Den arabisk-israelske konflikten i norske skolebøker: Ett leksikon – to redaktører – to Palestina

<– Til innholdsfortegnelsen
Av lektor og forfatter Vidar Olav Landsverk, Stathelle

Cap Leksikon  1962

Hovedredaktør Waldemar Brøgger
Palestina, hebraisk Erez Jisrael, Bibelens Kanaan, SØ-kysten av Middelhavet; høyland på begge sider av Jordan-dalen, består for en vesentlig del av Israel. Navnet er avledet av filister. Kart 47 EF3-5.  — 2500 — 2000  f. K. innvandret semittiske kanaanér; 1400—1200 innvandret israelittene; ca. 1150 trengte filisterne inn i landet; ca. 1000 skapte David et stort rike i P.; det ble etter Salomos død delt i to (jfr. Israel); N-riket ble erobret av assyrerne 722 f. K., S-riket av babylonerne 587 f. K. 538 ble P. en persisk provins, 332 erobret av Alexander den store; senere romersk provins,  637 e. K. erobret av araberne, 1099 av korsfarerne (kongeriket Jerusalem 1099—1187); 1516 erobret av tyrkerne, 1918 av­stått til de allierte, 1920 mandat under Storbritannia. I 1880-årene var jødisk innvandring begynt; 1917 hadde lord Balfour erklært at Storbritannia ville opprette et nasjonalt jødisk hjem i P. 1922 ble jødisk innvandring til landet Ø for Jordan forbudt (jfr. Jordan). 1946 ble Jordan selvstendig; 14/5-1948 ble republikken Israel proklamert.

Caplex

Hovedredaktør Pål Steigan
Palestina, området mellom Jordan og Middelhavet. Dominert av filisterne fra ca. 1150 f.Kr., senere av isra­elitter, assyrere, babylonere, persere,  grekere, egyptere og romere. Araberne erobret P. i 636 e.Kr., kors­farerne  holdt området i 1099–1187, deretter igjen arab., tyrk. 1516–1920. Brit.  mandat­område fra 1920, i 1947 delt av FN i en jødisk og arab. stat. Ved P.-krigen 1948–49 mellom jøder og arabere fikk Israel store landevinninger, som ble økt ved Seksdagerskrigen 1967. Den palestinske fri­gjøringsorganisasjonen PLO, anerkjent av FN i 1974 som palestinernes talerør, ønsker å opprette en egen palestinsk stat. I 1988 oppgav Jordan formelt sitt krav på den israelskokkuperte Vestbredden (av elva Jordan), som kan bli en del av en slik stat. Våren 1989 vedtok det palestinske nasjonalrådet å opprette en regjering med Yasir Arafat som president. I dag lever 2,7 mill. palestinere som flyktninger, ca. 1 mill. av disse bor i leirer på Vestbredden, i Gaza, Jordan, Libanon og Syria. ® Midtøsten.  PLO undertegnet fredsavtale med Israel i sept. 1993 som gir begrenset selvstyre i Gaza og i Jeriko og som forutsetter en videreutvikling av palestinernes rettigheter. I en videreføring av avtalen fra september 1995 ble det slått fast at det palestinske selvstyret skal omfatte seks byer og 450 landsbyer på Vest­bredden. Den israelske hæren skal omgrupperes, men opprettholder effektiv militær kontroll. I januar 1996 gjennomførte Palestina sitt første demokratiske valg i historien, da Yasir Arafat ble valgt til presi­dent. Valget omfattet Vestbredden og Gaza. Tross flere forsøk på fredsavtaler er konfronta­sjonene fra 2000 mellom Israel og palestinere de alvorligste på 20 år. [SMA: les om flyktningsmyten ]
(Artikkelen er hentet fra www.caplex.no)
Legg merke til forskjellene fra Brøggers utgave::
Saul, David og Salomo ikke nevnt
Det gamle Israel ikke nevnt
Jødisk innvandring ikke nevnt
Balfourerklæringen ikke nevnt
Transjordan som en del av Palestina ikke nevnt
Første deling 1922 (jødene stengt ute fra Transjordan) ikke nevnt
Opprettelsen av staten (Trans-)Jordan 1946 ikke nevnt
Opprettelsen av staten Israel 1948 ikke nevnt
Oldtids-Palestina (inkl. østjordanlandet) er omdefinert etter beliggenheten for Mandat-Palest.
De første innbyggerne er filisterne
Jøder er bare nevnt i forbindelse med krig
Israel er først og fremst nevnt i forbindelse med krig og okkupasjon [NIS: les om okkupasjonen ]
Vestbredden har bare vært okkupert av Israel, ikke av Jordan.
¾ av artikkelen handler om PLO og palestinerne
Det første demokratiske valget i Palestina, der Israel ligger, ble gjennomført i 1996
Palestina er altså filisternes og palestinernes landStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: