menneskene, som borgere i en hvilket som helst fritt samfunn, må tillates, i det minste, retten til åpen og offentlig dissens.
Som Ambassadør Ayalon skrev, det som står på spill «…er ikke bare suksessen til tilbaketrekkingen, men også selve vevet av det israelske samfunn.» Alle er kjent med at det vil komme en «dagen derpå» etter tilbaketrekkningen. Vi må alle streve for at, på den dagen, vil Israels Hus stå forent.
Vi fortsetter å be at Den Allmektige vil gi lederne av Staten Israel den visdom og standhaftighet til å vellykket lede det jødiske folk i denne kritiske tiden og at vi snart vil se en genuin og varig fred for hele folket i Israel.
Vi venter Deres snarlige svar på disse meget alvorlige sakene.
Med respekt,
Rabbi Tzvi H. Weinreb
Stephen Savitsky
Moshe Bane
Nathan J. Diament


Den Ortodokse Union: Israel er skyldig i diskriminering
Matthew Wagner
The Jerusalem Post 28. juli, 2005 Oversatt for NIS av Eric Jacobsen
Den Ortodokse Union, en paraplyorganisasjon som representerer flere hundre tusen ortodokse jøder i Nord Amerika, har nylig, i et brev sendt til statsminister Ariel Sharon, Israels USA-ambassadør Daniel Ayalon og justisminister Menahem Mazuz, beskyldt den israelske regjering og sikkerhetsstyrkene for sneversyn og religiøs diskriminering.
Brevet, som ble sendt til mediene tirsdag kveld etter at israelske tjenestemenn hadde unnlatt å svare i fire dager, erklærte at, basert både på media- og øyenvitneskildringer, har «israelske statstjenestemenn, jurister, politi og sikkerhetsstyrker» vist «ringeakt for borgerrettigheter.»
«Som en organisasjon som representerer interessene til ortodoks jødedom, er vi sjokkerte over rapporter om at sikkerhetsstyrker utpeker personer som viser tegn på å være religiøse, for å gjennomgå særdeles hardhendt behandling,» stod det i brevet, signert av OUs president Stephen Savitsky, OUs visepresident Rabbi Tzvi Weinreb, formann for internasjonale saker, Mark Bane og direktør for internasjonale saker, Nathan Diament.
Ved tidsfristens utløp hadde OU enda ikke mottatt svar, selv om ambassadør Ayalon lovet at et svar kunne ventes snarlig, sa Diament.
OU viste til en episode i Ma’aleh Adumim der politiet stanset en buss og fjernet alle passasjerer som bar det jødiske hodeplagget kippa.
«Disse passasjerene skulle ikke engang til en demonstrasjon, men til sine arbeidssteder i Jerusalem på den samme bussen de reiser med hver eneste dag,» sier brevet.
Den Ortodokse Union anklager også regjeringen for bruk av administrativ varetekt eller husarrest mot personer som «kun fremholder meninger som avviker fra regjeringens politikk», «grunnløs konfiskering av førerkort,»»trusler og tvang mot personer som forsøker å utøve sin lovlige rett til reise og fri forsamling.»
«Handlinger som disse representerer religiøs diskriminering og sneversyn som ikke burde tolereres i noe land. Det er hjerteskjærende og ubeskrivelig opprivende at dette skjer i den jødiske Staten som vi ber for hver eneste dag,» sier brevet.
Brevet innebærer ekstra tyngde fordi OU, til tross for en hovedsakelig høyreorientert medlemsmasse, med vilje har distansert seg fra anti-tilbaketrekningsdemonstrasjoner.
«Vi har strevd mye for å holde oss utenfor utenrikspolitiske, sikkerhets og militære saker, » sa Savitsky til Jerusalem Post. «Som en organisasjon basert utenfor Israel, synes ikke vi det er passende å lufte vår motstand i disse sakene. De burde heller overlates til den demokratisk valgte israelske regjering. Derimot, føler vi oss forpliktet til å si ifra når vi ser åpenbare brudd på borgerrettigheter.
Savitsky sa at selv om han er klar over at det er vanskelige tider og regjeringen har sine prioriteringer, forventer han at regjeringen svarer noe hurtigere på brevet. «OU er en paraplyorganisasjon som representerer en stor gruppe jøder med nære bånd til Israel; vi forventet å få en eller annen form for respons,» sa han.
Diament fortalte Jerusalem Post at i forkant av at brevet ble skrevet, hadde OUs ledere gjort kjent sin misnøye med israelsk politikk i lukkede møter med ambassadør Ayalon og andre israelske tjenestemenn. På bakgrunn av alvoret i hendelsene bestemte OU-lederne å skrive et brev til Ayalon, sa Diament. En kopi ble også sendt til statsminister Sharon via Ra’anan Gissin, hans talsmann.
Men etter at svaret uteble, bestemte OU seg for å informere pressen, sa Diament.
«Det hersker stor uenighet i det amerikanske, ortodoksjødiske samfunn om hvorvidt det er passende for oss å offentlig motsi israelsk politikk som angår sikkerhets og militære spørsmål,» sa han. «Den Ortodokse Unions oppfatning er klart at vi ikke burde.»
Både Diament og Savitsky avviste muligheten for at brevet ble sendt for å roe ned sterkt anti-tilbaketrekkningsorienterte medlemmer av OU, som forlanger at deres organisasjon tar et klarere standpunkt mot tilbaketrekkingen fra Gaza.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: